Ingezonden brief: Bloedonderzoek

Naar ik heb begrepen zal de gemeenteraad van Sliedrecht snel een beslissing nemen over het aanbieden aan de bevolking van bloedonderzoek naar PFOA (C8). Niemand kan daar tegen zijn lijkt me. Er is behoefte aan meer kennis over de belasting van de bevolking met C8 dat al jaren uitgestoten is door de fabriek van DuPont.

Chemiebedrijf DuPont in Dordrecht. Prof.dr. Jacob de Boer: “Perfluorisobuteen is extreem acuut giftig.” (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Dat de gemeente dit mogelijk aanbiedt aan haar bewoners valt te prijzen. Dat het bedrijf DuPont het zou moeten betalen, ligt nog veel meer voor de hand natuurlijk. Als ergens zou gelden “De vervuiler betaalt”, dan is het hier wel.

De gemeente zou een kans laten liggen als ze het alleen laat bij het laten meten van een gehalte aan PFOA. De interpretatie van het gehalte is per persoon immers verre van eenvoudig en wordt grotendeels bepaald door de geschiedenis van de betrokkene.

Door een aanvullende enquête over ieders persoonlijke geschiedenis (waar gewoond, hoe lang, waar gewerkt, etc.) kan veel meer uit het onderzoek worden gehaald dan alleen een weinig zeggend getal. Ik heb wethouder Visser al laten weten dat wij heel goed in staat zijn om een dergelijk epidemiologisch onderzoek uit te voeren. Het kan veel inzicht verschaffen in de belasting van de bevolking met C8 en ook ieders persoonlijke belasting veel beter verklaren.

Daarnaast is het te overwegen om meerdere perfluorverbindingen te meten, omdat er vermoedelijk meer is vrijgekomen dan C8 – en vrijkomt (Gen X). De stof waar ik me erg veel zorgen over maak is perfluorisobuteen.

Het Ministerie IenM heeft me, toen ik hen daarop wees, voorgerekend dat de uitstoot daarvan geen kwaad kan, maar daarbij werd uitgegaan van een altijd normaal verlopend fabrieksproces.

We hebben inmiddels meerdere malen gezien, denk aan de formaldehyde uitstoot, dat het proces bij DuPont niet altijd ‘normaal’ verloopt. Perfluorisobuteen is extreem acuut giftig.

Als dat een keer mis gaat …. ik wil er niet aan denken.

Prof.dr. Jacob de Boer
Hoofd Afd. Milieu en Gezondheid
Vrije Universiteit, Amsterdam

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op onze website is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

1 gedachte over “Ingezonden brief: Bloedonderzoek”

 1. Het is hard nodig dat er een compleet onderzoek wordt uitgevoerd onder de mensen die onder de rook van Chemours wonen. Wij wonen in de wijk Crayestein, waar de laatste jaren veel mensen aan kanker zijn overleden.
  Niet alleen in onze wij maar hoe dichter bij Chemours hoe meer gevallen van kanker voorkomen. Ik ken zelf iemand van wie haar eerste en daarna ook haar tweede partner aan kanker is overleden.
  Het speelt al heel lang. Ook in de wijk waar wij wonen zijn er veel gevallen van kanker geconstateerd.
  Ik weet ook dat er een bepaalde stof is opgeslagen, waarvan, als het al bij de minste hoeveelheid vrijkomt de gevolgen niet zijn te overzien.
  Destijds concludeerde onze huisarts, hij is inmiddels vertrokken, dat er in ons dorp heel veel gevallen van astma voorkwamen, die ver boven het landelijk gemiddelde uitstak.
  Een bedrijf als Chemours hoort in de Botlek thuis, niet in een woongebied.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld