Oishi Fusion
VeiligGoed

‘Nooit aanleiding geweest voor openbare verkoop pand Stationsweg 2’

door Peter Donk
SLIEDRECHT – Van de overleggen rond gebouw Stationsweg 2 heeft de gemeente nooit gespreksverslagen gemaakt, de Hervormde Gemeente Sliedrecht was de enige gegadigde voor aankoop van het pand en de woorden ‘openbare verkoop’ zijn nooit gevallen. “Er is nooit aanleiding geweest om het pand openbaar te verkopen.” Het werd onder getaxeerde marktwaarde verkocht. Omdat de ‘intentie verkoop’ was, werd het pand niet meer meegenomen in het Integraal Accommodatieplan (IAp). Online krant Sliedrecht24 maakt dat op uit de beantwoording van vragen op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) over het af te breken pand Stationsweg 2 en de verkoop van de grond aan de Hervormde Gemeente Sliedrecht.

Dat niets meer wordt teruggedraaid wordt duidelijk gemaakt. “Het besluit tot instemming met de overeenkomst tussen de gemeente en Hervormde Gemeente Sliedrecht en daarmee tot verkoop van het perceel Stationsweg 2 is reeds openbaar (raadpleegbaar via onze website)”, schrijft de gemeente Sliedrecht. Het koopcontract is in maart / april 2020 ondertekend. (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

De gemeente Sliedrecht komt naar Sliedrecht24 met een besluitenlijst (maandag 25 april 2016), een taxatie van het gebouw (17 januari 2017), een taxatie van de bouwgrond (27 juli 2017), geeft het rapport ‘Verkennend bodem- en asbestonderzoek’ (5 december 2018), de ‘overeenkomst van koop en verkoop’ (10 april 2020), getekend door het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Sliedrecht (voorzitter Bert Verheij, secretaris Gijs de Waard) en de toen net tien dagen wnd. burgemeester Dirk van der Borg (CDA) en een schets van de omgeving (donderdag 18 juni 2020). Het gaat hier volgens de gemeente om de eerste schetsen, die in ‘nog nader overleg met alle betrokkenen een nadere uitwerking behoeven’.

Tekst gaat verder onder tweet.
Dit staat op één van de schetsen van de gemeente.

Geen openbare verkoop
Wel schetsen van de gemeente, maar dus niets van de Hervormde Gemeente Sliedrecht. “Wij hebben geen tekeningen, schetsen, plannen van de Hervormde Gemeente Sliedrecht in bezit.” Het blijft vaag wat de gemeente Sliedrecht dan wel weet van het bouwplan van de Hervormde Gemeente. Of de kerk de enige was die belangstelling had voor pand Stationsweg 2? “Er waren geen andere gegadigden”, antwoordt de gemeente Sliedrecht, maar er was ook geen openbare verkoop. Anders waren er mogelijk wel belangstellenden. “Er is nooit aanleiding geweest om het pand openbaar te verkopen. Voor ons is van belang geweest dat de verkoop plaatsvindt onder marktconforme voorwaarden en dat de gemeentelijke regie over de ruimtelijke inrichting van de omgeving is geborgd.” De gemeente Sliedrecht doet met deze woorden veronderstellen dat dit bij openbare verkoop niet het geval zou zijn. 

Sloop
Volgens de gemeente is er verder ook nog geen omgevingsvergunning voor het pand verleend. Voor de sloop is overigens enkel een melding vereist. Een dergelijke melding is volgens de gemeente nog niet gedaan. “De sloopkosten zijn ten tijde van de overeenkomst voorlopig geschat op € 32.500,–, maar de definitieve sloopkosten zijn nog niet exact bekend”, aldus de gemeente Sliedrecht, die verantwoordelijk is voor de sloop van het gebouw. Op de vraag of de Hervormde Gemeente Sliedrecht om het pand vroeg of dat de gemeente Sliedrecht het hen heeft aangeboden, zegt de gemeente Sliedrecht: “Tijdens een vrijblijvend gesprek over de mogelijke herinrichting van het eigendom van de Hervormde Gemeente kwam de mogelijke aankoop van aangrenzend gemeentelijk eigendom aan de orde. Daarbij kwam de aankoop van het gebouw Stationsweg 2 organisch ter sprake. De WOZ-waarde (waardepeildatum 1 januari 2019) was € 117.000,–. Het pand werd ‘slechts’ getaxeerd voor een marktwaarde kosten koper van € 150.000,– en voor minder verkocht. De taxaties waren in 2017. Een recente taxatie is kennelijk niet meer uitgevoerd.

Geen gespreksverslagen
Tijdens overleggen gemaakte opmerkingen en suggesties zijn verwerkt in de overeenkomst. De gemeente Sliedrecht heeft bij besprekingen / overleggen over het gebouw nooit gespreksverslagen gemaakt. De gemeente kan ook geen overzicht geven van ‘ontmoetingen’. “Een dergelijk overzicht hebben wij niet in bezit”, zegt de gemeente. Er zijn gesprekken geweest tussen enerzijds de inmiddels vertrokken wethouders Len van Rekom (VVD) en Ben van der Plas (PvdA), ondersteund door aan aantal adviserende ambtenaren en anderzijds bestuursleden van Hervormde Gemeente Sliedrecht. De betreffende ambtenaren hebben ook zelfstandig overleggen gehad met de vertegenwoordigers van de kerk. Ambtenaren hebben elkaar afgewisseld in dit dossier. Ook kwam er geen College Informatiebrief. Dat betekent dat de wethouders de raad bewust niet op de hoogte hebben gehouden. “Er is geen College Informatiebrief opgesteld, omdat het aangaan van de overeenkomst een collegebevoegdheid is en er destijds geen omstandigheden waren die aanleiding gaven om een informatiebrief op te stellen”, stelt de gemeente Sliedrecht. Nu blijkt dat er wel degelijk stappen zijn gezet. 

Niet alles beantwoord
Geheel transparant is de gemeente Sliedrecht niet in de beantwoording van het WOB-verzoek. De gemeente heeft een aantal antwoorden op vragen uit het WOB-verzoek niet gegeven en beroept zich op uitspraken van de Raad van State. “U stelt in uw brief tevens een aantal vragen om informatie, die niet gericht zijn op het openbaar maken van documenten. Het stellen van dergelijke vragen kan niet worden aangemerkt als een verzoek op grond van de WOB en valt derhalve buiten de werkingssfeer van deze wet”, schrijft de gemeente, die verwijst naar  jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

11 gedachten over “‘Nooit aanleiding geweest voor openbare verkoop pand Stationsweg 2’”

 1. Je hebt gelijk Gerrit. Blij dat je reageert maar je bent wel de enige. Ik ben het eens met je dat dit de verhoudingen, volkomen ten onrechte hoop ik, tussen religie en niet religieus negatief beïnvloeden. Maar dankzij Sliedrecht24 wordt er doorgegraven en komt er licht in de duisternis, om het zo maar eens te zeggen.

  Net nu ik het idee kreeg dat de laatste 10 jaar de verhoudingen gewoon goed waren, denk aan open kerken waar je gezellig binnenloopt, waar vriendelijke leden je alles laten zien van nieuwbouw tot orgel (mijn kleinkinderen vonden ook de muziek en het orgel geweldig), waar top 2000 wordt gespeeld etc. gaat zoiets spelen. En dat alleen maar omdat we slechts 1 Omzigtje in de raad hebben zitten.

  Stel je voor je loopt langs het pand, je ziet het wordt afgebroken, daarna is het weg, met een kruimelregeling komt er iets terug…..waar denk je dan aan? Aan een kerk die niets zegt, die dealtjes maakt met gemeente? Ja, ik wel. Niet Christelijk en bestuurlijk onverantwoord.

  Maar het meest zorgen maak ik me om wat alle berichten over belangrijke onderwerpen duidelijk maken. Wij worden bestuurd door mensen van buiten Sliedrecht (niet gekozen) met een raad die niets van zich laat horen of de zaak wollig goedpraat (wel gekozen). Wat is dan nog de zin van stemmen????

  De Christelijke partijen SGP/CU en CDA vormen een front waardoor het nu uit de hand dreigt te lopen maar tot mijn verbazing met hulp en de zegen van een partij als de PvdA. Vrijwel nooit komt men met een reactie terwijl dit toch echt meten is met twee maten. Maar ook PRO Sliedrecht, die iets Sliedrechts als dit gebouw gewoon aan de kerk geeft is muisstil. Hoe het met de oppositie zit weet ik eigenlijk niet.

  Als ik de Hervormde Kerk was zou ik deze deal, betaald door alle Sliedrechters, alsnog van tafel halen. Een kerk die mistige zaken doet verliest geloofwaardigheid en daar bestaan ze juist van.

  En de raadsleden zouden de Gemeente terug moeten fluiten en zeggen: er zijn grenzen. 5 mei niet vieren, uiterst raar maar ok, winkels dicht houden op zondag, heel vreemd maar ok maar dit is de grens. Wij moeten WEL geloofwaardig blijven.

 2. Niet de heer Donk heeft het WOB vezoek ingediend. Het verzoek is door de online krant Sliedrecht24 gedaan. Wij doen als krant een beroep op de WOB en deze brief wordt mij als eindredacteur ondertekend. Er wordt niets op persoonlijke titel gedaan in dit geval! Verder heb je een lange tekst voor een reactie op een WOB-verzoek dat niet veel volgens jou heeft opgeleverd.

