Openbaar fractiespecialistenoverleg Omgevingsvisie in partycentrum De Lockhorst

SLIEDRECHT – In de raadzaal van partycentrum De Lockhorst is donderdag 8 oktober 2020 een fractiespecialistenoverleg Omgevingsvisie. Deze is openbaar en wordt gehouden van 20.00 – 22.00 uur op Sportlaan 1. Het fractiespecialistenoverleg maakt onderdeel uit van de tweede Week van de Omgevingsvisie. Een portefeuille van wethouder Ton Soek (CDA).

In november 2019 was de eerste Week van de Omgevingsvisie. De gemeente is toen met inwoners, ondernemers en organisaties in gesprek gegaan over wonen, werken en recreëren in de toekomst. In de bijeenkomsten lag de focus op kernwaarden, kwaliteiten en opgaven in Sliedrecht. (Archieffoto Peter Donk / Sliedrecht24)

Met de input uit de bijeenkomsten is een nota van uitgangspunten gemaakt voor de Omgevingsvisie. De gemeenteraad heeft deze dit voorjaar vastgesteld.

Vertraging
Door de corona-situatie hebben de vervolgstappen vertraging opgelopen. Toch gaat het proces verder. Daarom staat deze week de tweede Week van de Omgevingsvisie op de agenda. Deze staat in het teken van samen keuzes maken en koers bepalen. Tijdens deze week zijn er gesprekken met ketenpartners, inwoners en – vanwege praktische redenen eind oktober – ondernemers.

Resultaten
Insteek is om met de fractiespecialisten te bespreken op welke wijze de vastgestelde kernwaarden, kwaliteiten en opgaven voor Sliedrecht ruimtelijk een plaats kunnen krijgen in Sliedrecht. Daarbij zal aan de fractiespecialisten ook worden gepresenteerd wat reeds is opgehaald in de andere sessies. Tenslotte worden de fractiespecialisten ook bijgepraat over het bredere Omgevingswettraject waar de Omgevingsvisie onderdeel van uitmaakt.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld