Fractiespecialisten krijgen presentatie plannen ruimtelijke vernieuwing

door Peter Donk
SLIEDRECHT – De fractiespecialisten van de gemeenteraad Sliedrecht zijn maandagavond 4 oktober 2021 bijgepraat over de plannen voor ruimtelijke vernieuwing in Sliedrecht. “We willen de bouwstenen op de grond gooien, want wij kunnen na nieuwe kaders verder”, vertelde wethouder Ton Spek (CDA) van Wonen en Duurzaamheid. Dit najaar komt het nog in de raad en volgt besluitvorming. Op dit moment is nog niets in beton gegoten.

Wethouder Ton Spek: “U gaat veel plaatjes zien. Noch bij ons, noch bij Tablis Wonen zijn er besluiten over genomen.” Spek hoopte op veel reflexie. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Enkele ambtenaren gaven een presentatie, waarbij de raadsleden bijna veertig foto’s te zien kregen, waar ruimtelijke vernieuwing zou kunnen plaatsvinden. Ook sprak Walter Stam van Akro Consult. Sliedrecht gaat de komende jaren veranderen. Er zijn plannen voor veel nieuwe woningen met name in Sliedrecht-Noord. De plannen worden zeer waarschijnlijk op punten een publiek-private samenwerking.

Park
Verschillende opties worden onderzocht om naar Sliedrecht-Noord te komen. De varianten raken verschillende partijen en dus wordt er zorgvuldig naar gekeken. Net ten noorden van de Betuwelijn is het idee een groot park te maken. Daar mag niet worden gebouwd, maar er kunnen wel recreatieve (sport)uitingen worden aangelegd. Het gaat om een lengte van tweeënhalve kilometer. 

Bouwen
Stam ging verhalen over ‘Van droom naar daad…’ De ambitie is 2.000 woningen. “De markt onderschrijft de woningbouwvariaties vanuit marktpotentie en marktbehoefte. Dat vraagt een actieve rol en regie van de gemeente in de realisatie ervan. Investeringsbereid, als duidekijk en enige mate de zekerheid vanuit gemeente wordt geboden”, aldus Stam. Binnendorps en als in de polder is het volgens Stam nodig om de plannen uit te werken om de doelstelling te halen. Stam: “Voornamelijk is er behoefte aan starterswoningen, appartementen, twee kappers in duurdere segment en seniorenwoningen”, aldus Stam, “De realisatie van woningbouw in de polder is een grote opgave met forse voorinvesteringen. Denk aan ontsluiting, verbinding met de bestaande kern, ophoging en versteviging van de veengrond. De markt kan dit niet alleen. Dat geldt ook voor de gemeente.” Het vraagt volgens Stam om langjarige samenwerkingsafspraken en prestatieafspraken. 

Grond
De gemeente Sliedrecht heeft nauwelijks grondeigendom. “Dus moet vooral op regie, verbinden en realisatie van bovenwijkse voorzieningen. Daar waar noodzakelijk is een actief grondbeleid nodig”, sprak Stam. Verkenningen voor vervolguitwerkingen zijn volgens hem nu al nodig. Hoe ziet een voorgestelde planning (indicatie) eruit:

Binnenstedelijke herstructurering
• 2022-2023: uitwerken samen met Tablis Wonen
• 2023-2025: nieuwbouw buiten Oost
• 2025-2035: sloop en nieuwbouw in Oost

Nieuwe Lijsterverbinding
• 2022-2025: uitwerking en financiering
• 2025-2030: aanleg

Sliedrecht Noord
• 2022-2025: studie, planologisch gereed maken
• 2025-2040: voorbereiding en woningbouw

Duidelijk werd dat de bouwplanning ‘nog geen gelopen race zijn’. Met name de Provincie Zuid-Holland moet meegaan en dat bleek tot nu toe nog een heikel punt. De bedoeling is dat de raad in november en december 2021 over de plannen verder met elkaar in discussie gaat. Verschillende raadsleden zijn nieuwsgierig naar het raadsvoorstel. 

4 gedachten over “Fractiespecialisten krijgen presentatie plannen ruimtelijke vernieuwing”

 1. Tja, wat moeten we ervan vinden? Ik lees en hoorde tijdens de vergadering de woorden “Van droom naar daad”. Dromen mag en het zijn ook hele mooie dromen, die het college in de ruimtelijke visie presenteert, maar een oud spreekwoord zegt: “de meeste dromen zijn bedrog”. Marco Borsato schreef daar achteraan: “En als ik wakker ben, dan droom ik nog”.
  Dat laatste moesten wij maar niet doen en gelukkig lees en hoorde ik ook het woordje “zorgvuldigheid”, alsmede dat er “nog niets in beton is gegoten”.

  Gezien de grote financiële impact (grote voorinvesteringen), die deze plannen hebben en het aantal onzekerheden, lijkt het mij beter om zorgvuldigheid ruimschoots voor snelheid te laten gaan en eerst een verdere onderbouwing uit te werken van de grote vraagtekens, zoals die ook tijdens de vergadering af en toe ter sprake kwamen, b.v.:

  – De provincie Zuid-Holland is in elk geval niet voor woningbouw in het Groene Hart
  en de Alblasserwaard maakt daar onlosmakelijk onderdeel van uit.
  – De Alblasserwaard is grotendeels puur veenbodem, die inmiddels harder inklinkt en zakt dan
  voorheen, wellicht als gevolg van opwarming, etc.
  – Rijkswaterstaat denkt voorlopig nog niet aan één of meerdere extra tunnels onder de A15 door,
  heeft daar ook geen middelen voor en als gemeente kunnen we dat m.i. niet zelf “ophoesten”
  – En dan is er – na de recente aanscherping van de normen door EFSA en RIVM – mogelijk nog het
  PFAS vraagstuk, d.w.z. maximale PFAS-norm voor woningbouw is 7 microgram per kilo grond.
  Ik zou echt blij zijn als we in de polder onder die grens bleven, maar ik heb zo mijn twijfels.

  Kortom, m.i. is het verstandiger om veel meer tijd te nemen deze grote vraagstukken eerst nader te onderzoeken alvorens dit plan nog dit jaar door de gemeenteraad “in beton te laten gieten”.
  Binnen de nieuwe Omgevingswet is daar zelfs een “zorgvuldigheids-ruimte” van drie jaar voor geschapen.

  Kortom, zorgvuldigheid ruimschoots voor snelheid, maar die beslissing ligt later dit jaar in handen van de gemeenteraad, welke we overigens kort daarna op 16 maart 2022 opnieuw gaan kiezen.

 2. Tja, ik kan niet anders zeggen dat, na 58 pagina’s doorworstelen, Johan een juiste samenvatting heeft gemaakt. De groene overkapping van de A15 lijkt een smakelijk lokkertje. Maar wat ik mis is:

  – hoeveel Sliedrechters zijn geïnteresseerd in het middel- en dure segment ofwel, komen er niet teveel niet-Sliedrechters wonen waarmee we dan woningnood niet echt aanpakken? Of proppen we de goedkopere woningen gewoon in oud-Sliedrecht?
  – Soms lijkt het creatief maar alles is ‘mogelijk”, ‘wellicht’ etc.
  – ik mis ook het feit dat we eindelijk in een nieuw te bouwen omgeving eens van die auto’s af zijn. Alles groen en auto’s onder de grond. Maak een hoog liggende wijk met daaronder ruimte voor auto’s, winkels etc. Kunnen kinderen weer buitenspelen en langs een grote plas.
  – denken wij echt dat die mensen naar de Kerkbuurt komen voor boodschappen? En kunnen we die auto’s dan daar wel kwijt?
  – het aantal mitsen en maren is zo groot dat je alles daarmee verzwakt. Waar ben je dan tegen? Oh, maar dat is niet zeker. Kunnen we het betalen? Dat weten we nog niet. Dat maakt het een zwak stuk.

  Kortom, kom eens met een visie over de echte wens voor woningen, autovrije groenere omgevingen (ook in oud-Sliedrecht), plan Winklerplein, plan watertoren etc. en ga dan pas verder.

  Ik denk overigens niet dat het helpt om er iets van te vinden want dat is met dit college en deze raad roepen in de woestijn. We willen zelfstandig blijven dus bouwen we alles vol. Eigenlijk moeten we veel dieper samenwerken met Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam. Samen hebben we wel genoeg ruimte. We zijn gewoon te klein geworden.

  Misschien een leuk idee als er door de bewoners een alternatief wordt uitgewerkt maar of met de uitkomsten daarvan iets gedaan zou worden? Ik denk het niet.

 3. Wat staat dan op de slooplijst in Oost? Door het warmtenet is het al bijna ‘gesloopt’.
  Straks knappen we weer alles voor niks op! Ik hoop wel dat er duidelijkheid komt voor bewoners!

 4. Het lijkt zo’n neutraal onderwerp, maar vergist u niet : er is heel veel aan de hand !
  Het college barst van de ambities, maar dat wordt verbloemd. Het wordt verpakt in een huis aan huis verspreide omgevingsvisie, die lijkt op een reclamefolder. En men presenteert het met een rebus en een koekje op de markt.
  Maar voor de raadsleden hield men gisteravond een presentatie met grootscheepse en vrij concrete plannen.
  Daarbij zegt men dat het nog maar studies zijn, maar er is een team van externe bureaus al ruim een jaar bezig. En die kregen alle ruimte van de wereld om hun verhaal te houden.
  En ik heb de indruk dat de meeste raadsleden het allemaal prima vinden.
  Concreet wat ik ervan oppik :
  • Men wil 700 tot 1000 woningen bouwen in het bestaande Sliedrecht. Locaties : Maaslaan, het oosten van de P.C.Hooftlaan, de brandweerkazerne
  • Daarnaast sloop + nieuwbouw van de 5- hoog flats en de Professorenbuurt
  • Men wil voor het overgrote deel huizen in het midden- en het hogere segment
  • Op de plek waar nu het ABC gebouw staat komt een rotonde
  • Vandaar gaat een brede weg naar het noorden die via een tunnel onder de A-15 en de spoorwegen door naar de polder gaat ; of er komt in plaats daarvan een groen viaduct ; dit noemt men de nieuwe verkeersverbinding van Sliedrecht, die het verkeer van de Stationsweg moet ontlasten en de verbinding met Sliedrecht-Noord moet vormen
  • Het hele gebied korfbal, sociale moestuin, volkstuinen gaat sowieso op de schop.
  • Er komen 2 fietsverbindingen onder de A-15
  • Hier en daar wil men de hoogte in .
  • Boven de spoorlijnen krijgen we eerst een park en ten noorden daarvan 1250 tot 1600 woningen tot aan de Middelwetering en hier en daar er overheen.
  • Over het feit dat de Provincie dit helemaal niet wil ( bouwen in het Groene Hart ) wordt nauwelijks gesproken .
  • Over het geld is men helemaal niet duidelijk; behalve dat de nieuwe verkeersbindingen veel geld kost ( ! ) en dat op veengrond moeilijk is te bouwen
  • Maar men verwacht veel van projectontwikkelaars en zelfs een aanzienlijke bijdrage van het Rijk .
  Iedereen die het allemaal zelf wil lezen : hier volgt de link
  raad.sliedrecht.nl/Vergaderingen/Openbaar-Fractiespecialisten-overleg/2021/04-oktober/19:30/20211004-presentatie-fractiespecialistenoverleg-4-okt-v2-4-SHB.pdf
  En als u er iets van vindt, dan moet u voor 21 oktober reageren, want anders hebt u uw beurt voorbij laten gaan.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld