INGEZONDEN BRIEF: Ruiterpad

Het ruiterpad wat is gepland, is een zeer slecht plan.

Een veilig (eis) ruiterpad is niet een ruiterpad over of langs een weg met een smalle berm, terwijl die zelfde weg ook intensief gebruikt wordt als sluiproute en als doorgaande route voor landbouw verkeer. Ik bedoel hier de Parallelweg en de Kweldamweg van bocht tot rotonde.

Een deel van het gebied waar het om gaat. (Foto RPAS Peter Donk / Sliedrecht24)

Voor fietsers zijn deze wegen al levensgevaarlijk, laat staan voor paarden en hun berijders. Paarden kunnen schrikken, het zijn vluchtdieren. In de oogsttijd voor mais rijden wekenlang tractoren met grote aanhangers mais heen en weer komend uit Biesbosch en Hoeksewaard.

Over de N214 Papendrecht- Meerkerk mag geen landbouwverkeer dus dat komt over de Parallelweg en Kweldamweg. In de oogsttijd voor stro idem. Als de A15 volstaat, is het ook spits op de Parallelweg en Kweldamweg. Een vrachtwagen tegenkomen, houdt voor een automobilist ook in de berm opzoeken.

Er zijn vele kilometers veilig fietspad en ruiterpaden in bijvoorbeeld Drenthe, Gelderland, maar deze zijn gescheiden van het overige verkeer. Indien het ruiterpad niet gescheiden wordt van het snel- en landbouwverkeer creeer je levensgevaarlijke situaties. 90 % Van de recreatieve paardrijders / paardrijdsters staat bij of in de buurt van manege Alblas. Dan moet je dus daar een veilig ruiterpad aanleggen, gescheiden van het overige verkeer op de parallelweg of tolsteegt.

De ruiters/amazones over de gevaarlijke Parallelweg lokken naar de groenstrook langs de N482 is gewoon misdadig. Dan gaan mensen met paard toch de weg op om op de aantrekkelijke plek te komen. Ik weet zeker dat daar ernstige ongelukken van komen. Een overheid mag dat nooit uitlokken.

Nu lijkt het dat de € 445.000,– worden uitgegeven ten behoeve van de heer Vink, want hij is de enige voor wie het aantrekkelijke stuk echt ruiterpad langs de N482 goed bereikbaar is. Kortom nooit zo uitvoeren.

Het echte ruiterpad langs de bomenrij langs de N482 ligt verkeerd of manege Alblas ligt op de verkeerde plek. Geen paarden klem langs ander verkeer. Nooit alleen aanleggen voor een stal zonder recreatieve gebruikers zoals blackhorses op wat voorheen stal Langerak was. Aanleggen goed bereikbaar voor paarden bij manege Alblas of in de buurt van de Tolsteegt, of anders niet.

Piet Smits
ondernemer / agrariër

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op onze website is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld