Nog geen plan locatie Groen van Prinsterer; inschrijving verwacht voor zomer 2024

door Peter Donk
SLIEDRECHT – Er zit geen vaart achter het realiseren van een bouwplan op de locatie Groen van Prinsterer aan de Frans Halssstraat. “De verwachting is dat de marktuitvraag voor de woningbouwontwikkeling voor de zomer van 2024 kan worden opengesteld voor inschrijvingen. Voor de uitvraag op de markt komt, wordt u geïnformeerd over de (stedenbouwkundige) kaders van het woningbouwplan”, bericht wethouder Roelant Bijderwieden (VVD) van Grondbeleid en Ruimtelijke Ordening vrijdag 1 december 2023 in een College Informatiebrief (CIb) aan de leden van de gemeenteraad. Dit najaar zou er een definitief planontwerp aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 

Wethouder Roelant Bijderwieden zegt dat de (markt)partijen, die bij de gemeente Sliedrecht hebben aangegeven dat zij interesse hebben om een woningbouwplan op locatie Groen van Prinsterer te ontwikkelen, per brief worden geïnformeerd over de uitvraag en uitgenodigd om deel te nemen, zodra deze opengesteld wordt voor inschrijving. (Foto gemeente Sliedrecht)

Met de geselecteerde ontwikkelaar wordt uiteindelijk een koop- en realisatieovereenkomst gesloten. De ontwikkelaar werkt vervolgens de plannen verder uit en doorloopt de planologische procedure, waarbij het college en/of de gemeenteraad besluit over het definitief planontwerp en het verlenen van de omgevingsvergunning. De verwachte doorlooptijd daarvan is circa anderhalf jaar. Daarna kan worden begonnen met de realisatie. Bijderwieden: “Wat betekent dat in 2024 de voorbereidingen en de aanbesteding zal plaatsvinden. Naar verwachting zal eind 2024/begin 2025 gestart worden met de uitvoering.” De herinrichting van de openbare ruimte is geen onderdeel van het plangebied voor de marktuitvraag en hoeft daarom niet te wachten tot het woningbouwproject Groen van Prinsterer start met de realisatie.

Uitvraag
De gemeente is in dit project eigenaar van de grond. Bijderwieden schrijft in de CIb: “Om de woningen te kunnen bouwen verkoopt de gemeente de grond aan een marktpartij die de plannen uitwerkt, de woningen bouwt en deze verkoopt. Omdat alle geïnteresseerde marktpartijen de kans moeten krijgen om de grond te kopen, wordt een uitvraag op de markt uitgezet.” In deze uitvraag zegt de gemeente kaders mee te geven waar de ontwikkelende partij aan moet voldoen en de inschrijvingen op worden beoordeeld. “Zoals meegegeven in het raadsbesluit, worden deze uitgangspunten voor de marktuitvraag op basis van de richtinggevende kaders die de gemeenteraad heeft meegegeven en in samenspraak met de omgeving opgesteld”, aldus Bijderwieden. 

Vertraging uitgelegd
Half februari 2022 heeft het college besloten om de projecten Groen van Prinsterer en herinrichting Jacob Catstraat samen te voegen om voor dit plangebied een integraal gebiedsontwerp te maken.Bijderwieden geeft in de CIb een uitleg van de vertraging. Half december 2022 stelde de gemeenteraad het geamendeerde raadsbesluit ‘Groen van Prinsterer: een ontwikkellocatie met een groene rand’ vast. In dat raadsbesluit is de zogeheten procesafspraak gemaakt dat in de tweede helft van 2023 een definitief planontwerp aan de gemeenteraad zou worden voorgelegd. Bijderwieden: “In dat project wordt daarmee bedoeld de (stedenbouwkundige) kaders voor het woningbouwplan op locatie Groen van Prinsterer, want de gemeente geeft aan wat er gebouwd moet worden en zoekt een ontwikkelaar om dit te bouwen.” Het uitwerken van de (stedenbouwkundige) kaders is op dit moment nog in voorbereiding. De vertraging is volgens Bijderwieden ontstaan, omdat in het voorjaar van 2023 is onderzocht of de voormalig Groen van Prinstererschool kon worden gebruikt als tijdelijke oplossing voor onderwijshuisvesting. Bijderwieden: “Binnen het project Integraal Kindcentrum Valkweg werd gezocht naar een plaats om leerlingen van OBS de Wilgen en de Prins Willem-Alexanderschool onder te brengen. Het college besloot om niet akkoord te gaan met het voorstel om de voormalig Groen van Prinstererschool daar tijdelijk voor te gebruiken.”

3 gedachten over “Nog geen plan locatie Groen van Prinsterer; inschrijving verwacht voor zomer 2024”

 1. Inderdaad opvallend, geen woord over de inbreng van twee Sliedrechters maar ik mag toch aannemen dat er serieus wordt omgegaan met eigen inbreng?

  Wat ook opvallend is dat we eigenlijk nergens iets terug horen over al die culturele activiteiten die nu in de Maaslaan zitten, zoals CCS, maar ook Gambia, Leef etc. Ze worden nergens genoemd. Dit soort activiteiten lijken toch erg belangrijk om te behouden. Bij alles wat platgegooid moet worden om woningbouw te realiseren (dat is simpel) zou je ook culturele activiteiten, waar veel mensen plezier in hebben, ergens onder moeten brengen (dat is moeilijker maar nodig). Dat zou bijvoorbeeld kunnen in de Brandweerkazerne zodat er een soort cultureel centrum ontstaat in een bij de omgeving passend gebouw.

  Als alles is volgebouwd is dan gooi je iets weg wat een dorp als Sliedrecht nodig heeft. Daar nu aan voorbijgaan zorgt in de toekomst voor spijt i.v.m. gebrek aan leefbaarheid en ontspanning.

 2. Wat wordt er gedaan met de plannen die onderlaatst zijn gepresenteerd door twee meedenkende participerende inwoners van Sliedrecht? Zij hebben een uitgewerkt plan neergelegd. Benieuwd of dit meegenomen wordt als de markt uitgenodigd wordt voor inschrijving.

 3. Beste Bijderwieden,

  Dank je voor de mooie en duidelijke uiteenzetting van dit bericht.

  Zeer gerespecteerd

  Zoals bij de gemeente bekend is heeft het Gambia Centrum Sliedrecht een ruimte in gebruik in de Groen van Prinsteren waar het zeer erkentelijk voor is.

  Tevens attendeer ik u op het gebruik van Yulius wat daar erg goede activiteiten organiseert, o.a maaltijden tegen een laag tarief voor buurtbewoners

  Hierbij wil ik u vragen of u aan ons kunt denken in de toekomst met een nieuw onderkomen van vergelijkbare grote

  De medewerkers en bezoekers van het Gambia Centrum Sliedrecht en Yulius zullen u daar zeer erkentelijk voor zijn

  Met hartelijke groet en sterkte bij uw werk,

  Hans de Jongh
  Gambia Centrum Sliedrecht

  Ps deze reactie is op persoonlijke titel en zonder overleg met derde geplaats

Plaats een reactie

*=Verplicht veld