Klankbordgroep Wijngaarden uit zorgen over grootschalige energieopwekking

SLIEDRECHT – In een brief aan het College van B & W en de leden van de Sliedrechtse gemeenteraad schrijft de Klankbordgroep Wijngaarden dat er grote ongerustheid is ontstaan over de zoektocht van de Drechtsteden naar mogelijkheden voor grootschalige (extra) energieopwekking met windturbines en/of zonneparken. “Wij hebben begrepen dat de gemeente Sliedrecht niet afwijzend staat ten opzichte van de polder als zoekgebied. Dit maakt ons zeer ongerust, daarom sturen wij u deze brief”, staat in de brief. 

De klankbordgroep zegt zich terdege te beseffen dat klimaatverandering een urgent probleem is dat aangepakt moet worden. “De vraag is echter of genoemde scenario’s de juiste oplossing bieden. Wij vinden het bijzonder opmerkelijk, of zelfs onverteerbaar, dat de polder tussen Sliedrecht en Wijngaarden opgeofferd zou moeten worden voor een extra ambitie van de Drechtsteden. Wijngaarden behoort niet tot de Drechtsteden en zou de lasten moeten dragen van deze éxtra ambitie, de historische polder aangetast wordt, de leefbaarheid van bewoners, recreanten en fauna in Wijngaarden en in de Sliedrechtse polder verder onder druk komt te staan”, somt de Klankbordgroep Wijngaarden op.

Gigantische impact
Er wordt volgens hen geen rekening gehouden met de extra geluidsoverlast van windmolens terwijl Wijngaarden al bijzonder belast is met geluidsoverlast van de A15 en de Betuwelijn door het ontbreken van geluidsschermen. Ze vinden het bijzonder opmerkelijk, of zelfs onverteerbaar, dat Papendrecht volgens de klankbordgroep klip en klaar ‘nee’ tegen windmolens en zonnepanelen in dit gebied zegt, er überhaupt over windmolens gesproken wordt; het dicht bij bewoond gebied plaatsen is in de landen om ons heen inmiddels achterhaald én, saillant detail: onze regio valt in de laagste ‘SDE windcategorie per gemeente’ en de gemeente Sliedrecht het over haar hart kan verkrijgen een besluit te nemen dat een gigantische impact heeft op een goede buur. 

Voorstellen en gesprek
De Klanbordgroep Wijngaarden doet een voorstel om schone energie op te wekken via zonnepanelen op geluidsschermen langs de A15 en de Betuwelijn. “Gezien de komende aanpassingen aan de A15 zal dit een serieuze mogelijkheid zijn. Deze oplossing kent alleen maar winnaars. Verder is het mogelijk om drijvende zonnepanelen te plaatsen in de bestaande en aan te leggen spaarbekkens. Ook dit is een optie tot energieopwekking met weinig tot geen overlast”, staat in de brief. Ze stellen voor om te onderzoeken wat er op korte of langere termijn mogelijk is aan het inzetten van andere schone energie bronnen zoals het winnen van energie met behulp van rivierwater. De Klankbordgroep Wijngaarden wil een gesprek met wethouder Ton Spek (CDA) van Duurzaamheid. Aan de gemeenteraad vraagt de Klankbordgroep Wijngaarden om zich uit te spreken tegen het bouwen van windturbines en zonnevelden in de polder Sliedrecht.

9 gedachten over “Klankbordgroep Wijngaarden uit zorgen over grootschalige energieopwekking”

 1. Maak bijv. zonnepanelen boven parkeerplaatsen van bedrijven; staan de auto’s ook mooi in de schaduw!!

 2. Waarvoor is al die energie nodig? Vermoedelijk voor bedrijven! Als particulier hebben wij overal energiezuinige lampen in. We proberen zoveel mogelijk zuinig om te gaan met elektra en water. Heel ons mooie landschap wordt aan alle kanten geweld aangedaan! Opoffering aan hebben, hebben, hebben…! Triest!

 3. Eens om geen windmolens te plaatsen op de grens met Wijngaarden, maar bijvoorbeeld langs N214 richting Noordeloos lijkt me wel een geschikte plek hiervoor. Kan ze zelf ook niet lelijk vinden. Zie het als een moderne versie van de molens van Kinderdijk😉

  Zonnepanelen op geluidsschermen langs A15 is wellicht een idee. Wel belangrijk dat dit geen hinder oplevert voor verkeer. Bij Tiel schitteren de geluidswallen bijvoorbeeld behoorlijk bij bepaalde zon stand.

  Van zonnepark op weiland of ex vuilnisbelt zoals bij Geldermalsen ben ik geen voorstander. Dat is pas landschapvervuiling! Zie ik toch echt liever een rijtje windmolens! Het plaatsen hiervan ziet er trouwens ook imposant uit, maar dat terzijde 😉

 4. ik wil echt niet negatief doen maar denk even mee: zonnepanelen moeten op het zuiden worden georiënteerd. Ten noorden van de A15 staan geen schermen (op enkele kleine stukken na). Hier zal ook na aanpassing van de A15 geen scherm komen (ter info Wijngaarden ligt ruim buiten de wettelijke zone). Blijft dus over het scherm ten zuiden van de A15. Aan de zuidkant is zeer veel begroeiing aanwezig. Het rendement van de panelen is hiermee, afgezien van het feit dat verticaal geplaatste panelen al een lagere opbrengst hebben, heel laag.
  Drijvende panelen is goed idee – dubbelruimte gebruik zeker toe te juichen.
  Dit zelfde kan met sportvelden: kunstgras en zonnepanelen.
  Laten we samen zoeken naar echte oplossingen.

 5. In reactie op Dirk Willems ;
  Het een sluit het ander niet uit. We moeten zeker nadenken over het noodzakelijk opwekken van energie uit duurzame bronnen. Dat gebeurt volop. Er wordt gewerkt aan een Regionale Energie Strategie. iedereen kan aan de discussie meedoen . Zie de site en de uitnodigingen. En juist die studie biedt hoop.
  Mijn voorzichtige conclusie daaruit is dat er geen windmolens nodig zijn. Tenminste als we serieus werk maken van zonnepanelen op alle platte daken en ook panelen gaan plaatsen langs de Betuwespoorlijn en de A-15 . Zo behouden we het mooie polderlandschap !

 6. De beste plek voor windmolens is de Noordzee. Daar wordt in rap tempo gebouwd, en veel groter windmolens als hier op land. Er is meer wind en geen problemen met geluid. Deze molens op land is een achterhaald concept, en moet je niet willen.

 7. Het is behoorlijk hypocriet van Wijngaarden. Gemeente Molenlanden heeft ook windmolen. Deze staan ook niet in één van de dorpskernen maar op de uiterste grens tegen Hardinxveld aan. Feit is dat niemand die dingen in zijn achtertuin wil maar we wel na moeten denken over het opwekken van energie met duurzame bronnen.

 8. Alle begrip voor Wijngaarden. En inderdaad, er zijn alternatieven op de schermen langs de A15 en Betuwelijn voor zonne-energie. Bovendien, het is allemaal al vaker gezegd, is er ruimte op daken van bedrijven en particulieren genoeg.

  Ik zou zelfs drijvende zonnepanelen afwijzen want het is geen gezicht. In water moet je zwemmen of spelen. Gaan we het klimaat verbeteren en groen en water bedekken met die dingen?

  Als je in je dorp al vrijwel geen groen hebt en het achterland is nog wel een beetje open waar echt wel wat van te maken is, zoals een echt natuurgebied, ga dan niet akkoord met zoiets als als dit. Dan doe je als Papendrecht, nee zeggen, zeker als je er een andere gemeente mee opzadelt.

  Maar er is nog iets: wie wordt de eigenaar van die windmolens, wat gaan ze eraan verdienen, komt de opgewekte energie direct ten goede aan Sliedrecht of Wijngaarden, krijgen we niet, als in Noord-Holland en Flevoland, een datacenter?????..noem maar op. Graag volledige duidelijkheid van de gemeente deze keer (ik word wel moedeloos van het vragen om duidelijkheid).

  En uiteraard de meningen van alle fracties uit het college maar die moed heb ik al bijna opgegeven.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld