INGEZONDEN BRIEF: gemeente Sliedrecht anno 2020

Beste Sliedrechters,

Helaas moeten we u meedelen dat de gemeente enige te maken kosten met u wil delen.

De gemeente Sliedrecht werkt aan een Ontwikkelvisie. (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

We moeten nu eenmaal werken aan onze eigen Sliedrechtse identiteit daarom zijn wij zo vast begonnen met de uitwerking van de ontwikkelvisie. Het tekort van zo een 90 miljoen euro delen we met zijn allen, dus ongeveer 10.000 huishoudens in Sliedrecht gaan EURO 9000,- betalen.

De 2 noord- zuid tunnels onder de rijksweg kosten met alle werkzaamheden eromheen minimaal 60 miljoen, wat andere aanpassingen o.a. aan de Stationsweg en andere ontsluitingen kosten een 20 miljoen , de overige 10 miljoen gebruiken we om de gronden van gevluchte Sliedrechtse ondernemingen op te kopen. We willen geen ondernemingen meer in het dorp.

Opbrengsten uit verkoop van bedrijfsterrein op de plaats van de voetbal zijn er niet want die grond geven we weg aan bedrijven die elders in Sliedrecht weg moeten en anders niet willen vertrekken. Van de opbrengsten van de vrijkomende gronden voor woningbouw schiet na sanering van de oude bedrijfsterreinen helaas niet veel over.

Het goede nieuws is dat de 1600 nieuwe woningen die we nodig hebben allemaal ten zuiden van de Betuweroute kunnen blijven. We maken het u erg gemakkelijk om te kiezen in welk type woning u kunt wonen. Er komt namelijk alleen maar hoogbouw bij, anders halen we het aantal niet. Indien u een ander type woning wilt moet u gewoon naar Hardinxveld of Molenlanden verhuizen. Gewoon de vertrekkende bedrijven achterna.

Dit als gevolg van de wensen van de bestuurders van vooral PvdA en PRO Sliedrecht. Extra woningen kunnen gebouwd worden op de plaats van het gemeentekantoor en op de plaats van het raadhuis, want met het wegtrekken van inwoners en bedrijven kan ook het gemeentebestuur wegtrekken. Indien je immers de huisvesting van bewoners en bedrijven uitbesteed aan buurgemeenten dan kan je het bestuur van je gebied ook beter uitbesteden aan die buurgemeenten.

Ten noorden van de spoorlijn wordt bereikbaar gemaakt middels de tunnels en fietspaden waarna de recreatief ingestelde Sliedrechter op de levensgevaarlijke polderwegen zoals de Kweldamweg en Parallelweg worden losgelaten waar nu eenmaal geen fiets- en wandelpaden zijn. Deze wegen worden gedomineerd door levensgevaarlijk sluipverkeer.

Helaas stopt de ontwikkelvisie bij de spoorlijn, we zijn vergeten dat een omgevingsvisie voor het hele Sliedrecht grondgebied moest gelden. Het gebied ten noorden van de spoorlijn dragen we in beheer dan ook over aan Molenlanden. Deze gemeente gaat ook zorgdragen voor de sportvelden want het is ons na negen jaar niet gelukt om dat zelf te doen. En de komende jaren gaat dat ons helaas ook niet lukken.

U begrijpt ondertussen, het plan wat we willen uitvoeren is niet een plan dat tot stand is gekomen na een verstandige onafhankelijke studie, maar het plan is de uitvoering van een coalitieakkoord. En u wethouder ruimtelijke ordening is er blij mee.

Zou zo een persbericht anno 2020 van de gemeente Sliedrecht eruitzien? 

Piet Smits
agrarisch ondernemer

Brieven worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op onze website is verschenen.
 
Redactie Sliedrecht24

4 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: gemeente Sliedrecht anno 2020”

 1. “Levert tegenwoordig wel gegarandeerd een hoop werk op”
  Alleen al aan bureaucratie.
  Maarre……… zo groot is de partij van Rene toch ook weer niet in Sliedrecht?

 2. Citaat uit reactie van Rene de Munck.. “Anders is het trekken aan een politiek dood paard ! Einde citaat.

  Levert tegenwoordig wel gegarandeerd een hoop werk op

 3. Beste Piet Smits,

  Hoewel ik niet je mening deel over de hoogte van de bedragen, schets je wel een beeld wat ik herken. Ik wil hierbij nog toevoegen dat het college deze hele besluitvorming nog voor het zomer reces wenst besluitvormend af te ronden. Met als reden dat dit in het college uitvoeringsprogramma zo is afgesproken. Dat eenderde van de sliedrechtse ondernemers moet verhuizen, zo’n 750 woningen moeten worden gesloopt. (Ja er komen nieuwe woningen voor in de plaats). Is wel bekend maar zeker niet benoemd.
  Dusdanig grote ingrijpende plannen moet je de tijd geven, niet eerst besluiten daarna overleggen.
  Geen geheime bijeenkomsten, openbaar.
  Plannen maken juichen wij toe , lange termijn visie nog beter.
  Maar ze moeten wel draagvlak krijgen en hebben, neem de tijd om de betrokkenen mee te nemen, te winnen voor je doel. Anders is het trekken aan een politiek dood paard.
  Om met de de woorden van een oud wethouder te spreken, deze plannen stammen al uit de vorige eeuw en waren toen ook niet haalbaar.

  Rene de Munck
  D66 Sliedrecht

 4. Sliedrecht is een mooi dorp, sportveld, schaats en skatebaan en sociale moestuin hebben een belangrijke en nuttige functie. Hou dit soort voorzieningen binnen sliedrecht, anders is ons dorp straks niet meer leefbaar. Bouw de woningen ten noorden van de spoorlijn. De ontsluiting richting wijngaarden is prima, daar zijn geen miljoenen kostende tunnels voor nodig en het is de meest logische en toekomstig betaalbare oplossing.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld