INGEZONDEN BRIEF: Waarom?

(Foto Zorghuis Alblasserwaard)

Geachte lezer,

Als initiatiefnemers en medeoprichters van zorginstelling Zorghuis Alblasserwaard, richten wij ons via deze brief tot u. Gezamenlijk hebben wij ongeveer 6 jaar geleden onze droom weten te realiseren: het oprichten van een zorginstelling voor mensen met een beperking. Het viel niet mee om een geschikte locatie te vinden maar na een lange zoektocht in 2015 zijn we terecht gekomen op ons huidig adres: Rivierdijk 747 te Sliedrecht. Qua ligging en mogelijkheden niet optimaal, maar goed genoeg om onze ideeën handen en voeten te geven. Op dit moment is Zorghuis Alblasserwaard een goed draaiend geheel waarbij met name de bewoners het heel goed naar hun zin hebben. Toen wij er een aantal weken geleden achter kwamen dat het voormalige schoolgebouw van de toenmalige Groen van Prinstererschool, te koop zou zijn, hebben wij wederom de stoute schoenen aangetrokken, om de verantwoordelijk wethouder alsnog een brief te schrijven.

Het schoolgebouw stond namelijk 6 jaar geleden ook al in onze belangstelling, omdat met name de ligging (mogelijkheid tot grote tuin en voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein) ons aansprak. Destijds was door een ambtenaar van de gemeente Sliedrecht aan ons medegedeeld dat er al een bestemming aan was gegeven en daardoor voor ons onbereikbaar geworden. Maar kennelijk is er nog geen definitieve bestemming aangegeven. 

Omdat wij transparant wilden zijn hebben wij een kopie van onze brief ook naar alle fracties gestuurd en niet vermoedende dat de brief in no time op Sliedrecht24 zou verschijnen en daarmee Zorghuis Alblasserwaard zeer waarschijnlijk schade berokkend word! Waarom is het nodig om deze brief door te spelen aan de pers? Waarom is het nodig om alle namen van betrokkenen in de publiciteit te gooien? Vóór plaatsing is er na een telefoontje van de redactie van Sliedrecht24 nog expliciet door ons gevraagd om geen namen te noemen…. Wel hebben wij aangegeven dat het prima was als de redactie van Sliedrecht24 zelf zijn eigen verhaaltje wilde vertellen maar zonder onze namen. Op dat moment wisten wij niet eens dat onze brief kennelijk al bij de redactie van Sliedrecht24 was terecht gekomen. Ondanks ons verzoek waarom dan toch plaatsen? En kom niet aan met de tekst dat de media juist kritisch moet zijn maar schijnbaar heeft ook de redactie van Sliedrecht24 lak aan gemaakte afspraken. Nu krijgen wij publiciteit waar we helemaal niet om gevraagd hebben! Journalistiek gezien hier nieuws van te maken begrijpen wij wel maar een gemaakte afspraak is toch ook iets waard? Laat het duidelijk zijn: van onze kant is slechts sprake van een onderzoeksfase om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Wij hebben nu sterk de indruk dat ons verzoek aan de wethouder en het inmiddels ook gepubliceerde antwoord daarop ook nog eens gebruikt wordt om verdere publiciteit te zoeken. Middels deze brief distantiëren wij ons van deze werkwijze. Als wij vinden dat er publiciteit nodig is bepalen wij graag zelf het tijdstip en de inhoud. Het is triest om te zien hoe (een deel van) de politiek het nodig vindt om iedere keer weer via de pers en met stukken die daar niet voor bedoeld zijn, de aandacht te vragen. Waarom? Het moet toch ook anders kunnen.

Achteraf gezien was het naïef van ons om een kopie van de brief ook naar alle fracties te sturen: het wordt ons steeds duidelijker waarom er zoveel projecten in Sliedrecht niet worden afgemaakt! Kennelijk vindt men het nodig om zaken via de pers te lekken waardoor besluitvorming en daadkracht onzes inziens vertraagd worden. In de column Samenwerken en verbinden van Peter Donk op 24 oktober wordt opgemerkt en wij citeren: “Samenwerken en verbinden geldt niet alleen voor in een raad, tussen politieke partijen of naar een college. Maar ook naar mensen, instellingen of organisaties buiten deze Sliedrechts gemeenteraad. Want er is meer voor nodig om de sfeer goed te krijgen en te houden”.

Wij zijn van mening dat juist een organisatie als Sliedrecht24 hieraan bij moet dragen door trachten met de politiek samen te werken en te verbinden: Dus Peter steek ook je hand in eigen boezem! Wees allemaal transparant en laat zaken uit het verleden tot het verleden behoren.

Wij hopen dat deze ingezonden brief meer duidelijkheid geeft voor de lezers. Voor de goede orde, wij blijven nog steeds hopen dat de politiek met toepassing van de juiste procedures ons alsnog de ruimte biedt om onze bewoners en ook de meerdere belangstellenden alsnog in de gelegenheid willen stellen om hierover van gedachten te wisselen. 

Wij hopen ook dat de politiek alsnog bereid is om de bestemming te wijzigen zodat meerdere belangstellenden voor deze mooie locatie in het centrum van Sliedrecht hun toekomstige plannen kunnen toelichten. Wij vragen ons af: WAAROM NIET??

Mede namens de bewoners, 
Theo, Désirée en Roy Leeuwestein

Brieven worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op online krant Sliedrecht24 is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

6 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: Waarom?”

 1. Ik zou ook graag wat willen weten? Waarom wordt het reageer gedeelte als een soort strijdveld gebruikt? Als er problemen zijn kunnen die beter face to face uitgesproken worden. Daar heb je toch geen krant voor nodig. Jullie kennen elkaar toch zo goed? Dan is er nog U meneer Donk, u zou vast een goed journalist zijn, maar dan moet u ook kunnen incasseren. Mocht een deel niet kloppen neemt u dan uw verlies.

  Dat Siert u

 2. Jazeker meneer Donk, juist om zulke onwaarheden zoals u in uw reactie aangeeft te voorkomen. 2 horen altijd meer dan 1….

 3. Er is een verschil tussen horen en luisteren. Horen is een geluid waarnemen. Dit gebeurt vaak zonder er al te veel aandacht aan te besteden: geluiden die je hoort worden in je hersenen vaak onbewust verwerkt. Luisteren is veel actiever, dit vraagt bewuste aandacht en concentratie. Hier is dus duidelijk niet goed geluisterd tijdens het telefoongesprek.

 4. Dat lieg jij. Ik zat bij het gesprek en theo gaf duidelijk aan om geen namen te vernoemen. Groet davy

 5. Geachte Familie Leeuwestein,

  Zeer ongebruikelijk, dat wij reageren op een ingezonden brief, maar omdat u onze naam (mijn naam) noemt, terwijl het allemaal anders is gegaan dan u beschrijft, moeten we reageren. In de bovenstande brief wordt de redacteur / online krant zaken verweten net als politieke partijen, die volgens Zorghuis Alblasserwaard van de familie Leeuwestein het stuk hebben gelekt.

  Wij hebben het telefoongesprek met u nog kunnen terugluisteren van zaterdag 17 oktober 2020. Om 10.18 uur heb ik gesproken met de heer Theo Leeuwestein een gesprek gevoerd van 3’46”. Wij hebben als redactie de familie Leeuwestein gebeld, omdat wij via een bron een e-mail hadden ontvangen met een brief, die de heer Leeuwestein aan de gemeente Sliedrecht, wethouder Ed Goverde, had gestuurd en door de wethouder was beantwoord.

  Normaal informeren we de bron van de brief niet (soms is dat niet mogelijk zelfs), maar we wonen in een dorp en Theo ken ik, dus vond dat netjes om hem vóór publicatie in kennis te stellen. Dat het hem niet zou verrassen. Ik vertelde hem dat de communicatie / brief in ons bezit was en dat we die gingen gebruiken voor een artikel. Hij keurde het gebruik van de brief goed. Ik vertelde hem dat het artikel zaterdag zou verschijnen. 

  Over het weglaten van de afzender van de brief Zorghuis Alblasserwaard / familie Leeuwestein in het artikel – in deze vrij lastig – is met geen woord gerept in het telefoongesprek van zaterdag 17 oktober 2020. In tegenstelling tot wat de familie Leeuwestein nu in de ingezonden brief beweert. Bij een afspraak, was de uitvoering van het artikel anders geweest.

  Waarom? Waarom wordt nu op dinsdag 27 oktober 2020 een ingezonden brief gestuurd, terwijl het artikel zaterdag 17 oktober 2020 verscheen. Tien dagen lang heeft de redactie van online krant Sliedrecht24 niets vernomen van de familie Leeuwestein. Toeval wil dat dinsdagavond de gemeenteraad weer spreekt over de locatie Groen van Prinsterer. Als je het ergens niet mee eens bent, niet eens dus met het door Sliedrecht24 geplaatste artikel, dan trek je aan de bel. Waarom is dat niet eerder gebeurd?

  Don’t shoot messenger!  

  De redactie ontvangt een stuk dat wordt gelekt – en dat gebeurt regelmatig – waarbij de redactie de telefoon pakt en vooraf iemand informeert. Voor de goede relatie deden we dat nu wel en dan krijg je dit. Het lekken gebeurt vaak als mensen belangen hebben. Als redactie kijken we altijd naar de nieuwswaarde. 

  U schrijft verder: “Wij zijn van mening dat juist een organisatie als Sliedrecht24 hieraan bij moet dragen door trachten met de politiek samen te werken en te verbinden: Dus Peter steek ook je hand in eigen boezem! Wees allemaal transparant en laat zaken uit het verleden tot het verleden behoren.” Wij varen met Sliedrecht24 een eigen koers. Samenwerken met de politiek gebeurt al vijf jaar en wij hebben zelfs met elke partij evaluatie gesprekkken gehouden. Toch houden we als journalistiek en politiek een gezonde afstand tot elkaar. Verder schrijven we altijd zoals zaken zijn en dus transparant.

  Wij betreuren de manier waarop de familie heeft besloten dit naar buiten te brengen. Het lijkt eerder op het halen van een wit voetje en het schoonvegen van het pad. We kunnen het niet anders zien. 

  Redactie online krant Sliedrecht24,
  Peter Donk, eindred.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld