Fractiespecialisten en portefeuillehouders praten over regionale samenwerking

SLIEDRECHT – De gemeente Sliedrecht belegt dinsdag 22 januari 2019 een overleg over de toekomst van regionale samenwerking. Burgemeester Bram van Hemmen (CDA) en wethouder Hans Tanis (SGP-ChristenUnie) hebben de fractiespecialisten uit de raad van Sliedrecht uitgenodigd voor een gesprek over de concept-notitie. Er is anderhalf uur voor uitgetrokken, van 20.00 – 21.30 uur.

De bijeenkomst is openbaar en in de raadzaal, in het raadhuis, Dr. Langeveldplein 30. (© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Dit fractiespecialistenoverleg is openbaar en iedereen is welkom om het overleg bij te wonen. Het is een gesprek tussen de fractiespecialisten en de portefeuillehouders op dit dossier. Overige aanwezigen zijn toehoorder.

Zienswijze
De voorbereidingscommissie toekomst regionale samenwerking, onder voorzitterschap van oud-minister Wim Deetman (CDA), brengt een notitie uit over de toekomst van de regionale samenwerking binnen de Drechtsteden. Burgemeester Van Hemmen en wethouder Tanis zijn namens Sliedrecht lid van de commissie. Die heeft een concept-notitie aan de colleges van de Drechtsteden gemeenten toegezonden. De colleges is gevraagd een zienswijze op de concept-notitie te geven, ondersteund door een consultatie van de raad. 

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld