Nieuwe vragen CDA over reclamemasten langs snelweg A15

SLIEDRECHT – Opnieuw heeft het CDA Sliedrecht vragen gesteld aan het College van B & W over de bestaande reclamemast aan de Leeghwaterstraat en over de te bouwen reclamemast aan de Kubus. Half december 2018 stelde het CDA ook al vragen. Dat ging toen over de zuil aan de Leeghwaterstraat. De verlichting was behoorlijk fel, de beelden wisselden te snel en er waren animaties te zien.

De reclamezuil aan de Leeghwaterstraat. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

In de beantwoording schreef het college toen dat de eigenaar van de mast “zeer zeker begrip” had voor de opmerkingen van bewoners over lichthinder. Hij wilde onderzoeken of er door extra filtering minder lichthinder zou zijn. De eigenaar van de mast berichtte “uitdrukkelijk” aan de exploitant dat de getoonde beelden “per direct” moesten voldoen aan de geldende richtlijnen. Indien niet aan de eisen van de vergunning wordt voldaan, kan volgens het college een handhavingstraject worden opgestart. “Of de lichtsterkte op de mast aan de Leeghwaterstraat echt veel minder is geworden, is mij nog niet helemaal duidelijk. Wel is mij duidelijk dat de beelden op de reclamemast nog steeds niet aan de voorwaarden van de vergunning voldoen. Nu, ruim zes weken na de beantwoording van de vragen, wisselen beelden op de reclamemast nog steeds binnen 8 seconden. Ook zijn vaak animaties te zien, terwijl die absoluut niet zijn toegestaan”, schrijft raadslid Vincent Prins (CDA) woensdag 13 februari 2019 aan het college.

Nieuwe plannen
Prins komt weer met een reeks vragen. Hij wil weten of de eigenaar of de exploitant van de reclamemast aan de Leeghwaterstraat inmiddels heeft onderzocht of door extra filtering van de lichtsterkte de uitstraling kan worden beperkt. “Waarom voldoet de wisseling van reclamebeelden nog steeds niet aan het door de gemeenteraad vastgestelde reclamebeleid? Wanneer en hoe gaat u een handhavingstraject starten?”, vraagt Prins. Ook wil hij de stand van zaken weten van plannen voor een reclamemast aan de Kubus. Prins: “Daar mag volgens het bestemmingsplan een reclamemast met een hoogte van 40 meter worden gebouwd. Als die reclamemast er komt, gaat de CDA-fractie ervan uit dat overlast of verkeersonveiligheid wordt voorkomen. Volgens een regionale krant is voor de mast aan de Kubus al een vergunning verleend. Ik wil weten of dat zo is. Met de ervaringen rond de Leeghwaterstraat in het achterhoofd lijkt het me verstandig om bij de Kubus extra goed te kijken naar hoe overlast kan worden voorkomen.”

Veel vragen
Met het plan voor een mogelijk nieuwe reclamezuil aan de Kubus wil Prins horen van het college of zij op grond van de ervaringen bij de Leeghwaterstraat nu strengere voorwaarden aan de verlichting van een nieuwe reclamemast stelt. Prins: “Heeft u op grond van de ervaringen bij de Leeghwaterstraat nu eerder of op een betere wijze naar inwoners in de omgeving gecommuniceerd over de komst van de reclamemast?  Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet, of gaat dit op korte termijn alsnog gebeuren? Hoe gaat u ervoor zorgen dat de reclamebeelden op de mast aan de Kubus al vanaf het begin voldoen aan de voorwaarden in de vergunning? Heeft u in de vergunning voor de nieuwe reclamemast bepaald dat reclamebeelden in de toekomst ook moeten voldoen aan bijgesteld gemeentelijk reclamebeleid of aangepaste landelijke richtlijnen, indien die nieuwe regels of richtlijnen strenger worden dan nu? Zo nee, waarom niet?” Prins hoopt op duidelijkheid van het college.

5 gedachten over “Nieuwe vragen CDA over reclamemasten langs snelweg A15”

 1. Beste mensen,

  Sluit mij hier volledig bij aan.

  Ik wil u echter ook vragen officieel bezwaar bij de gemeente in te dienen.
  Dit kan relatief eenvoudig en is vooralsnog het enige middel wat wij hebben om te voorkomen dat deze mast er komt.
  Mijn bezwaarschrift is gereed en gaat asap op de post.

 2. Als windmolens al als horizonvervuiling worden gezien, wat is dit dan voor vreselijke vervuiling?

 3. ik begrijp niet dat deze masten er mogen staan, afleiding tijdens autorijden is vragen om ongelukken, je mag toch ook niet bellen tijden het rijden, maar wel naar zo’n bord kijken.
  Het gaat maar om 1 ding, het moet veel geld opleveren, ook al is het levensgevaarlijk

 4. Ben ik nou echt de enige die zich plaatsvervangend schaamt wanneer ik die aankondiging zie voor de Kamasutrabeurs op die reclamemast etc.? Getuige de ophef over een leraar die porno bekijkt in de les lijkt me dat we nog niet alle besef voor wat wel en niet kan kwijt zijn. Misschien kan hier eens een maatschappelijk debat over worden gevoerd, vind het een vorm van horizonvervuiling die vaak onbenoemd blijft, zelfde geldt voor bushokjes waar je ook langs rijdt met het idee dat ze het morele kompas kwijt zijn bij de verantwoordelijke bedrijven. Los van de irritatie over flikkerlicht in je woon c.q. slaapkamer.

 5. Een mast bij de Kubus geeft lichtoverlast aan heel Sliedrecht-Oost.
  Ik heb er nog niks over gelezen of ontvangen.
  Maar de vergunning is al verleend?
  Ik vind het een heel slechte keuze en niet in het belang van inwoners.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld