Onderzoek participatiebanen voor zomer afgerond

SLIEDRECHT – Het onderzoek naar participatiebanen (arbeidsplaatsen) laat langer op zich wachten. Volgens het college van B & W wordt het onderzoek in het tweede kwartaal van 2016 afgerond en worden dan de uitkomsten bekend. 

Portefeuillehouder wethouder Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht) liet eerder cijfers zien tijdens een beeldvormende vergadering. Zij beloofde half november tijdens de begrotingsbehandeling de raad op de hoogte te houden. (Foto Sliedrecht24)

Dan moet duidelijk worden hoeveel mensen het betreft. De cijfers die zijn gepresenteerd tijdens de beeldvormende vergadering lieten ook zien dat er meer beschikbare arbeidsplaatsen waren dan kandidaten. “Daarom is besloten om lokaal een nader onderzoek te laten uitvoeren naar de werkelijke grootte van de doelgroep in Sliedrecht en de wens van deze doelgroep. Het kan immers ook zijn dat de beschikbare plaatsen niet aansluiten op de competenties en interesses van de werknemer. Zodra dit in beeld is kan gericht gezocht worden naar passende arbeidsplaatsen en beleid worden ontwikkeld voor de komende jaren”, schrijft het college van B & W aan de gemeenteraad.

Initiatieven
Volgens het college worden vanuit diverse organisaties initiatieven ontplooid om participatiebanen te creëren. Ze noemt als voorbeeld praktijkschool Sprong waar in samenwerking met de politie het initiatief is genomen om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om de fietsenstalling bij het NS station (Centrum) te laten ‘bewaken’ door leerlingen. De begeleiding daarvan zou mogelijk kunnen georganiseerd door middel van een participatiebaan.College van B & W schrijft: “Vanuit Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht wordt een initiatief ontwikkeld om jongeren met lage kansen op de arbeidsmarkt intensief te begeleiden en te koppelen aan bedrijven die een extra inspanning willen leveren om deze jongeren een arbeidsperspectief te bieden en om te voorkomen dat zij instromen in de Participatiewet.” De gemeente Sliedrecht heeft haar taakstelling als werkgever voor wat betreft garantiebanen in 2015 en voor 2016 behaald. Vanuit Sprong zijn alle uitgestroomde jongeren geplaatst in een betaalde arbeidsplaats.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld