Meer vluchtelingen naar Sliedrecht?

DORDRECHT / SLIEDRECHT – Als het aan burgemeester Arno Brok (VVD) van de gemeente Dordrecht ligt, komen er meer vluchtelingen naar de regio. Volgens hem neemt de druk om crisis- en noodopvang op gemeenten toe. “Ik acht het dan ook zeer aannemelijk dat ook in de komende dagen tot weken weer een beroep zal worden gedaan op Dordrecht om crisisopvang te realiseren. Ik heb het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers – red.) laten weten dat ik een dergelijk verzoek om opvang zal honoreren als dat komt”, aldus Brok woensdag 21 oktober 2015 in een brief van  aan het college van burgemeester en wethouders en de leden van de raad. De brief is in het bezit van de redactie van Sliedrecht24.

De brief van burgemeester Brok van de gemeente Dordrecht bestaat uit vier A4-tjes. (Foto Sliedrecht24)

Brok noemt niet specifiek Sliedrecht, maar het is goed mogelijk dat er nog meer vluchtelingen, net als vorige week, naar Sliedrecht komen. Brok verwacht dat dat een nieuwe groep vluchtelingen net als de vorige keer binnen 3 dagen een plaats kunnen krijgen in de regio. “In eerste instantie wordt daarbij gekeken naar gemeenten, die vorige week nog geen asielzoekers opnamen”, aldus Brok donderdag 22 oktober 2015 in AD De Dordtenaar. In het dorp zijn 35 vluchtelingen uit o.a. Syrië ondergebracht in de voormalige Groen van Prinstererschool aan de Frans Halsstraat. Eerder zaten zij onder meer een aantal dagen in Dordrecht. Brok is voor spreiding. De gemeente Sliedrecht twittert woensdagavond dat ‘dit de bijdrage van Sliedrecht is in opvang van 500 vluchtelingen per regio waar eerder over werd gesproken’. Ook burgemeester Bram van Hemmen schrijft woensdagavond op twitter: “Wij leveren al bijdrage en nu is het aan andere gemeenten.” Vanaf donderdag 22 oktober 2015 is de opvang voor vluchtelingen in Oud-Beijerland in de Hoeksche Waard ook gereed. Brok: “Voor een eventuele nieuwe groep vluchtelingen worden dus op dit moment voorbereidingen getroffen. Maar ik zeg er met klem bij, dat er op dit moment nog geen verzoek tot crisisnoodopvang bij mij is neergelegd.”

Actiecentrum
Brok is van plan, als het verzoek er komt, de vluchtelingen te verdelen over de regio Zuid-Holland Zuid. De Dordtse eerste burger schrijft dat de regierol en coördinatie over de crisisnoodopvang van vluchtelingen voor de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) is. Laat Brok nu voorzitter zijn van het algemeen en dagelijks bestuur van de Veiligeheidsregio ZHZ. De regio telt 17 gemeenten. Er wordt gewerkt aan een regionaal actiecentrum voor de Drechtsteden. Volgens Brok kunnen daarvandaan praktische zaken worden begeleid als contacten met huisartsen, het eten, de huur van bedden en beddengoed, beveiliging en roosters van begeleiding. “Gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor de eigen opvang, maar op deze manier trachten we ook in dit geval zo veel mogelijk samen te werken”, schrijft Brok in zijn brief. 

Humane vorm
Minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft volgens Brok deze week de Commissarissen van de Koning dringend verzocht om per provincie een grote opvanglocatie van 2000 tot 2500 vluchtelingen te realiseren. Brok: “Voorlopig houd ik vast aan crisisnoodopvang in Dordrecht en een verspreiding van kleine groepen in de regio ZHZ, omdat ik de mening ben toegedaan dat dit een meer humane vorm van opvang is én een positieve bijdrage zal leveren aan de maatschappelijke acceptatie en zichtbaarheid.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld