Gemeente Sliedrecht: ‘Drechtsteden gaan voor nieuwe energie’

SLIEDRECHT – “Gemeente Sliedrecht bereidt zich voor op een toekomst zonder aardgas. We gaan over op schonere, duurzamere warmtebronnen om te koken en onze huizen te verwarmen. Dit moet vóór het jaar 2050 klaar zijn”, luidt een mededeling van de gemeente Sliedrecht op donderdag 14 maart 2019. 

Het College van B & W stuurt binnenkort de Transitievisie Warmte versie 1.0 aan de gemeenteraad. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de Transitievisie vast te stellen. (© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

De afgelopen maanden zegt de gemeente samen met de andere gemeenten in de Drechtsteden, de woningcorporaties, netbeheerder Stedin en warmtebedrijf HVC een eerste schets te hebben gemaakt voor de overstap naar aardgasvrij.

Inzicht geven
Daarin staat welke alternatieven voor aardgas per wijk in de Drechtsteden het meest voor de hand liggen. Deze eerste schets, de zogeheten Transitievisie Warmte versie 1.0., is een onderzoeksbeeld en nog geen definitief beeld. Het is bedoeld om inwoners, gebouweigenaren en bedrijven die nu al van het aardgas af willen, alvast inzicht te geven in mogelijke alternatieven. Daarnaast vormt het een basis voor de gesprekken die de gemeenten met de bewoners gaan voeren over de verduurzaming van hun wijk. De Transitievisie Warmte versie 1.0 laat zien dat voor veel wijken in de Drechtsteden een aansluiting op een warmtenet op dit moment de meest kansrijke en goedkope
oplossing is. Waar een warmtenet niet mogelijk is, is een elektrische warmtepomp een alternatief. Er zijn ook allerlei ontwikkelingen gaande op het gebied van groengas en waterstof. Deze alternatieven zullen in de toekomst voor een beperkt deel worden ingezet in de gebouwde omgeving.

“Heeft u plannen om uw keuken te verbouwen? Kies dan voor koken op inductie. Bent u van plan om uw huis te verbouwen? Neem dan gelijk ook isolatie mee. Door uw huis goed te isoleren gaat het warmtegebruik omlaag, bespaart u energie én kosten. Ook kunt u zonnepanelen op uw dak leggen en uw eigen energie opwekken. Zo kunt u alvast beginnen met de voorbereidingen voor aardgasvrij. Kijk op hier welke maatregelen voor uw huis mogelijk zijn”, schrijft de gemeente. Met deze schets zegt de gemeente Sliedrecht de eerste stap naar een aardgasvrij Sliedrecht te zetten. College: “We begrijpen dat dit onderwerp vragen bij u oproept. Wat kost het bijvoorbeeld om mijn huis aardgasvrij te maken of hoe kan ik mijn huis beter isoleren? Op de website van de gemeente Sliedrecht  staat een lijst met vragen en antwoorden over wonen zonder aardgas in de Drechtsteden.”

Energieakkoord Drechtsteden
De overstap van aardgas naar nieuwe, schone energie in de Drechtsteden, maakt onderdeel uit van het Energieakkoord Drechtsteden. Dit is een overeenkomst van ruim dertig organisaties uit de regio. Samen zetten zij zich in om de Drechtsteden in 2050 energieneutraal te maken. De komende jaren ligt het accent vooral op het verduurzamen van woningen en gebouwen. Het Energieakkoord Drechtsteden bevat ook afspraken over het duurzaam opwekken van energie, het afbouwen van het gebruik van diesel en benzine en het leveren van een substantiële bijdrage aan de sociaaleconomische groeiambities van de regio, zoals meer werkgelegenheid, betere bereikbaarheid en meer en betere huizen.

Informatiebijeenkomsten
Wanneer wijken aardgasvrij worden, is voor veel wijken nog niet bekend. Wel is er in de Transitievisie Warmte versie 1.0 een indeling gemaakt in wijken waar voorbereidingen voor 2030 starten en wijken waar de voorbereidingen na 2030 starten. In de Drechtsteden zijn de wijken Crabbehof (Dordrecht) en Sliedrecht-Oost de eerste bestaande woonwijken waar gemeenten, woningcorporaties, HVC en Stedin samen beginnen met de voorbereidingen voor aardgasvrij. Voor de zomervakantie organiseert de gemeente een of meerdere informatiebijeenkomsten over aardgasvrij wonen.

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld