Maart 2021 – maart 2022 ‘Vergeet-me-niet-jaar’ West-Alblasserwaard

SLIEDRECHT / REGIO – Tussen maart 2021 en maart 2022 organiseert de Initiatiefgroep Dementievriendelijke Samenleving West-Alblasserwaard maandelijks een activiteit rondom dementie. Gedacht wordt aan een training, een netwerkmiddag, een (digitale) dialoog, een film, een webinar of verspreiding van een magazine.

De inititiatiefgroep is nieuw in de regio en bestaat uit uitsluitend vrijwilligers. Zij zetten zich in voor doorbreken van taboes rondom dementie en stimuleren het herkennen van signalen van dementie. Verder vragen zij aandacht voor de zware taak van de mantelzorgers die mensen met dementie ondersteunen. Zij werken daarvoor nauw samen met bestaande organisaties in de regio.

Onderzoek
Een mooi voorbeeld van ondersteuning van mensen met dementie en de mantelzorgers om hen heen, is het Odensehuis in Papendrecht (Gerbrandystraat 31). Onderzocht wordt of in Alblasserdam en Sliedrecht ook zoiets kan worden gestart.

Meer informatie
Wie meer wil weten of ook iets wil betekenen, kan contact opnemen. Dat kan per e-mail: [email protected], door te bellen met tel. 06-51173181 of via de Facebookpagina Vergeetmenietjaar

Plaats een reactie

*=Verplicht veld