Geldverdeling Stichting Sliedrecht en Cultuur roept vragen op

door Peter Donk
SLIEDRECHT – Op bepaalde stichtingen in Sliedrecht kan je als persoon, organisatie of instelling een financieel beroep doen. Voor een culturele activiteit / uiting is dat Stichting Sliedrecht en Cultuur. Er is zo’n € 40.000,– te verdelen en het geld komt van de gemeente Sliedrecht. Maar je kan flink pech hebben, want werkgroepen (vaste groepen ‘doeners’ namens verschillende Sliedrechtse culturele organisaties – red.) ontvangen een vast bedrag.  En volgens de stichting blijft daarna ‘geen groot bedrag’ over. De stichting is er dus niet voor heel Sliedrecht, maar puur voor een aantal projecten, die eigenlijke een vaste verkapte subsidie krijgen. Het ontbreekt aan veel transparantie.

Stichting Sliedrecht en Cultuur nam donderdagavond onder andere afscheid van voorzitter Anja de Rooij, mede-oprichter (op 16 januari 2006) van Stichting Sliedrecht en Cultuur. Zij kreeg van Rien Mudde, die de voorzittersfunctie voorlopig heeft toebedeeld gekregen, de Gouden Aar. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

De stichting presenteerde zich donderdag 17 mei 2018 in restaurant Kom aan Tafel in een besloten bijeenkomst met bestuursleden en leden van de werkgroepen. Dat gebeurt altijd één keer per jaar. Sliedrecht24 mocht er na overleg bij zijn. Daar werd bekendgemaakt dat Marja Bouwmans toetreedt tot het bestuur en werden wat plannen voor de komende tijd bekendgemaakt. Voor haar vrijwillige inzet gedurende twaalf jaar kreeg vertrekkend voorzitter Anja de Rooij als waardering en tot grote verrassing de Gouden Aar uitgereikt. Normaal ter stimulering altijd door De Rooij uitgereikt, maar de huidige bestuursleden vonden nu dat zij die wel had verdiend. Er werd door de stichting nog van twee mensen afscheid genomen

Geen vacature-advertentie
Daags voor de bijeenkomst stelde Sliedrecht24 een reeks vragen aan het bestuur na geluiden uit de samenleving over de beeldvorming van deze stichting, die de redactie bereikte. Daarop volgden antwoorden. Aanleiding om de stichting eens beter te bekijken was het voornemen van Stichting Sliedrecht en Cultuur (opvolger destijds van de Culturele raad – red.) om Bouwmans  als bestuurslid ‘binnen te halen’. Bouwmans is een goede vriendin van penningmeester Esther Gruppen en beiden zijn politiek actief voor respectievelijk D66 (Bouwmans voerde namens D66 Sliedrecht het debat in jongerencentrum Elektra – red.) en PvdA (Gruppen stond nummer vier op de lijst van de PvdA en is nu burgerraadslid – red.). Wij stelden de vraag waarom er geen vacature-advertentie was geplaatst op bijvoorbeeld de gemeentepagina. Voorzitter (voor in ieder geval 2018 – 2019 – red.) Rien Mudde van de Stichting Sliedrecht en Cultuur antwoordt: “Omdat dit op deze manier opgelost is.” Op de vraag waarom een vriendin van een bestuurslid werd voorgedragen, luidde het antwoord: “Waarom niet?” Op de vraag hoe het kan dat er bestuursleden zijn met een directe politieke binding was het antwoord van Mudde: “Dat is gewoon toevallig. De bestuursleden zijn objectief en niet met een politiek kleurtje in de stichting.” Bouwmans zei donderdagavond te hopen ‘een positieve bijdrage’ te kunnen leveren.

Korenfestival
De stichting met werkgroepen roept op deze manier een beeldvorming over zich af, die om meer onderzoek vroeg en dus stelde Sliedrecht24 vervolgvragen. De antwoorden op een aantal vragen leverden nu niet bepaald meteen een helder, transparant beeld op. Twee van de vijf bestuursleden (voorzitter Rien Mudde en penningmeester Esther Gruppen – red.) zijn direct betrokken bij het Korenfestival. Stichting Sliedrecht en Cultuur steunt het Korenfestival. Een verhaal van slager en eigen vlees of zit het anders? Mudde antwoordt: “Deze bestuursleden, zijn in 2012 al begonnen met het Korenfestival. De werkgroep Korenfestival mag een vast bedrag reserveren voor dit tweejaarlijks evenement. Hiervoor is toestemming gegeven. Er gaat geen ene cent meer van Stichting Sliedrecht en Cultuur naar deze werkgroep. Zij halen elders hun donaties voor het organiseren van dit schitterend evenement.” Maar het Korenfestival is volgens de penningmeester wel degelijk een werkgroep. 

Verdeling gemeenschapsgeld
Omdat de Stichting Sliedrecht en Cultuur nauwelijks online zit (twee pagina’s, niet afgemaakt, onoverzichtelijk en voor de rest een wat onduidelijke website – red.). Het komt wat amateuristisch over. Mudde: “De website is destijds fout gegaan. We zijn bezig met een webpagina via de gemeentepagina.” Over de bestuursleden is geen informatie te vinden en is dus ook niet bekend wat de culturele kennis is. Mudde reageert laconiek: “Cultuurkennis, dat heeft iedereen in zich.” Donderdagavond refereerde hij er opnieuw aan dat aan een website wordt gewerkt. En kennis en ervaring met het organiseren van evenementen? “Onze taak is niet de kennis, onze taak is om gemeenschapsgeld uit te geven voor inwoners van Sliedrecht, geen commercieel , geen sport. We hebben de werkgroepen. Zij hebben de kennis van hun werkgroep”, aldus Mudde, “Er is 40.000 euro te verdelen. Vaste werkgroepen (o.a. Sunday Jazz, Sinterklaasintocht) krijgen een groot bedrag. De rest verdelen we onder de aanvragen.” Als je dus niet binnen een werkgroep valt, dan is het maar de vraag of je aanvraag wordt gehonoreerd en je vervolgens geld krijgt van de stichting.

Geen geld
Als er een aanvraag komt, dan kijken volgens Mudde alle vijf de bestuursleden naar de aanvraag. De stichting wil uitbreiden naar zeven bestuursleden, maar die zijn nog niet gevonden. “Bekeken wordt of het een cultureel karakter heeft, dan doneren wij ‘een Sliedrechts deel’.” Niet duidelijk wat Mudde daarmee bedoelt, want al het geld komt van de gemeente Sliedrecht. Als we Mudde confronteren met het feit dat een vrijwilligersorganisatie als Sliedrecht Bruist geen geld kreeg voor een podium, omdat het ‘te commercieel zou zijn’. Mudde: “Het is onzin deze redenatie over Bruist commercieel. Dit hebben wij nooit beweerd. Bruist ontvangt direct een bijdrage via de gemeente.” Volgens uw stichtingsstatuut kunnen bestuursleden 16 jaar aanblijven. Waarom zo’n lange periode? Mudde: “Waarom niet? Iedereen kan zich aanmelden om bestuurslid te worden van Stichting Sliedrecht en Cultuur.” De stichting zegt zich ieder half jaar financieel te verantwoorden bij de gemeente Sliedrecht. Mudde: “Aan het einde van het jaar wordt de balans-resultaat gespecificeerd opgestuurd naar de gemeente.”

Vreemde vragen
Aan zich opheffen, daar denkt Stichting Sliedrecht en Cultuur niet aan. “Opheffen? Waarom? Wederom een vreemde vraag! Er komen nog altijd aanvragen binnen. Bij de uitvoering van deze aanvragen wordt Stichting Sliedrecht en Cultuur genoemd”, zegt Mudde. Andere vraag. Wat gaat u doen aan de misschien wel verkeerde beeldvorming rond uw stichting? Mudde: “Beeldvorming? Er blijft geen groot bedrag over na de splitsing van de werkgroepen.” Donderdagavond bevestigde voorzittter Mudde dat nog eens. 

Voor heel Sliedrecht
Uiteraard vroeg de redactie van Sliedrecht24 een reactie aan de gemeente Sliedrecht, die het geld geeft aan Stichting Sliedrecht en Cultuur. De gemeente kreeg het bovenstaande ter inzage onder embargo om een juiste reactie te kunnen geven.  De gemeente Sliedrecht ziet de organisatie als een onafhankelijke stichting voor de ondersteuning van culturele activiteiten en evenementen voor heel Sliedrecht. “De Stichting levert zo een bijdrage aan het speerpunt Mensen (weer) met elkaar in contact brengen, zoals geformuleerd in de Sociale Visie Sliedrecht. De stichting opereert  zelfstandig met bestuurlijke vrijheid. Voor het uitvoeren van hun taak ontvangen zij jaarlijks een subsidiebedrag van de gemeente”, schrijft de gemeente Sliedrecht in een reactie.

Afweging aan bestuur
De verantwoording van de subsidie gaat volgens de gemeente Sliedrecht op basis van vooraf vastgestelde kaders, namelijk er wordt in kaart gebracht welke activiteiten er in 2018 zijn georganiseerd; er wordt inzichtelijk gemaakt in welke mate er Sliedrechtse vrijwilligers zijn ingezet; de door de stichting toegekende bedragen ter ondersteuning van Sliedrechtse culturele activiteiten worden helder en herkenbaar opgenomen in de eindverantwoording; de bezoekersaantallen van de verschillende activiteiten worden inzichtelijk gemaakt, (voor zo ver mogelijk en redelijk). “Het is een bestuurlijke keuze van Stichting Sliedrecht en Cultuur om via werkgroepen aan Sliedrechtse culturele initiatieven middelen beschikbaar te stellen. De vraag of een werkgroep of een nieuw Sliedrechts initiatief subsidie zou moeten krijgen is een afweging die door het stichtingsbestuur wordt genomen”, vindt de gemeente Sliedrecht.

Waardering voor stichtingsbestuur
De gemeente Sliedrecht is kritiekloos en louter positief. Wethouder Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht) van Cultuur: “Wij gaan er vanuit dat de bestuursleden voor het nemen van hun beslissingen beschikken over voldoende kennis van het culturele domein. Stichting Sliedrecht en Cultuur is er namelijk ook om het college gevraagd en ongevraagd advies te geven over culturele ontwikkelingen binnen de gemeente Sliedrecht. Ik heb waardering voor de vrijwillige inzet van het stichtingsbestuur.” Donderdagavond was voor de aanwezigen in restaurant Kom aan tafel, onder wie leden van de werkgroepen en de bestuursleden een etentje en dat was een besloten gedeelte. De rekening was voor de Stichting Sliedrecht en Cultuur. 

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld