Financiële tegenvaller aansluiting Ouverture / A15

SLIEDRECHT – De gemeente Sliedrecht moet in de buidel tasten voor meerkosten aan de aansluiting Ouverture / A15. De financiële tegenvaller bedraagt € 60.000,–. De oorzaak is duurdere bewegwijzering. 

De meerkosten Ouverture / A15 komen aan de orde in de oordeelsvormende vergadering van dinsdag 8 juni 2016. (Foto gemeente Sliedrecht)

Voor het project is volgens de gemeente uitgegaan van een sobere doch doelmatige bewegwijzering. Door gewijzigde regelgeving mag een gemeente hier niet meer zelfstandig over beslissen. De financiële consequenties hiervan voor het project zijn pas recent bekend. De Nationale Bewegwijzeringsdienst stelde aanvullende eisen aan de maatvoering en het aantal borden. De raad praat dan over de financiering van de meerkosten. Het college is voornemens om het tekort op het project ten laste te brengen van de algemene reserve. Eerder besloot de gemeenteraad unaniem dat de aanleg van een kruispunt goedkoper was, dan de aanleg van een rotonde. 

Ander risico
Naast dit tekort is er een onbekend financieel risico door een kabel die door netbeheerder Stedin is verlegd. “Wij hebben geen overeenkomst met Stedin voor het verleggen van de kabel en Stedin is op eigen initiatief begonnen met de werkzaamheden. Dit risico zullen wij opnemen in het weerstandsvermogen”, schrijft het college aan de raad. Het kruispunt werd in april 2016 opgeleverd en was de portefeuille (verkeer en vervoer) van de inmiddels opgestapte wethouder Theo den Braanker (SGP-ChristenUnie). College: “De uitvoering is voorspoedig verlopen en de weg is twee weken eerder dan gepland voor het verkeer opengesteld.”

Tegenvaller
In 2013 stelde de raad het krediet voor het kruispunt Ouverture – A15 beschikbaar gesteld. In dit voorstel is rekening gehouden met een aanbestedingsvoordeel van € 100.000,- en in mindering gebracht op de begroting. “Door dit besluit was er binnen het project onvoldoende ruimte voor het opvangen van tegenvallers. Doordat de feitelijke aanbesteding twee jaar later in de markt is gezet, is door gewijzigde marktomstandigheden, het aanbestedingsvoordeel niet gerealiseerd. Als het aanbestedingsvoordeel niet vooraf was ingeboekt dan was het project binnen de financiële kaders gebleven en was er zelfs sprake geweest van een overschot”, schrijft het college aan de gemeenteraad. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld