Gemeente: ‘Duurzamer afval inzamelen, minder restafval’

SLIEDRECHT – Van afval naar grondstof. Dat is het motto van het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Sliedrecht. Met verschillende maatregelen wil het College van B & W de duurzaamheidsdoelen halen door de hoeveelheid restafval te verminderen naar maximaal 75 kilo per inwoner in 2025. Dat bericht woensdag 2 september 2020 de gemeente Sliedrecht.

Wethouder Ton Spek (CDA) van Duurzaamheid. (Foto gemeente Sliedrecht)

Dit voorstel betreffende het nieuwe afvalbeleid gaat het college voorleggen aan de gemeenteraad.

Duurzaamheidsdoelstelling
Volgens de gemeente Sliedrecht is dit nodig, omdat de Rijksoverheid de doelstellingen voor afvalscheiding heeft aangescherpt en omdat de kosten voor restafval anders te hoog worden. “In 2019 had elke inwoners van Sliedrecht gemiddeld 210 kilo restafval”, zegt verantwoordelijk wethouder Ton Spek (CDA) van Duurzaamheid, “59% van het huishoudelijk afval werd gescheiden ingezameld en hergebruikt. In de resterende 41% zit nog teveel materiaal wat we wel zouden kunnen scheiden, waarmee we met elkaar de kosten van de afvalverwerking naar beneden zou kunnen brengen. Met onze huidige manier van inzamelen halen we onze duurzaamheidsdoelstellingen niet. Want onze ambitie is maximaal 100 kilo restafval in 2020.”

Betaalbaar houden
Intussen zijn landelijk de doelstellingen voor afvalscheiding nog verder aangescherpt. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het inzamelen van verpakkingen en statiegeld op kleine PET-flesjes. “Bovendien is de afvalstoffenbelasting gestegen. En nemen de kosten voor de verwerking van vooral restafval alleen maar toe. Om onze doelstellingen te halen én de afvalinzameling betaalbaar te houden, is nu actie nodig. Tijd dus voor een herziening van het afvalbeleid. Waarbij iedere inwoner zelf de kosten zo laag mogelijk kan houden, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt'”, aldus Spek.

Recycletarief restafval
De focus van het nieuwe afvalbeleid ligt op het gescheiden inzamelen van herbruikbare grondstoffen. En het op termijn – op z’n vroegst in 2023 – invoeren van een recycletarief voor restafval. “Dat laatste betekent dat huishoudens naast de afvalstoffenheffing ook betalen voor elke keer dat ze afval in een ondergrondse restafvalcontainer gooien. Zo worden de kosten voor het restafval eerlijker verdeeld”, legt Spek uit. “Alle huishoudens in Sliedrecht krijgen een pasje voor de containers. Hiermee voorkomen we ook ‘afvaltoerisme’ uit omliggende plaatsen. Tegelijk maken we het scheiden van herbruikbare grondstoffen zoals GFT-afval en glas makkelijker. Zo krijgt iedereen een bakje, waarmee je in de keuken je groente-, fruit- en etensresten eenvoudig apart kunt houden. Bij hoogbouw komen extra inleverzuilen voor dit afval.”

Hoger recycletarief
Volgens Spek is niet te voorkomen dat de kosten stijgen. Spek: “Naast de steeds hogere verwerkingskosten komt dit ook door een eerder besluit van de gemeenteraad dat onze dienstverlening kostendekkend moet zijn. Maar met het nieuwe afvalbeleid kunnen we de stijging zo klein mogelijk houden. Natuurlijk begrijpen dat dit vervelend is. Ook het op termijn in te voeren recycletarief zal even wennen zijn. Maar door nú iets meer te betalen, houden we de kosten voor afvalverwerking in de toekomst beheersbaar. En werken we samen aan een duurzaam Sliedrecht.”

16 gedachten over “Gemeente: ‘Duurzamer afval inzamelen, minder restafval’”

 1. Gemeente Sliedrecht !!

  Graag eerst nadenken over dit geldschraperig besluit.
  Straks wordt er overal vuil gedumpt . . .
  Naast al het zwerfvuil op en langs de paden en wegen en parken,ook nog eens vuilniszakken ??
  Wij verzinnen toch al dat verpakkingsmateriaal niet ??
  Probeer het eerst eens aan te pakken bij de oorsprong van al dat vuil.

 2. Gisteren 09-09-2020 gemeld inzake veel glasafval rondom glascontainer.
  Vanmorgen door de gemeente zoveel mogelijk wit glas in de andere kleuren containers gestort en de overige volle tassen meegenomen. Dat had ik ook wel kunnen bedenken, slaat totaal nergens op.
  Als ik het kompas lees van 10 september inzake NIEUW afvalbeleid zou je toch eerst het personeel moeten gaan instrueren.

 3. Begin met fabrieken aan te pakken zodat wíj niet.met overbodig verpakkingsmateriaal opgezadeld worden om vervolgens te moeten betalen voor afvoer.

 4. Bij de avc in Dordrecht kopen ze afval in Engeland ,omdat ze hier in de regio te weinig afval hebben. Er rijden dagelijks vrachtwagens heen en weer naar Engeland.

 5. Ik heb inmiddels aan alle politieke partijen een mail gestuurd met de vraag wat het standpunt van hun fractie is t.a.v. deze kwestie. Drie van de acht reageerden direct, dat siert hen. De rest volgt nog hoop ik. Partijen die voor dit plan zijn, of partijen die een antwoord geven waar je alle kanten mee uit kunt, of partijen die helemaal niet reageren, daar stem ik niet op. Dat zou iedereen moeten doen.
  Mensen die geinteresseerd zijn in de antwoorden, mogen van mij mijn e-mailadres opvragen bij de redactie.

 6. Je woont in een appartement met 4 vuilcontainers in de beurt, restafval ondergronds de klep is voor iedereen te openen, papier ook zo, plastic en overige kan ook iedereen openen, worden ook veel gebruikt door bewoners eensgezinswoningen, dan hoef je je bakken niet aan de straat te brengen.
  Maar dan staat er een bovengrondse groenafvalcontainer die door veel mensen niet te gebruiken is.
  A je moet een bepaalde lichaamslengte hebben om de klep te kunnen openen, veel wat oudere mensen zijn te klein.
  B de klep gaat zo zwaar dat je hem met 1 arm niet kunt openen, als je beide armen gebruikt heb je geen hand meer o er voor de afvalzak.

  Dit al meerdere keren aangegeven bij de gemeente, maar daar zijn ze doof en blind, de containers zijn goed, maar ja de ambtenaar die ze heeft bedacht woont niet hier en gebruikt ze dus niet.

  Als je niet in de container kan komen waar laat je je groen afval in het restafval.

  Gaan we per afvalsoort een ander tarief betalen?

  Dit achterhaalde systeem gaat de burgers een hoop geld kosten, eersr invoeren, het werkt niet, alles vervuild, dus maar weer afschaffen.

  Dan het verhaal met de afvalbakjes, in een sociale huurwoning is er een standaard keuken, met eem paar boven en onderkastjes, waar je blij ben dat je je borden, kopjes, pannen ed. in kwijt kunt. De ruimte op het aanrechtblad is ook beperkt, al deze menseb zitten niet te wachten op bakjes die je ergens kwijt moet.

  Het is een duur plan waarvan ieder weldenken mens weet dat het mislukt. Hopelijk duurt de invoering tot na de verkiezingen en weten we op wie we niet moeten stemmen.

  Beste wethouder en ambetenaren die dit bedacht hebben ga je orienteren bij andere gemeenten, en bekijkt het stuk op de TV nog maals, dat het beter is dat de huishoudens alles op 1 hoop gooien en dat er marchinaal gescheiden wordt, dan is de afvalscheiding veel effectiever, dus meer hergebruik van grondstoffen.

  We leven hier in een dicht getimmerde gemeente de blijkt nu maar weer uit dit plan, dat in andere gemeenten jaren terug is ingevoerd en weer afgeschafd.

 7. Dat gaat het niet worden denk ik, veel afval op straat.
  Ik heb al moeite om voor 3 personen te betalen terwijl we met 2 personen zijn.

 8. Toevallig gisteren TV-item over dit onderwerp gezien waar de conclusie was dat het TECHNISCH gemakkelijker is de scheiding toe te passen pas aan het eindpunt. Het sorteren schijnt daar niet al te moeilijk te gaan.
  Daarnaast: hoe denkt de gemeente te gaan bijhouden wie wat inlevert en aparte nota’s te gaan sturen naar alle huishoudens.
  Mijn idee: houdt het in elk geval solidair en blijf bij één tarief!

 9. Ik wil een ervaring delen. Iemand trouwde met een niet-Europese. Daarom hebben zij eerst een paar jaar in België gewoond, slechts 14 km onder Tilburg in Weelde (net voorbij Poppel). Zij was in Nederland niet welkom (wet Verdonk!!). Later is ze op een tijdelijk Belgisch visum naar Nederland gekomen enz. Tsja.

  Daar in Weelde had men begin deze eeuw al een afval gescheiden systeem onder het motto: de vervuiler betaalt. In elke container (laat ik zeggen met de Nederlandse kleuren grijs, groen en blauw) zat een chip. De vuilniswagen kon zo meten:

  a. van wie is die container
  b. hoeveel kilo zit erin.

  Op basis van die kilo’s kreeg je een rekening.
  Maar het werkte NIET. Mensen namen vuil mee naar het bos of deden het in openbare vuilnisbakken op de markt. Of men deed het op het laatst als de mensen hun bak hadden buitengezet in de container van een buurman een straat verderop. Mensen mijden of ontduiken belasting.

  Weet je wat helpt? Belasting bij aanschaf van het vervuilende materiaal. Dus inderdaad op meer producten statiegeld heffen, maar ook zaken die je weggooit belasten. Ik denk aan kranten, dozen, verfblikken etc. Je kunt het zelf wel bedenken. Of verwijderingsbijdragen laten betalen.

  Ik begrijp wel, dat we dat alleen in Sliedrecht niet voor elkaar krijgen, maar liever een kleine stap op regionaal, provinciaal of landelijk niveau, dan een grote stap op plaatselijk niveau. Want zeg nou zelf: doen we het voor de groene (plaatselijke) sier of doen we het om het milieu te besparen en vervuiling te voorkomen?? Wat is effectief???

 10. Nou daar is ons groene orakel weer.
  Degene die het van het gas af project ook zo belangrijk vindt. Dat de halve gemeente overhoop ligt is verder bijzaak.
  Brengt mij direct tot de vraag: “Welke bewoners willen dit, waar staat dit in partijprogramma’s, besluiten etc. Welke partijen?” Ik heb hier geen actieve herinnering aan.
  Dan even inzoomend op het artikel;
  1e) Welke duurzaamheidsdoelen halen? Op persoonlijke titel of wat? Ik citeer: in 2019 elke bewoner 210kg restafval, verder is de ambitie 100kg in 2020 (nog 4maanden dus). Dat is meer als een halvering…Hoe dan?
  Verder het zinnetje ‘waarmee we MET elkaar(=bewoners?) de kosten naar beneden brengen’??
  De gemeente speelt al afvalbedrijfje, door bedrijfsinzamelingen te doen, wat levert dat exact op? ook zijn er nog wat Eneco gelden over ter reservering en overbrugging.
  Graag ook eens exacte, betere cijfers als 41% te veel materiaal, hoe is dit gemeten? Op het inzamelpunt, steekproeven? De afvalscheiders kunnen dit nu al beter, als mensen thuis met 2m2 aan groen/grijs/blauw bakken.
  2e) Ik zie staan de standaardregel: ‘de kosten nemen toe…, ‘Hoeveel van wie, procentueel.? Exacte getallen zou wat kunnen helpen om een beeld te krijgen.
  3e) Die bakjes die je in de toekomst krijgt zijn overigens wel handig voor gereedschap en zo.
  We hebben die bakjes nog wethouder…. Van de vorige ronde met kca milieubox, en 3 containers waar we eigenlijk precariorechten voor zouden moeten heffen,
  4e) En dan komen we bij de laatste alinea, en is alles weer als vanouds:
  “ook door een eerder besluit van de gemeenteraad dat onze dienstverlening kostendekkend moet zijn.” (Goh da’s nog eens een besluit zeg voor een gemeente. Dus verhogen we de kosten 🙂 )
  Voorlopig lis er nog geen probleem gelukkig, want als alles volgens plan gaat liggen de kosten van de verwerking 50% lager dit jaar ,na de 50% besparing op restafval van de bewoners in 2020 t.o.v. 2019, toch?
  Misschien toch eens goed om deze milieukosten, projecten enzovoort eens goed inzichtelijk te maken op de gemeentebalans.
  Om hoeveel geld gaat het nu eigenlijk? Ben absoluut voor een beter milieu (en dat begint bij jezelf) maar het moet geen bodemloze put worden met ambitieuze doelen om maar mee te liften op groen, duurzaam, en al dat soort container begrippen. Ten koste van de ‘gewone’ plichten en zaken waar een gemeente zich bezig mee moet houden, en waar ze ook goed in zijn.

 11. Als in ons behoudende Sliedrecht iets goed geregeld was en is dan is het de milieustraat en de vuilnisophaaldienst en containers. Hulde….tot nu toe.

  En dan komt onze wethouder met een flitsend systeem: pasjes. Als je die kwijtraakt een boete”? Vuilniszakken die er naast gezet worden controleren of de eigenaar te achterhalen is? Wat koste de invoering van een dergelijk waardeloos systeem? Reken het ons voor a.u.b.?

  En dan die vaste politieke zinnen als: we kunnen die stijging met pasjes zo klein mogelijk houden. Vertel: hoe klein? Laat de kosten/baten zien. Ga er eens voor zitten. En bakjes voor in de keuken….inderdaad, niemand heeft bakjes in huis. Deal met bakjesleverancier en de pasjesleverancier al gemaakt? Controleurs al aangenomen?

  Ik ben het dan ook eens met alle schrijvers. Dit voorstel valt onder de noemer ‘luie oude politiek’. Gewoon even kopiëren en plakken en klaar. Gisteren bij Een Vandaag nog een uitzending over deze problematiek in Tilburg waar een wethouder, terwijl naast hem een gemeentewerker de rommel om de container heen aan het opruimen was zei: ‘zo worden mensen bewuster!! Dat geloof je toch niet….Intussen blijken systemen beter het vuil te scheiden dan mensen. Kijk daar eens naar.

  Voorbeelden te over naast de al genoemde:
  – Oma vraagt van vierhoog: ‘wil je dit gelijk in de container doen? Oh, hier een pasje, breng je het (vierhoog) terug want de hulp heeft het ook nodig, die neemt het ook altijd mee en brengt het terug. Wat te doen: extra kosten voor hulp invoeren voor heen en weer lopen?
  – Even iemand helpen? Kan niet, geen pasje.
  – Mensen die het geld niet hebben? Zet hem ernaast.

  Straks gaan als reactie hierop mensen het vuil opnieuw verdelen: dit kan in de allesbrander, scheelt weer, geen herkenbare dingen in de zak zodat ik die er veilig naast kan zetten etc.

  Ga nu eens om de tafel met Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam voor een echt nieuw beleid met 1 milieustraat met als voorbeeld Sliedrecht, met containers voor iedereen op loopafstand, met een gerichte campagne etc. Wees als omgeving eens een voorbeeld voor de omgeving.

  Ik begrijp best hoe moeilijk politiek is maar luiheid kan echt niet. Als gewoonlijk vertrouw ik dan maar op de raad die hopelijk wel eerst het huiswerk maakt, de kosten opvraagt, de vergelijking maakt, even langs vuilverwerkers rijdt en informeert etc.

 12. Jammer dat onze groene gemeente over een paar jaar gaat veranderen in een openbare vuilnisbelt. Een deel van de zakken die nu nog in de ondergrondse containers gegooid worden, belanden dan tussen het groen, in de rivier, in de singels of gewoon op straat. Dat betalen per vuilniszak mislukt al tientallen jaren lang in andere gemeenten om die reden. Maar, in Sliedrecht gebeurt alles blijkbaar 30 jaar later. Net als Marco zou ik hier nu graag weten welke politieke partijen voor dit systeem zijn en welke tegen. Graag antwoord.

 13. Graag wil ik medewerken aan scheiden van vuil maar dit is niet altijd eenvoudig.
  Ik heb regelmatig de vraag waar hoort dit bij, dus misschien een duidelijker beeld van de gemeente Sliedrecht. Wat en waarin moet gedaan worden.
  Want bij twijfel gaat het in de restafval.
  Als je zoekt op de website van de gemeente Sliedrecht wordt dit zeker niet duidelijk.
  Er staat bij dit stukje chat is mogelijk maar als je erop klikt wordt er naar verwezen naar webformulier. Helaas kan hij dit niet vinden. je krijgt wel iets te zien van Dordrecht.
  Maar slogan was voorheen hoe minder naar Dordt hoe beter het wordt.
  Helaas gaat er steeds meer naar Dordt althans taken en personeel.
  Nog even dan wordt het gemeentekantoor (huis) gesloten en verkocht.

 14. Ik ben bang dat dit gaat leiden tot veel vervuiling en dumpingen van afval. Afval scheiden slaat ook nergens op, aangezien de regels voor scheiden in elke gemeente anders zijn. In Duitsland is al jaren geleden aangetoond dat alles op een hoop gooien en scheiden aan het eind van de lijn efficiënter en goedkoper is. Is ook beter voor het milieu. Nee, in Sliedrecht straffen we de burgers, omdat producenten hun producten niet uniform willen verpakken… Welke partijen gaan hier voor stemmen? Die kan ik dan negeren bij de volgende verkiezingen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld