Gemeente wil af van overbodige regels

SLIEDRECHT – De gemeente Sliedrecht wil dat inwoners en bedrijven met veel minder regels te maken krijgen. Daarnaast komt er een kort onderzoek naar de noodzaak van vergunningen en het versimpelen van aanvraagprocedures voor vergunningen. Dat bericht de gemeente vrijdag 23 oktober 2015.

Het gemeentekantoor van Sliedrecht. Als het aan het college ligt, blijft het niet bij een eenmalige actie, maar blijft het thema de komende jaren hoog op de agenda staan. (Foto Martin Dekker / Sliedrecht24)

Het college van B & W wil fors snijden in het aantal regels. Dat staat in het ‘Actieplan Verminderen Regeldruk’ dat onlangs naar de gemeenteraad is verstuurd. In 2015 begint de gemeente hiermee door het schrappen van regels in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook wordt in kaart gebracht welke ‘overbodige’ verkeersborden verwijderd kunnen worden. 

Van Rekom
Wethouder Len van Rekom is vastberaden om inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen in Sliedrecht te ontdoen van overbodige, belastende regels: “Er zijn teveel regels ontstaan, waarmee we mensen in de weg zitten. We willen juist meer ruimte geven voor plannen en initiatieven uit het dorp. Eigen verantwoordelijkheid moet daarbij voorop staan. Natuurlijk blijven we sommige regels nodig hebben, maar het kan fors minder. Met de gemeenteraad en het dorp gaan we in gesprek over wat daarin wenselijk en noodzakelijk is.”

APV
De eerste slag die het college wil slaan, is het fors inkrimpen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarin staan regels over bijvoorbeeld wildplassen, straatartiesten, honden- en paardenpoep en verkoop aan de deur. Dit jaar nog wil het college hierover in gesprek met de gemeenteraad tijdens een beeldvormende raadsvergadering. In 2016 staat een maatschappelijke discussie op de agenda over de balans tussen de noodzaak van regels en de eigen verantwoordelijkheid van inwoners.

Vergunningen
Ook dit jaar nog laat het college een kort onderzoek (‘quick scan’) uitvoeren naar het vergunningenstelsel in Sliedrecht. Hierin wordt onder andere bekeken of vergunningen noodzakelijk zijn en of de aanvraagprocedure versimpeld kan worden, bijvoorbeeld door het gebruik van digitale mogelijkheden. Ook onderzoekt het college of het aantal verkeersborden verminderd kan worden, omdat de vele borden nu soms voor onduidelijke situaties zorgen op de hoofdroutes door Sliedrecht.

Gesprekken
In 2016 zet het college het verminderen van regels door, bijvoorbeeld rond het aanvragen van subsidies. Daarnaast volgen er gesprekken met het bedrijfsleven over hun ervaringen met overbodige, beknellende regels.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld