Kaarten lijken geschud; afbraak van De Lockhorst en twijfels over voorgesteld ‘dorpsbad’

door Peter Donk
SLIEDRECHT – Een meerderheid van de gemeenteraad is voor het afbreken van De Lockhorst. Het zalencentrum, het bronbad en de sporthal aan de Sportlaan. Dat bleek maandagavond 15 april 2024. Insprekers hebben voor deze fracties, waaronder de coalitiepartijen, niet kunnen overtuigen en vrijwel zeker stemt een raadsmeerderheid dinsdag 23 april 2024 in met een voorbereidingsbesluit voor een noord-zuidverbinding, die dan over het complex gaat lopen in aansluiting op de T-splitsing in de Sportlaan / N482. Toch opperden CDA en VVD een groter zwembad dan het college nu voorstelt.

Opnieuw kwamen de fracties maandagavond met lange betogen. Je zou kunnen zeggen dat ze veel woorden nodig hadden om hun standpunten kenbaar te maken. Hier is raadslid Matthijs Ippel (SGP-ChristenUnie) aan het woord. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Het voorstel namens het college is dinsdag 23 april 2024 te besluiten een nieuw zwembad te realiseren met als voorkeursscenario een dorpsbad met beperkte faciliteiten, te kiezen voor de locatie Lockhorst-oost als een richtinggevende uitspraak ten behoeve van de
uitwerking, in te stemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 0,45 miljoen en in te stemmen met een reservering van € 0,45 miljoen uit de reserve Koers 2030 ter dekking van het voorbereidingskrediet. Een aantal partijen opperden overleg over een zwembad met buurgemeenten. Dan zou een besluit nu over een nieuw zwembad mogelijk weleens te vroeg komen. In de zaal werd verschillende keren geapplaudisseerd en dan kwam er weer een reprimande van de voorzitter. 

Stookkosten
Fractievoorzitter Frank Dunsbergen (CDA) was in de historie van het zwemmen in Sliedrecht gedoken. Van het leszwemmen in de haven tot het moderne bronbad. “Als jong ventje haalde ik mijn zwemdiploma’s A, B en C. Ik heb een paar bronzen medailles binnengesleept bij de school- zwemwedstrijden en ik ben verschillende jaren lid geweest van Door Water Fit. Dat het andere tijden zijn, dat is duidelijk. De noodzaak om over de toekomst van het zwembad te spreken, is groot. In de eerste plaats natuurlijk vanwege de noord-zuidverbinding. Zelfs al zou de noord-zuidverbinding geen doorgang vinden, dan nog is het goed om na te denken over de toekomst van het zwembad. Waar gas vroeger spotgoedkoop was, zijn de tijden veranderd. Op dit moment betalen we als gemeenschap ruim 8,5 ton om het zwembad draaiende te houden. Het is water naar de zee dragen. Het gros van dat bedrag gaat op aan stookkosten. Een nieuw, energieneutraal zwembad is daarom noodzakelijk wat het CDA Sliedrecht betreft, hoe dan ook”, begon Dunsbergen zijn inleiding.

Wringen
In het bronbad vinden veel zwemlessen plaats. Onderwatersportvereniging Moby Dick en zwem- en polovereniging Door Water Fit zijn ook gebruikers van het bad. Dunsbergen: “Zeker die laatste, een lokale vereniging met regionale allure, is een belangrijke gebruiker van het zwembad. Daar gaat het huidige voorstel wringen. Waar DWF zes banen nodig heeft om te voldoen aan de regels van de KNZB, stelt het raadsvoorstel voor om terug te gaan naar vijf banen. Dat voelt toch gek. Waar wij bijvoorbeeld de verenigingen die geraakt worden door de noord-zuidverbinding een gelijkwaardig of beter alternatief bieden, vragen wij de groeiende zwemvereniging om een stapje terug te doen. Bovendien blijkt duidelijk uit het voorstel dat het huidige voorstel geschikt is voor de huidige omvang van Sliedrecht; niet voor een groeiend aantal inwoners wat wij nu juist voor ogen hebben. Wat het CDA Sliedrecht betreft, schiet het huidige voorstel te kort op dit punt. Wij hebben ook gelezen dat er overcapaciteit van zwemwater zou zijn in Sliedrecht. Maar zelfs al zou dat zo zijn, dan nog blijft het raar om van je zwemvereniging te verwachten dat ze gebruik gaan maken van het zwembad van de buurgemeente. Dat is alsof we Merwede Multiplaat vragen om de sporthal van PKC maar te gaan gebruiken. Of Sliedrecht Sport om hun wedstrijden maar in Hardinxveld te gaan spelen.”

Tegen buitenbad
Het CDA Sliedrecht is geen voorstander van een buitenbad. “Ik gaf net al aan dat de gemeenschap op dit moment 8,5 ton bijdraagt om het zwembad draaiende te houden. Als we een nieuw zwembad terugzetten, wordt dit bedrag 3 tot 3,5 ton – afhankelijk van het voorstel dat we kiezen. Een kostenbesparing dus van een half miljoen euro. Kan je nagaan: dan hebben we het zwembad in 19 tot 23 jaar terugverdient. Dat gebeurt niet als we ook een buitenbad neerzetten. In het slechtste geval realiseren wij dan een besparing van slechts 2 ton. Een terugverdientijd van zo’n 50 jaar. En stoken voor de buitenlucht is nooit een goed idee. Het gaat dus om onevenredig veel geld”, sprak Dunsbergen, “Uiteraard begrijpen wij dat veel mensen oproepen om een buitenbad te realiseren. De behoefte aan zwemwater voor de warme dagen is duidelijk. Maar ik zei het net al: die ene euro kan maar één keer uitgegeven worden. Soms moeten we lastige keuzes maken en een buitenbad is een enorme structurele kostenpost. In alle oprechtheid, laat ik dan het dilemma van het CDA Sliedrecht maar op tafel leggen. Wij willen een kwalitatief goed zwembad. Maar het is onzinnig om jaarlijks zo veel geld te stoppen in de exploitatie van een te groot zwembad. Wij zijn bereid om extra te investeren in het zwembad, van harte zelfs, maar als wij dan moeten kiezen waar wij dat geld in investeren. Dan investeren wij dat liever in een goed wedstrijdbad met zes banen voor onze verenigingen, zodat zij hun activiteiten kunnen voortzetten, passend bij de verwachte groei van Sliedrecht. Dan investeren wij dat liever in een goede schuifwand tussen het doelgroepenbad en de ligweide, zodat één geheel kan ontstaan tussen het zwembad en de ligweide. Én dan investeren wij dat liever in goede voorzieningen bij het doelgroepenbad, zoals een glijbaan, een bubbelbad en een pierenbad en in een mooie ligweide met speelruimte, schaduwelementen en wateractiviteiten. Op die manier krijgt Sliedrecht het zwembad van de toekomst: duurzaam, passend voor onze verenigingen en passend voor alle Sliedrechters.” Daarmee wijkt de CDA-fractie deels af van het college, waar zij deel van uitmaken. 

Gezamenlijk bad realiseren
De SGP-ChristenUnie vertelde ‘wel degelijk te hebben geluisterd’ naar alle commotie en protesten. De fractie kreeg ook aanmoedigingen om door te gaan. Raadslid Matthijs Ippel (SGP-ChristenUnie) nam kort het woord 0-optie in de mond. “Als fractie van de SGP-ChristenUnie waarderen wij het toch dat deze optie is meegenomen in het onderzoek. Niet omdat ik hier namens mijn fractie wil pleiten dat er geen zwembad in Sliedrecht moet komen. Maar dit onderzoek laat wel zien dat het qua capaciteit en met nadruk capaciteit niet strikt noodzakelijk is om een Sliedrechts zwembad te hebben. Als fractie SGP-ChristenUnie begrijpen we dat helemaal geen zwembad niet wenselijk is en gelukkig spreekt het raadsvoorstel hier ook over. De maatschappelijke waarde die een zwembad in zich heeft is waardevol en moeten we niet verloren laten gaan. Daarnaast kan er in een zwembad in Sliedrecht ook zwemles gegeven worden wat natuurlijk ook een maatschappelijke waarde heeft. Naast beweging, en naast een faciliteit voor DWF en Moby Dick zijn vooral die zwemlessen een belangrijk punt voor onze fractie. In het verleden hebben we ons dan ook meerdere keren ingezet voor het leszwemmen. En voorzitter we blijven het belangrijk vinden dat zwemlessen gegeven worden binnen ons dorp, alhoewel de ervaring leert dat een aanzienlijk deel van de Sliedrechtse kinderen niet in Sliedrecht zwemles heeft doordat ze simpelweg kiezen voor een andere aanbieder van zwemles”, sprak Ippel, “Het bleek dat recent het college in gesprek is met het college van Hardinxveld-Giessendam om gezamenlijk een zwembad te ontwikkelen. Als fractie zouden we het college dan ook willen meegeven om hier echt vol op in te zetten. Om zo de risico’s, investeringslasten en exploitatiekosten ook te verkleinen voor ons als gemeente. En dat er dan een grotere variant moet komen, dat is natuurlijk een logische stap. In onze ogen kan het niet anders of een dergelijke faciliteit met meerdere gemeenten op te pakken. We weten met elkaar dat Hardinxveld-Giessendam over niet al te lange termijn zwembad de Duikelaar moet gaan vervangen. Iedere keer dat een nieuwe zwembad wordt geopend in de regio, ontstaat er een nieuwe concurrent bij. En bij het doorzetten van de lijn dat er steeds minder recreatief gezwommen wordt, lijkt het ons dan ook niet meer dan logisch, ja zelfs noodzakelijk om hier de samenwerking te zoeken. Echter zijn wij wel van mening dat als de samenwerking met Hardinxveld niets wordt dat het scenario van een dorpsbad met beperkte faciliteiten voor ons als Fractie van de SGP-ChristenUnie voldoende is.” Een nieuw zwembad moet zijn gebouwd, vindt de SGP-ChristenUnie, voor het oude wordt afgebroken. Ippel gaf ook aan dat ‘als er een bredere samenwerking met gemeenten komt, het bad groter moet’. “Als er een samenwerking zou komen met Hardinxveld, staat voor ons alles ter discussie.”
 
Commerciële partij
De SGP-ChristenUnie ziet op de nieuwe locatie met Hardinxveld meer mogelijkheden, namelijk horeca. Ippel: “Wellicht is er op die locatie ook wel ruimte genoeg voor een commerciële partij om een zalencentrum te gaan exploiteren. En aangezien er in Sliedrecht Buiten ook al horeca bij een toeristisch overstappunt gepland is, is dit een mogelijke kans. Het gaat misschien wat ver bij dit onderwerp vandaan, maar ook Hardinxveld gaat op niet al te lange termijn een faciliteit met zalen verliezen, omdat Kampanje heeft aangegeven rond 2026 haar deuren te gaan sluiten. Maar we nemen aan dat dit wel meegenomen wordt in het opgestarte onderzoek naar de vervanging van het zalencentrum.”
 
Niet met minder genoegen
PRO Sliedrecht sprak lovende woorden richting DWF. “Vorige week kwam John van Heteren, voorzitter DWF, inspreken. Wij waarderen zijn inzet en houding enorm, maar vooral ook het denken in mogelijkheden. En daar zijn wij ook verder over gaan nadenken. Wat ons betreft moet de voorzieningen in stand gehouden worden en dus niet kleiner terugkomen”, aldus fractievoorzitter Mark Verheul (PRO Sliedrecht), “Wat ons zeker verbaast, is dat het college met het idee kwam om maar bij de buurtgemeenten te gaan zwemmen of zelfs een andere sport te gaan beoefenen. Zo werd vandaag een oproep op sociaal media geplaatst om bij de handbalvereniging in Papendrecht te gaan kijken. Dit gaat echt veel te ver! Waar het voor ons op neer komt, is dat wij niet met minder genoegen nemen. Een zwembad met buitenbad en ligweide is een pré!” Verheul baalde 
 
Oogkleppen en bezorgd
Raadslid Boudewijn Brandwijk (Slydregt.NU) beet het spits af na een korte plaspauze-schorsing. Van de lokale politieke partij hoeft complex De Lockhorst niet weg.  “Als fractie zouden we dan liever zien dat als de Fly-Over er moet komen, deze een bocht maakt. Met mijn oproep in de beeldvormende vergadering is niks gedaan. We hebben het hier vanavond dus over een nieuw zwembad. Geen nieuwe Lockhorst. Dus dag sporthal en dag zalencentrum. Het agendapunt heet namelijk nog steeds Sliedrechts zwembad. En of er met dit voorstel te spreken valt over een Sliedrechts zwembad dat valt te betwisten. Vooruit denken is iets wat dit college denkt te kunnen. Maar het lijkt er op dat ze dit doen met oogkleppen op. Koers 2030 is het enige wat telt en het lijkt erop dat alles mag en of moet wijken. Als Slydregt.NU zijn we daarom ook bezorgd over de ontwikkelingen rondom de Lockhorst. Een zwembad van Sliedrecht, een trots en toekomstgericht. Laten we dat met de groei van onze gemeente en regio weer doen. Een bad met 6,7 of 8 banen. Faciliteiten voor de verenigingen. Een buitenbad en recreatiebad. Voor Slydregt.NU zou dat een optie plus betekenen. Slydregt.NU vindt dat je moet investeren in Sliedrechtse faciliteiten. Dat betekent buitenbad en ligweide. Hoe staat het college en de raad tegenover een scenario-plus? Dus met volwaardige binnenbaden, buitenbad en ligweiden?”, stelde Brandwijk (Slydregt.NU). Als Slydregt.NU vinden wij dat er een zwembad moet komen wat voorziet in de sport en recreatiebehoefte voor nu en de toekomst. Voor Slydregt.NU hoort hier een buitenbad bij. En het rapport over het zwembad daar kan ik niks mee behalve op de toilet neerleggen.

Sporthal
Veertig procent sporthal De Lockhorst gevuld vindt dit college te weinig. Maar nergens anders in Sliedrecht kunnen ze terecht. Dus beetje bij beetje wordt de sport de nek omgedraaid. Of het nu de zwemvereniging of de binnensport is zo begaan is dit college met u als inwoner. Het is van belang dat er voldoende sportfaciliteiten zijn in Sliedrecht”, vond Brandwijk, “En er een sporthal terugkeert en in het nieuwe IKC is niet voldoende. Wat is het beeld van het college van de huidige sportcapaciteit? En wat gaat het college zeggen tegen de huidige gebruikers van de sporthal? Kijkt het college nog een beetje vooruit? In de plannen die gepresenteerd zijn over de woningbouw in Sliedrecht-Noord stond ook al een basisschool in getekend. Waar gaan deze kinderen gymen?”

Zalencentrum
Slydregt.NU keek maandagavond ook naar de andere faciliteiten binnen De Lockhorst, zoals het zalencentrum. Brandwijk: “Bedrijvigheid, feest, vergaderen en ontmoeten. Het kan nog maar op weinig plaatsen in het dorp. We hadden ooit theater De Bonkelaar. Laten we niet dezelfde fouten blijven maken! Sliedrecht heeft en zeker met de groei een zalencentrum nodig. Dit om te ontmoeten en te feesten. Nu snap ik dat er met dit college weinig te vieren is. Of moet het college iets bekend maken en gaan ze zelf zalenverhuren in een verbouwd raadhuis en Elektra?”

 
Wrang
“Er wordt voorgesteld om het voorkeursscenario van het college uit te werken, een ‘dorpsbad met beperkte faciliteiten’. Als argument hiervoor lezen we dat een dorpsbad met beperkte faciliteiten ‘passend is bij de ambities en schaal van Sliedrecht’. Dat is een merkwaardige uitspraak”, deelde fractievoorzitter Ben van der Plas (PvdA) in zijn woordvoering, “Vooral als je binnenkort ook nog een besluit moet nemen over een voorbereidingskrediet van 3,8 miljoen euro voor een noord-zuidverbinding, een voortvloeisel uit Koers 2030. Koers 2030, een document dat werkelijk ból staat van  – bepaald niet- beperkte – ambities, zoals het bijbouwen van zo’n 2500 woningen. Dan is het wrang om te moeten constateren dat een behoorlijk zwembad in het kader van diezelfde Koers 2030 als eerste dreigt te sneuvelen. De constatering dat er in de regio zoveel zwemwater is dat Sliedrecht helemaal geen zwembad nodig heeft kan rekenkundig misschien wel kloppen, maar mag geen argument zijn om geen volwaardig, eigen, zwembad te bouwen voor onze eigen inwoners. Ook het argument dat de jeugd steeds mobieler wordt en daarom makkelijk naar het zwembad in Papendrecht kan fietsen vinden wij niet zo overtuigend.”
 
Voldoet aan behoefte
In het raadsvoorstel wordt volgens Van der Plas volledig voorbijgegaan aan het belang van gezinnen met jonge kinderen, die het zwembad nu vrij eenvoudig op de fiets kunnen bereiken. Van der Plas: “Wij hadden toch echt meer oog verwacht voor met name de moeders, die ’s zomers over het Achterom (over die nieuwe fietsstraat) op weg zijn naar De Lockhorst, met hun kroost op slingerende kinderfietsjes. Of voor de gezinnen die de zomervakantie thuis doorbrengen, al of niet om financiële redenen. Onze fractie is van mening dat de inwoners van Sliedrecht recht hebben op een volwaardig zwembad. Misschien niet zo groot als De Lockhorst, maar wel een zwembad dat voldoet aan de behoeften van de vaste gebruikers, zoals DWF en Moby Dick. En met een buitenbad met ligweide, uiteraard.”
 
Zes banen
Tot slot sprak fractievoorzitter Sjors van Wijngaarden (VVD). De liberalen staan achter het collegevoorstel. De VVD fractie pleitte op één punt afwijkend. Van Wijngaarden wil een zwembad, waarin Moby Dick en DWF zich in kunnen vinden. “Zoals we eerder aangegeven hebben pleiten wij voor een zwembad waar de zwemlessers, maar zeker ook de verenigingen Door Water Fit en Moby Dick een goed onderkomen kunnen vinden. We hebben begrepen dat het huidige voorstel voor Moby Dick voldoende zou zijn, maar DWF heeft meerdere keren aangegeven dat zes banen essentieel zijn voor het goed functioneren van de vereniging. We pleiten er dan ook voor om minimaal een zesbanen-bad te onderzoeken in plaats van de vijf banen die worden voorgesteld. We zijn van plan om een amendement in te dienen die hierin voorziet. Voor zover fracties zich hier nog niet over hebben uitgesproken zijn we natuurlijk benieuwd hoe zij hiernaar kijken. Wij zijn er in ieder geval van overtuigd dat een dergelijk bad, zoals het college zelf ook aangeeft, beter geschikt is voor de toekomstige groei van ons dorp”, aldus Van Wijngaarden. De VVD staat niet negatief tegen samenwerking met Hardinxveld, maar de liberalen willen als dat niet mogelijk is als Sliedrecht een goed bad realiseren. De VVD denkt dat een wat groter bad ook geschikt is voor ons dorp met de groei van het dorp. De VVD zegt geen behoefte te hebben aan een buitenbad. “We willen dat een onderzoek naar een schuifwand wordt gedaan”, sprak Van Wijngaarden, zoals de andere collegepartij het CDA al opperde. 
 
De gemeenteraad neemt dinsdag 23 april 2024 vanaf 19.00 uur tijdens een openbare vergadering een besluit. 

10 gedachten over “Kaarten lijken geschud; afbraak van De Lockhorst en twijfels over voorgesteld ‘dorpsbad’”

 1. Dit was niet zo moeilijk te voorspellen. Het college stelt een 5 banen bad voor en de collegepartijen doen net alsof ze luisteren naar de inwoners of DWF en stellen een 6 banen bad voor. Ik was erbij en zag verveelde gezichten van de raadsleden op de verhalen van de inwoners.

  Een baantje extra….kijk ons eens meedenken met de inwoners! Zo gaat het straks ook met het Park: boompje of twee minder en het gaat door, of Middeldiepstraat: was parkeernorm 1,7 tot 2, is plotseling teruggebracht op een onduidelijke manier naar 0,7 en na beraad wordt het dan 1.

  Gewoon vooraf afgesproken, zo komt het over en ik denk dat het ook zo is. En, het CDA getrouw, even terug in het eigen verleden kijken. Het zal inmiddels duidelijk zijn dat de nog oudere Sliedrechters onder ons met veel minder inwoners meer te doen hadden in Sliedrecht en meer groen hadden dan het versteende dorp dat is overgebleven. Daar kan geen groene long tegenop.

  Gelukkig is het zo dat de de kinderen van nu niet beter weten dan dat buitenspelen door de smalle stoepen en parkeerplaatsen niet kan, dat zwemmen in een buitenbad afhankelijk is van wie ze er naar toe kan brengen, dat groen niet bij Sliedrecht hoort etc… Want zo gaat het.

  Maar gelukkig kan in het CV van de raadsleden een overwinning gezet worden, ook al zijn de financiële gevolgen voor volgende generaties raadsleden. Beste raadsleden: als U niet in staat bent om een Winklerplein te bebouwen of een prachtig liggend gebied als het Watertorenterrein waarom denkt U dan U de wilde plannen die er nu zijn succesvol af te ronden?

 2. @ Tom Sturm.
  Resultaat is bij de opkomst van de volgende vemeenteraads verkiezingen te zien.

 3. Wel een zwembad willen delen met Hardinxveld, maar een COA-locatie zo neerzetten dat alle ellende op Hardinxveld geschoven wordt, lekker kliekje daar.

 4. met deze standpunten en de gang van zaken en met wat er allemaal al is aangericht zullen heel veel inwoners teleurgesteld zijn met dit beleid..

 5. Dat weet ik nog goed Martin Dekker dat je dit vrijwilligerswerk deed met veel plezier!
  Ook deze oudere man keek ernaar uit!
  Tja, ik heb dan de opmerking van wethouder Bijderwieden in m’n geheugen. Hij gaf een antwoord op een bezorgde vraag van een oudere man hoe hij naar een buurgemeente kon komen om te kunnen zwemmen.
  “Ik zou zeggen misschien de fiets” zei de wethouder.
  Sorry dat ik dit nu schrijf, maar het bewijs voor een enorme kloof.
  Ook kinderen, jeugd gun ik een mooie tijd die ik als kind had in het zwembad. We hadden als klas van school, met vrienden en vriendinnen zulke mooie zomers in het zwembad. Naast een badlaken, een boterham en wat drinken mee, en de lol kwam vanzelf.
  Voor een plekje moest je vroeg gaan. Het was er altijd druk.
  Sliedrecht had toen echt heel veel minder inwoners.

  Deze gemeenteraad en college gaan mensen buitensluiten.
  Dit door te denken in niet mogelijkheden voor iedereen.
  Dan is dit een mooie tekst voor ze:
  “Alles zelf doen is optellen en juist
  samenwerken is vermenigvuldigen”.

  De leefbaarheid en de betaalbaarheid hoort voorop te staan in Sliedrecht.

 6. Eea goed verwoord en onderbouwd door coalitiepartijen. Liever een weloverwogen, rendabele en duurzame keuze/investering dan een keuze/investering die enkel is gebaseerd op emoties.

 7. Met tranen in mijn ogen lees ik de beslissing van de meerderheid van de gemeenteraad. Jarenlang heb ik banen gezwommen, alleen, vrijwilligerswerk met een man van 82 jaar. Ook was er dikwijls een blinde man die kwam zwemmen en dan een eigen baan had. Ook waren er banen voor snelle zwemmers. Die later in diverse wedstrijden goede resultaten haalden. Zwemmen had iets sociaals, tegen eenzaamheid. Mensen spraken tussendoor overal over, dronken een kopje koffie of gingen even in de sauna zitten. Buiten zwemmen waren hoogte punten van het jaar, met opkomende zon en soms lage temperaturen. Alles verandert zong Wim Sonneveld in een dorp. Maar de mooie herinneringen blijven en zullen we altijd gaan missen. Bedankt meerderheid gemeenteraad!

Plaats een reactie

*=Verplicht veld