Ingezonden brief: RIVM

Ik heb woensdagavond met stijgende verbazing en verontwaardiging gekeken naar het gestuntel van Els van Schie, directeur van het RIVM, in het programma Zembla (Vara).

Els van Schie aan het woord in het programma Zembla. (Videofoto uit tv-programma / VARA)

Even een samenvatting op welke manier een rubbergranulaat (dat wordt toegepast op voetbalvelden) wordt geanalyseerd op stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de volksgezondheid.

A) Een heel belangrijke doelgroep (jonge kinderen) wordt niet meegenomen in dit onderzoek en valt geheel buiten de boot, terwijl juist deze groep zeer kwetsbaar lijkt voor de stoffen die vrijkomen bij het sporten op de velden.
B) Ze baseren zich op een EU Norm waar notabene het RIVM van heeft gezegd dat die moet worden aangepast en verscherpt (voor o.a. het gevaarlijke Bisfenol wat vrijkomt uit de rubberkorrels!!!)

In het RIVM rapport van 2016 is te lezen dat er ‘nieuwe inzichten zijn die voldoende aanleiding geven om verdere aanscherping van de normen te overwegen’. Het RIVM vindt de oude norm tekortschieten en deze moet dus strenger …, maar als het gaat om een analyse van zeer breed toegepast rubbergranulaat op sportvelden gaan ze gemakshalve maar even over naar de veilige modus! In opdracht van wie? De bandensector? En hoe zit dat dan bij de onderzoeken Dupont/Chemours?

Hoe kun je als RIVM nog geloofwaardig overkomen als je zo spot met de gezondheid van de inwoners en je je eigen adviezen overboord zet? Moeten wij vertrouwen hebben in de uitslagen van het RIVM? Hoeveel slachtoffers moeten er eerst nog meer komen, voordat ze nou eens echt werk gaan leveren?

Wij zijn geen handelswaar maar inwoners van een land waar we rechten hebben!!!! en niet als een graankorrel geplet worden tussen de belangen van een industrie en de overheid!

Kees van der Hel
inwoner Sliedrecht

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op onze website is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

Plaats een reactie

*=Verplicht veld