 3. Als (nog) raadslid in Sliedrecht lees ik regelmatig (en ook niet elke dag) de berichtgeving op Sliedrecht24 en hoewel de redactie soms denkt dat Geduld-2.0 (dat ben ik) er al niet meer is, wil ik ik me er ook nog wel mee bemoeien.

  Veel nieuwe informatie heeft het WOB-verzoek van de heer Donk niet opgeleverd.
  Lees er de eerste berichten op Sliedrecht24 nog eens op na, waarin vragen antwoorden daarop van mijn fractie aan de orde zijn. En luister – ook heel interessant – het onderdeel “motie vreemd” in de gemeenteraadsvergadering van 16 juni 2020.

  Koos den Dunnen heeft helemaal gelijk de “verkoop” (noem het maar gewoon een cadeautje) aan de kerk was een onderonsje.
  Al in mijn tijd als wethouder in Sliedrecht (voor de PvdA tussen 1986/1994) is de afspraak dat je bij elk gesprek over zaken een ambtenaar aanwezig moest hebben, die zorgde voor een verslagje of afsprakenlijstje. Ik kan het me niet voorstellen, maar het heeft er alle schijn van dat dat ooit weer is afgeschaft.

  Dat in ons dorp een precair evenwicht bestaat tussen kerkelijken en niet-kerkelijken is een gegeven en daar moet je mee om willen en durven gaan.
  Weer even terug naar de periode dat ik wethouder mocht zijn. In 1994 (toevallig ook het jaar waarop de PvdA uit het college moest vertrekken) werd de SGP-combinatie in ons dorp de grootste fractie. En vanaf dat moment is er meer en meer een confessioneel stempel gedrukt op Sliedrecht. Waar eerst de niet-christelijke fracties uit respect (IKEA kwam maar ging niet open op zondag) met name de zondagsrust werd gegund, werd het meer en meer vanuit hen een eis.
  Ik constateer dat de scherpte niet alleen meer vanuit de kerkelijken komt, maar dat de groep aan de “overkant” zich ook steeds duidelijker manifesteert.
  Ben er van overtuigd dat hier een schitterende maar ook loodzware taak ligt voor onze nieuwe burgemeester (v/m).

  Koos heeft – zo lezend – meer een column geschreven dan een inhoudelijke reactie. Mooi, ik mag dat wel. Het is wel wat jammer te constateren dat hij de raad over een kam scheert.
  De motie om met de kerk nog eens goed te kijken of het pandje niet zou kunnen worden ingepast, haalde het niet omdat de coalitiefracties die motie niet steunden (dat is al een meerderheid). Dat PRO Sliedrecht tegenstemde, verbaasde me wel. Die partij is ooit opgericht om “Oud-Sliedrecht” zoveel mogelijk te behouden. Maar ook voor hen geldt, dat ze een wethouder hadden op het moment dat de overeenkomst is goedgekeurd.
  Dus behoud was op geen enkele manier meer aan de orde.
  Hoewel “de kerk” zich dit natuurlijk had ook kunnen aantrekken. Maar dan zouden de onderhandelaars vooral een sociaal en minder commercieel hart hebben moeten gehad.

  Zo zou ik nog wel een paar reacties kunnen geven op het verhaal van Koos den Dunnen.
  Maar waar ik me nu nog aan stoor (want het wordt gesloopt en niemand zal zich verder nog druk maken om het hoe & waarom) is dit punt:
  in het antwoord aan de heer Donk wordt gezegd dat de (kerkelijke gemeente) nog geen concrete plannen heeft voor de uitbouw. Maar ondanks het ontbreken daarvan lees ik in een ambtelijke notitie: “omdat het nieuwe Dienstengebouw (bijgebouw) ondergeschikt is aan de Grote Kerk (hoofdgebouw) kan medewerking worden verleend via de zogenaamde kruimelgevallenregeling”.
  Dat is dus een 2e museum uitbouw en een uitvaartcentrum bij de 10-hoog.

  Iets verder op bij mij in de straat wonen mensen die graag de verrotte dakkapel aan de achterkant van huis willen vervangen. Een kruimelgeval constateert hun jurist, maar de gemeente vindt het niet mooi en denkt dat – zoals ergens anders in ons dorp al gebeurde – ze er later nog een dakkapel oen dat mag dat ze die dan er zonder vergunning op gaan zetten. Dus 2x nee, lijkt me trouwens ook “ja”. Maar de vergunning komt er niet.
  Ik weet niet waar ze ter kerk gaan. De verkeerde of niet, denk ik, met Koos.

 4. Gesprekken tussen wethouders, ambtenaren en kerk, later ambtenaren en kerk met als resultaat een ondoorzichtig verhaal waarbij prijzen worden afgesproken die moeilijk verdedigbaar zijn en waarbij, in juridische bewoordingen bekend gemaakt, een wazige deal uit voort komt lijkt toch echt op een onderonsje met geld van de gemeenschap.

  En als iets naar een onderonsje ruikt en eruit ziet als een onderonsje dan is het waarschijnlijk een onderonsje. Helemaal niet erg. In een gemeente als Sliedrecht waar de kerk centraal staat zijn de verhoudingen tussen kerk en staat ongetwijfeld innig hoewel die wettelijk gescheiden zijn. Maar doe er dan niet zo moeilijk over.

  Zeg dan gewoon: de kerk is belangrijk en daarom deze deal. Wij hadden er financieel veel meer uit kunnen halen maar wij gunnen het aan de kerk. En dat alles achter gesloten deuren is afgesproken is ons goed recht. En dat we nog niet weten wat de kerk ermee gaat doen maakt ons niet uit. En het is wel oud en mooi, dat gebouw, en we weten dat er een handtekeningenactie is georganiseerd maar zij besturen dit dorp niet. Dat doen wij.

  En de Raad zeurt nergens over, die volgen ons overal in en stellen niet van die nare vragen en die stomvervelende WOB verzoeken van Sliedrecht 24 en soms zelfs van particulieren. Het moet toch niet gekker worden.

  Gelukkig zijn wij er zeer bedreven in om heldere WOB verzoeken mistig te beantwoorden zodat Sliedrecht 24 er vanzelf een keer mee stopt. Yulius, Winklerplein, Watertorengebied…..over van alles zeuren ze om informatie terwijl toch bekend is dat we in een tijd van wazige antwoorden leven. Stop daar eens mee. Want het kost zoveel tijd om net te doen alsof we open antwoord geven (de kunst van halve waarheden)….wij moeten besturen!

  Dit lijkt sarcastisch maar zo is het niet bedoeld. Ik begrijp niet waarom een gemeente zo moeilijk doet om informatie te verschaffen. Dit is echt al de zoveelste keer en ik begrijp niet dat de gemeenteraad dit pikt. Zo verliest,, naar mijn mening, het bestuur en de raad het broodnodige vertrouwen en waarschijnlijk volledig ten onrechte. Want men doet belangrijk werk maar doe het in alle openheid.

 5. Als je het ergens niet mee eens bent en je voelt en ziet dat er iets niet klopt dan ben je gelijk een complotdenker.

 6. Maikel,

  Ik denk dat je ze zelf niet helemaal op een rijtje hebt als je denkt dat het er normaal en op eerlijke wijze aan toe gaat hier. Over de vleermuizen nog wat te op te merken soms?

 7. Naar mijn mening is het artikel niet geheel scherp. Er is geen pand verkocht maar enkel een stuk grond aangeboden dat overblijft na het realiseren van een nieuwe verbinding tussen de stationsweg en de dijk. De gemeente heeft pas sinds kort de visie voor het gebied gemaakt. Dat er nog geen aanvraag vanuit de Hervormde Kerk ligt is niet vreemd omdat dit aan moet sluiten op de visie.
  De Hervormde Kerk maar kerken in het algemeen zijn op verschillende niveaus regelmatig in overleg met de gemeente. Dit is wat alle (maatschappelijke) organisaties in Sliedrecht doen.

 8. Wat een bizarre conclusies lees ik hier toch weer…….. de woorden ‘corrupt’, ‘onder één hoedje’, ‘ontmantelen van Elektra’, ‘laffe streek’.
  Wie zulke dingen zegt of denkt, laat zich geheel leiden door het grote complotdenken en heeft ze niet allemaal ‘op een rijtje staan’.

 9. Dat WOB verzoek is goed, maar onvolledig begrijp ik, Het beste zou zijn als de betrokken partijen al hun kaarten op tafel zouden legggen. Het heet niet voor niets Wet Openbaarheid bestuur.

 10. Net wat ik dacht Ronald, onze gemeente en de kerk spelen onder een hoedje. Er zitten daar ook vleermuizen, dit is een beschermde diersoort. Het pand mag officieel niet gesloopt worden zonder een plan voor nieuwe huisvesting. Ik heb meerdere keren gebeld met de gemeente te horen gekregen dat ik terug gebeld zou worden binnen 5 werkdagen, niks gehoord uiteraard. Verder denk ik dat het een laffe streek is om steeds dichter bij het eventueel ontmantelen van elektra is. Onze gemeente is door en door corrupt

 11. “Het pand werd getaxeerd voor een marktwaarde kosten koper van € 150.000,–” nu ben ik geen makelaar maar het lijkt mijn toch wel een heel stuk meer waard dan 150 duizend euro voor dat geld kan je niet eens een normaal huis in Sliedrecht kopen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld