Minder sociale huurwoningen op termijn in Sliedrecht

SLIEDRECHT – De sociale huurvoorraad kan in Sliedrecht op basis van de corporatievoorraad ten opzichte van de huidige omvang en de doelgroep met 200 woningen afnemen. Sliedrecht en de Drechtsteden hebben namelijk al jarenlang een sociale voorraad die erg ruim is in verhouding tot de doelgroep.

In de regionale prestatieafspraken maken gemeenten en corporaties van de Drechtsteden afspraken om, in lijn met de regionale woonvisie, de kwaliteit van de regionale woningvoorraad te verbeteren – en daarmee de leefbaarheid in en aantrekkelijkheid van de Drechtsteden. (Achieffoto Sebastian Schramm)

Met de plannen is volgens het college van B & W ook rekening gehouden met de overige verhuurders (serviceflats zoals Sleijeborgh, Hoge Lijster, Hof van Sliedrecht en complexen van Vitalis en Vestia) en de omvang van de particuliere huursector. “In de praktijk kan dat anders zijn. En de doelgroep neemt tot 2020 wat toe. Daarom wordt in de streefgetallen van de ontwikkelrichting maar een deel van het ‘overschot’ aan de sociale voorraad onttrokken. Afgesproken is om de sociale huurvoorraad met maximaal 200 woningen af te laten nemen t/m 2025”, stelt het college van B & W aan de gemeenteraad, die daar deze maand over praat. 

1 op 5 woningen
Afname is mogelijk door sloop, verkoop of liberalisering van de huurwoningen. Het uitgangspunt voor huurders, Tablis Wonen en de gemeente Sliedrecht is dat de sociale woningvoorraad van Sliedrecht groot genoeg is en blijft om lage inkomens te huisvesten (incl. statushouders en urgent woningzoekenden). College: “Belangrijke constatering is dat in Sliedrecht, net zoals in vrijwel heel Nederland, de sociale huurvoorraad voor een groot deel niet wordt bewoond door huishoudens waar ze qua prijs voor bedoeld zijn. Voor het bezit van Tablis Wonen gaat dat om ongeveer 20% (1 op de 5 woningen-red.). Het is een illusie om dat helemaal terug te dringen. Toch wil Tablis Wonen een stijgend aantal primaire doelgroepers (conform demografische verwachtingen e.d.) op de lange termijn kunnen huisvesten.”

Zittende huurder
Tablis Wonen hanteert de mening dat dit opgevangen kan worden door de zogenaamde goedkope scheefheid met 5% terug te dringen. Dit zal volgens het college van B & W deels door natuurlijk verloop (overlijden, pensionering) plaatshebben maar ook door inkomensafhankelijke huurverhogingen, tijdelijke huurovereenkomsten en andere doorstroom bevorderende maatregelen e.d. “Verkoop van corporatiewoningen draagt bij aan de investeringsmogelijkheden van Tablis Wonen, om zodoende investeringen in nieuwbouw, wijkverbetering, duurzaamheid en kwaliteit te kunnen doen. Ten tweede draagt verkoop bij aan een evenwichtiger woningaanbod, waardoor meer huishoudens wooncarrière kunnen maken. Ten derde leidt verkoop tot meer gedifferentieerde wijken. Aanname hierbij is dat de leefbaarheid verbetert”, aldus het college. Verkoop van de sociale woningen vindt in eerste instantie plaats aan de zittende huurder of zal bij mutatie in de verkoop gaan. Bij verkoop blijven de woningen veelal tot de goedkope voorraad behoren. Wel wordt de overmaat aan huurwoningen van de corporaties beperkt en komen er goedkope koopwoningen voor de middeninkomens beschikbaar.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld