INGEZONDEN BRIEF: ‘College, een beetje meer begrip alstublieft’

(Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Gisteravond de vergadering van de gemeenteraad Sliedrecht bezocht.

Persoonlijk kreeg ik de indruk dat de insprekers er even snel doorheen gejast werden omdat, zoals gebruikelijk is bij insprekers, er geen gelegenheid was voor de raad om vragen te stellen aan de insprekers direct na hun betoog. Als alle insprekers geweest waren mochten de raadsleden nog één vraag stellen aan slechts één inspreker.

Ik vind dit geen recht doen aan de insprekers. Sterker nog, ik vind het een vorm van minachting. En daar draait het nu juist allemaal om. Het gevoel niet serieus te worden genomen als inwoner. Als je weet dat er veel insprekers zijn die een heikel onderwerp willen aansnijden waar veel emotie achter zit dan moet je hier meer tijd voor vrijmaken in de agenda.

5x 5 minuten spreektijd. En dan geen tijd vrijmaken om de raad de gelegenheid te geven vragen te stellen of om verduidelijking te vragen? Dat gaat er bij mij niet in. Waarbij ik als dieptepunt heb ervaren dat één der insprekers, die veel moeite had gestoken in het maken van borden waarop de situatie werd geschetst als er gebouwd zou worden in het Dreespark. Ik had medelijden met de beste man, want zijn borden werden even vlug langs de raadsleden geschoven tijdens een zeer korte schorsing van de vergadering. Zonder dat de raad ook maar de gelegenheid kreeg voor vragen hierover of duiding.

Kijk, ik weet uit ervaring dat er een bepaalde mores is bij gemeenteraadsvergaderingen. Natuurlijk moet je proberen om een dergelijke vergadering in goede banen te leiden. Maar wat ook de mores is van een dergelijke vergadering, soms is het nodig om van de gebaande paden af te wijken en ruimte te geven aan bezorgde inwoners die hun verhaal kwijt willen is mijn persoonlijke mening.

Op mij persoonlijk maakte de voorzitter een geïrriteerde indruk. Alsof hij voor twaalven thuis moest zijn omdat hij anders buiten moet slapen. Kijk, er zitten ruim 150 mensen op de publieke tribune. Er werd instemmend geklapt na elke inspreker. Dit tot ongenoegen van de voorzitter. Maar geef ruimte hiervoor, voorzitter. Laat de mensen even applaus geven. Duurt hooguit 20 seconden. Het zijn geen supporters die gaan juichen, met bier gooien en strijdliederen beginnen te zingen. Persoonlijk zou ik de agenda hebben aangepast en meer ruimte hebben gegeven aan de raad om met de insprekers in conclaaf te gaan.

Dat het college zich rot geschrokken is van alle commotie werd in ieder geval wel duidelijk. Men kon geen woorden genoeg vinden om te benadrukken dat er deze avond helemaal nog niets beslist werd over het Dreespark. Het was slechts een visie die vastgesteld zou worden. En we hadden inderdaad de inwoners beter moeten informeren, maar de inspraakmogelijkheden komen nog. En college, u weet donders goed dat deze visie nodig is om een aanvang te kunnen maken met de plannen. De wethouder had het over het slaan van piketpaaltjes. Nou, ik heb het vermoeden dat deze piketpaal stevig in de grond gezet gaat worden.

Binnenkort volgt de vergadering over de Noord-zuid verbinding. Persoonlijk vind ik dat een veel te groot en ambitieus project voor een dorp als Sliedrecht. Je zet toch ook geen olifant in een hamsterhok?

Alex Bakker

Brieven worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op online krant Sliedrecht24 is verschenen.

4 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: ‘College, een beetje meer begrip alstublieft’”

 1. Hier in Sliedrecht wordt achterkamertjespolitiek bedreven, zonder goed te luisteren naar de inwoners.

 2. Ik heb uren zitten/staan kijken naar deze klucht en ben het helemaal met de schrijver eens. De communicatie kon beter…..dat was het.

  Misschien goed als het voltallige college en de voltallige Raad eens rustig gezamenlijk de hele film terugdraaien en daarvan leren. Elkaar geen motie laten lezen, een wethouder die zegt dat hij er helaas bij die bijeenkomst niet bij was (alsof dat het probleem was), een raar gedraai over het park alsof er geen idiote tekeningen waren gemaakt etc. etc. En dan een onbegrijpelijk verhaal met aan het einde ook nog verwarde moties waardoor de kijker bij God niet meer weet wat nou besloten is.

  En hoe simpel kan het zijn: Een paar uitgangspunten als Raad met college afspreken zoals:
  – niet bouwen op groen, zwembad behouden, alle alternatieven doornemen zoals een soort openbaar vervoer van Noord naar centrum, waar mogelijk flats renoveren in plaats van afbreken, behouden parkeerplaatsen etc.
  – Op basis DAARVAN tekeningen laten maken en bekend maken.
  – Met de omgeving waar iets gaat gebeuren afstemmen en aanpassen.
  – Besluiten nemen.

  De behandeling van de sprekers, allen goed voorbereid met een goed verhaal, was slecht, de minachting droop eraf. De Raad is de baas. Die had kunnen zeggen: wij willen even met de bewoners en sprekers praten en de tekeningen zien (Alleen Slydregt.nu wilde dat). Maar ze zaten daar als lammetjes op een enkele uitzondering na. Slechts enkele partijen waren bij de ‘Drees demonstratie’….en dat zegt ook wat!!! Geen interesse toen….en nu nog niet.

  Kom op Raad… ga eens met elkaar praten. Dit gaat niet over jullie partijtjes of over opvallen om door te groeien. Dit gaat over inwoners, over verstening wat men niet wil. Ga eens samen met de inwoners van het betreffende gebied praten en echt luisteren. Succes.

 3. Superbrief goed beschreven de vreselijke sfeer daar! Respect voor de insprekers die dit normaal nooit doen, en dan neergezet worden alsof men een clown is, een stoorzender, dit is gewoon niet meer te behappen dat de insprekers zeurpieten zijn en de gevestigde orde dit varken wel even zal wassen. Respectloos naar deze moedige mensen die alleen maar de natuur willen beschermen en een leefbaar weldenkend dorp wil behouden. Waar normen en waarden nog bestaan. Maar in het gemeentehuis is de sfeer ronduit slecht aan het worden. Als zelf de gemeenteraad niets meer durft te zeggen, dat is niet ok. Het lijkt wel baggergate…

 4. Voor jammer genoeg deze keer als niet bezoeker een goede weergave
  Van de inspreektijden en als gevolg de onvrede van de inwoners Sliedrecht
  Het contact met de inwoners moet beter iedereen is nu eenmaal niet zo snel en goed gebekt.
  Begrijp dat dan ook College leden en Raads leden Gemeente Sliedrecht
  Van de geregristeerde Politieke Partijen Pro Sliedrecht CU CDA P.v.d.A SGP Slijdregt nu en VVD.
  U allen creëert daar mee een onnodige afstand met de Inwoners van Sliedrecht en de Stem en Kiesgerechtende die in 2022 op U gestemd hebben en dat is nog steeds op Persoonlijke titel niks Politieke Partijen.
  Zo maar een overpeinzing Gijs

Plaats een reactie

*=Verplicht veld