Eindejaarsbijdrage: ‘Is dit wat voor ogen staat?’

SLIEDRECHT – Uit en over Sliedrecht laten we ieder jaar tussen de kerstdagen en jaarwisseling op online krant Sliedrecht24 een aantal mensen terugkijken op gebeurtenissen. Een terugblik op 2022 en vooruitkijken naar het jaar 2023. Bijdragen leveren deze keer René de Kuiper, directeur openbare basisschool De Wilgen (zondag 25 december 2022), Gerard de Haan, o.a. betrokken bij de Gereformeerde Kerk (maandag 26 december 2022), Hanneke Kooiman, voorzitter Raad van Raad van Bestuur ASVZ (dinsdag 27 december 2022), Jan van Es, directeur glas- en verfgroothandel (woensdag 28 december 2022), Nicole Boer, o.a. voorzitter Wilhelmus’ Muziekkorpsen (donderdag 29 december 2022), Astrid van Leeuwen, o.a. van het Sliedrechts Museum (vrijdag 30 december 2022) en Jan de Vries (CDA), burgemeester van de gemeente Sliedrecht (zaterdag 31 december 2022) en Peter Donk, hoofdredacteur van online krant Sliedrecht24 en online krant HG24 (zondag 1 januari 2023). 

Vandaag: Gerard de Haan, o.a. actief bij de Gereformeerde Kerk aan de Middeldiepstraat (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Beste, 

“Kerst draait om het delen van liefde. De ‘magie van kerst’ zit in jezelf. In hoe jij de wereld ziet en vormgeeft en uitstraalt naar je omgeving.”

Andere kerst
Soms kun je in één zin een boodschap brengen, zoals, naar mijn mening, hier het geval is. Immers, we kunnen met kerst heel veel organiseren en regelen. Van een fantastisch vier gangen diner tot een heerlijk verblijf in een resort ver weg, maar als ‘de magie van kerst’ niet in je zit, als je bijvoorbeeld moeite hebt om liefde te delen met anderen, dan kom je echt niet verder.

Deze dagen is in ons dorp voor kerst bijna alles te koop voor de inwendige mens, maar als het echte verhaal van kerst niets met je doet, is het gewoon allemaal meer van hetzelfde. Dan blijft kerst een lege huls en blijft er na kerst weinig meer over, dan dat het gezellig was.

Andere boodschap
Ik vond het mooie opmerkingen die een aantal jongeren in onze kerk naar voren bracht, toen gesproken werd over de dienst op de ochtend van 1e Kerstdag.

Het verhaal van kerst kenden ze nu wel, zeiden ze. Maar waar gaat het uiteindelijk om met kerst, wat doet er werkelijk toe, waar wil het verhaal met ons naar toe, wat wordt van ons verwacht?

Anders geloven
Het geloof in Nederland bevindt zich in de marge van de samenleving. Er is veel gewijzigd ten opzichte van 1950, toen Nederland bekend stond als een christelijke natie. Het is niet meer vanzelfsprekend dat velen naar een kerk gaan, integendeel. Kerken hebben het – uitzonderingen daar gelaten – moeilijk om jongeren aan zich te binden en dus is zij sterk vergrijsd.

Dat betekent geenszins dat het geloof weg is. Velen zijn betrokken bij een geloofsgemeenschap en zijn regelmatig bij diensten of andere activiteiten betrokken, maar anderen beleven het geloof anders, of omdat zij teleurgesteld zijn in kerkelijke verbanden of in kerkmensen, maar geloven dat doen zij nog steeds, maar anders.

Anders kerk-zijn
Kerk-zijn betekent bij ons: er zijn voor anderen, voor de samenleving, voor Sliedrecht. Daarom werken wij samen met organisaties als ‘Samen voor Sliedrecht’ en ‘Stichting Welzijnswerk Sliedrecht’ en organiseren vrijwilligers ‘open ochtenden’ en ‘spelletjes middagen’, staat er sinds kort een levens-middelenkast tegen de muur van de kerk en worden soep/broodmaaltijden uitgedeeld aan mensen met een smalle beurs of alleen gaanden.

Andere tijd
We leven in een roerige tijd. Er is sprake van een klimaatcrisis, van armoede, er zijn tal van vluchtelingen op weg naar veiliger oorden, er is een oorlog gaande in Oekraïne, er zijn natuurrampen en noem maar op. Daarnaast gaan mensen steeds onvriendelijker met elkaar om, kortom er is veel gaande in de wereld van vandaag. De ‘magie van kerst’ is ver te zoeken.

Kerstboodschap
Met gezellig samenzijn is niets mis, maar de gezelligheid moet komen vanuit de mensen zelf en heeft niets te maken met alles eromheen. Kijk maar naar de kerststal, daar is armoede troef. Het geeft aan dat geluk niet zit in rijkdom, maar juist in zaken, zoals de natuur en in goede, menselijke contacten.

Goed doen aan anderen betekent een verrijking voor jezelf, want je kunt je zelf niet gelukkig maken, dat kan alleen door er te zijn voor anderen. Dus gezellig samenzijn met familie met de kerst is goed, mits je tegelijkertijd ook oog en oor hebt voor anderen. Voor die ander openstaat, accepteert enz.

We wensen elkaar niet voor niets het goede in deze tijd en we zijn niet voor niets vrijgeviger naar anderen, die het minder hebben. Dat is omdat de kerstboodschap ons daar telkens weer aan herinnert. We verlangen ook naar vrede, maar die komt niet aangewaaid: daar moet je je samen voor inspannen en daar is goede wil voor nodig. Als we de boodschap van kerst – de magie – het hele jaar door in praktijk brengen, kunnen we met elkaar een betere wereld creëren.

Groet
Namens onze geloofsgemeenschap wens ik de inwoners van ons dorp een goede jaarwisseling en voor 2023 ‘de magie van kerst’ en wie weet, tot ziens, want je bent altijd welkom bij ons!

Plaats een reactie

*=Verplicht veld