Japans restaurant Oishi Fusion

Miljoenen naar regio; ‘Sliedrecht diende geen specifieke projecten in’

DEN HAAG / SLIEDRECHT / REGIO – De regio Drechtsteden-Gorinchem heeft van het rijk € 22.500.000,– gekregen om onder andere het onderwijs beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt in het gebied. Maar ook is de Regio Deal-subsidie voor verbetering van oevers, woningbouw en om bedrijven te laten innoveren. Sliedrecht wordt niet genoemd. “Vanuit Sliedrecht zijn er geen specifieke projecten ingediend, maar bedrijven zullen profiteren van de investeringen in innovatie en jongeren van de leercampussen in de regio. Inwoners van nieuwe soorten vervoer over water, het toegankelijk maken van natuur gebieden en dergelijke”, zegt woordvoerder Kristel Witvliet-van der Meijde van Bureau Drechtsteden tegen Sliedrecht24.

Het geldbedrag is samen met de provincie Zuid-Holland in november 2019 aangevraagd. Op de foto v.l.n.r. burgemeester Reinie Melissant-Briene (CDA) van de gemeente Gorinchem, een vertegenwoordiger van de provincie en vice-voorzitter André Flach van het Drechtstedenbestuur. (Foto Bureau Drechtsteden)

De overheden willen projecten opzetten om meer opleidingen in het hoger onderwijs aan te bieden en meer studenten te verleiden voor het beroepsonderwijs te kiezen. Concreet wordt er ingezet op de verdere ontwikkeling van het Leerpark in Dordrecht en de Regionale Innovatie- en Beroepencampus in Gorinchem.

Watertaxi’s
Tientallen bedrijven in de regio gaan aan de slag met innovatiethema’s bijvoorbeeld op het gebied van energie/duurzaamheid en waterveiligheid. Andere projecten richten zich op het aantrekkelijk maken van de oevers voor werken, wonen en recreëren o.a. met een getijdenpark en door maritiem erfgoed bereikbaar en toegankelijk te maken. Daarvoor worden bedrijven verplaatst, woningbouwprojecten opgestart en wordt gekeken naar alternatieve vervoersmogelijkheden over water zoals de inzet van watertaxi’s. Wouter Kolff, voorzitter van de Drechtsteden is zeer tevreden met de deal: “Onze maritieme regio is volwassen geworden en claimt samen met Gorinchem een sterke positie als poort van de randstad. Samen hebben we een krachtige ambitie ontwikkeld om onze sociaal-economische positie te verbeteren. Ik ben trots op de manier waarop we ons vandaag de dag presenteren. Daarmee kunnen we vooruit!”

Tekst gaat onder video verder.

Verrommelde rivieroevers
Vice-voorzitter regio Drechtsteden André Flach is verantwoordelijk voor externe betrekkingen en de indiening van de Regio Deal. “Het is geweldig dat we 22,5 miljoen van het Rijk toegekend hebben gekregen. Dit komt op het juiste moment. Nu kunnen we eindelijk echt werk maken van de verrommelde rivieroevers van de Noord, de Merwede en de Waal. En kunnen we ervoor zorgen dat bedrijven innoveren en meer jongeren via een passende opleiding werk vinden bij onze werkgevers!” Ook Reinie Melissant, burgemeester Gorinchem, is zeer verheugd: “Dit is fantastisch nieuws! We kunnen nu als regio werken aan een duurzame toekomst voor onze inwoners en bedrijven. Neem de beroepencampus in Gorinchem. Daar kunnen studenten uit de hele regio een vak leren. Of de oevers van de Linge. Daar maken we ruimte voor woningen en recreatie. De Arkelsedijk in Gorinchem is zo’n voorbeeld en er zijn er veel meer aan te wijzen in de regio”, aldus Flach.

Afspraken maken
Overheden, bedrijfsleven en onderwijs hebben de handen ineengeslagen om deze miljoenen naar de regio te halen. De komende maanden gaan de overheden samen met onder meer scholen en bedrijven en het Rijk afspraken maken over hoe de miljoenen precies ingezet gaan worden. De Regio Drechtsteden-Gorinchem is een van de 26 regio’s die aanspraak deden op de in totaal 180 miljoen euro die het Rijk beschikbaar stelt in de vorm van Regio Deals. In de Drechtsteden en Gorinchem zijn de gevolgen van de economische crisis nog steeds voelbaar. De economische groei blijft achter en veel sectoren hebben te maken met noodzakelijke veranderingen op het gebied van digitalisering en verduurzaming. Door een impuls te geven aan onderwijs, economie en de arbeidsmarkt en deze beter op elkaar aan te laten sluiten kunnen bewoners makkelijker een baan vinden die bij hen past. Water speelt een belangrijke en verbindende rol in deze regio.

Unieke samenwerkingen
Het is één van de 14 deals waar de ministerraad vrijdag 14 februari 2020 op voorstel van minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Raymond Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee akkoord is gegaan. Schouten: “Uit alle ingediende voorstellen spreekt een enorm enthousiasme en een grote gedrevenheid om aan de slag te gaan. In heel Nederland zien we unieke samenwerkingen waarin partijen elkaar opzoeken om samen te werken aan het verder brengen van de regio. Dat is precies waar de Regio Envelop voor bedoeld is: samenwerken aan de plek waar we met elkaar wonen, werken, leren en leven. Al deze verschillende plekken zijn bijzonder en samen vormen ze het Nederland zoals wij dat kennen. Ik kijk uit naar de uitwerking en vervolgstappen die er nu gezet gaan worden.” Knops sluit aan: “Met deze Regio Deals willen we de welvaart in heel Nederland verbreden. Dat doen we samen met de lokale overheden en maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de regio. Het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van economische kansen staan daarbij centraal. Denk aan het verbeteren van voorzieningen, het beter laten aansluiten van het regionale onderwijs op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven en het passen makend van het woningaanbod. Ik ben ook blij dat er met deze Regio Deals aandacht is voor samenwerking binnen de regio’s,  kansen die spelen in de grensregio’s en aansluiting wordt gezocht met de eerder gesloten woondeals.”

Brede welvaart
Om de welvaart in Nederland te verbreden zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. Vanuit heel Nederland zijn de afgelopen maanden 26 voorstellen voor een Regio Deal ingediend. Daarvan zijn nu veertien voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat uitwerken tot een deal. Voor deze deals is 180 miljoen euro beschikbaar uit de Regio Envelop waar in totaal deze kabinetsperiode 950 miljoen euro in zit. De voorstellen zijn met name beoordeeld op de uitdagingen in de regio en de bijdrage aan de brede welvaart. Ook is gekeken naar de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de uitvoeringskracht in de regio en of concrete resultaten binnen de periode 2020-2022 kunnen worden bereikt.

Financieel partnerschap
Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% van de bijdrage komt vanuit het Rijk en minimaal 50% vanuit publieke partners in de regio zelf. Zo is er ruim 360 miljoen euro beschikbaar. De komende maanden worden de deals verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat deze veertien Regio Deals medio 2020 kunnen worden afgesloten. Begin 2018 is voor zes opgaven al 482 miljoen euro beschikbaar gesteld. In 2019 was dat 215 miljoen voor twaalf deals.

4 gedachten over “Miljoenen naar regio; ‘Sliedrecht diende geen specifieke projecten in’”

 1. Dit nu was de kans voor een burgerbudget. Niet de ambtenaren en de beroepspolitici beslissen over de besteding van deze extra’s maar de burgers van Sliedrecht. Een gemiste kans, maar wellicht is het nog niet te laat. Volksvertegenwoordigers van Sliedrecht laat zien wat jullie waard zijn.

 2. Ik zal proberen U een antwoord te geven waarom sliedrecht niet meedoet met de regio deal gelden. Om mee te doen moet je ook lokaal gelden beschikbaar willen stellen. Dan moet ook de beslissing hoe het uit te geven dit jaar gebeuren en vervolgens direct met de uitvoering beginnen. Bij de beoordeling of je als gemeente gelden krijgt wordt ook gekeken of het voor de regio goed is.
  Nu mijn zienswijze hierop, geld uitgeven is in conservatieve gemeente een naar woord, snel beslissen is als je kijkt naar Winklerplein en recreatief knooppunt ook al geen sterke kant.
  Snel beslissen met een meerderheid van17 raadsleden zou voor de hand liggen maar die 17 bestaan uit 4 partijen die maar met moeite met elkaar kunnen regeren. Maar belangrijker in de regio staat sliedrecht niet goed bekend, met de grote lokale gedachte bij sommige partijen waarbij het lokale belang boven dat van de regio staat, is instemming met sliedrechtse plannen door de regio niet voor de hand liggend. Onze gemeente trekt zich de afgelopen jaren steeds meer terug uit de regio gedachte en denkt het lokaal beter te redden. Op het moment dat er gelden zijn te verdelen heeft bovenstaande tot gevolg dat er geen geld naar sliedrecht gaat.

  Rene de Munck D66 Sliedrecht
  Het spreekt voor zich dat ik het beleid van Sliedrecht in deze niet ondersteun, helaas ben ik een roepende in de duisternis.

 3. Waarom doet Sliedrecht niet mee om geld binnen te halen voor projecten ?
  Is dit te moeilijk, of is het makkelijker om de Onroerend Goed belasting te verhogen ?

Plaats een reactie

*=Verplicht veld