Dienst G&J: ‘Er is ruimte voor ambitie’

SLIEDRECHT / REGIO – De Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (DG&J) zegt in het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 dat het de financiën verder op orde wil brengen “om daarnaast de ruimte voor ambities financieel te vertalen.” De dienst lag de afgelopen jaren onder vuur vanwege financiële wanorde en presenteert nu een sluitend financieel meerjarenbeeld. 

Het Meerjarenbeleidsplan ligt inmiddels bij de gemeente Sliedrecht en staat op de agenda van de oordeelsvormende vergadering van de raad op dinsdag 19 januari 2016.

Banen verlies
Voorjaar 2015 is de nieuwe topstructuur en topformatie van DGJ vastgesteld en per 1 juni 2015 doorgevoerd. “Het uiteindelijke doel van de reorganisatie is de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering te realiseren met speciale aandacht voor de kolom financiën. Daarnaast was het doel om de topstructuur aan te passen. Hiermee werd bedoeld te werken met minder managers en een kleinere staf. Dit alles leidt ook tot een strakkere besluitvorming met heldere financiële advisering t.b.v. het dagelijks en algemeen bestuur”, aldus het Meerjarenplan. In het herziene totale formatieplan van DG&J, dat op basis van de begroting en het meerjarenbeleidsplan dat is vastgesteld, wordt de verdere afgesproken personeelsreductie gerealiseerd.

Geld
De landelijke subsidies voor het opleiden, trainen en oefenen van personeel ter voorbereiding op rampen en crises worden elk jaar minder. De verwachting is dat deze subsidie in de komende vier jaar helemaal wordt afgeschaft. 

Plannen
De komende vier jaar zegt de dienst niets te wijzigen aan het takenpakket en bestuurlijke doelstellingen. Verder wil het de taken ‘sober’ invullen met de bij het product passende kwaliteit. Het zal de financiën (financiële informatievoorziening-red.) verder op orde brengen en er is ruimte voor ambitie. Oog al er zijn voor de wens voor lokaal en subregionaal maatwerk hetgeen in samenspraak met gemeenten wordt uitgewerkt. De dienst belooft ook in te spelen op ontwikkelingen, zoals de komst van de Omgevingswet en de hierin opgenomen bepalingen rond het beschermen van de gezondheid. De ontwikkelingen met betrekking tot het Nationaal Programma Preventie: alles is gezondheid. De herijking van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg. Meer aandacht voor kwetsbare jongeren in het kader van voortijdig schoolverlaten. De ontwikkeling van jeugd en / of sociale teams in verschillende gemeenten en de mogelijke komst van meer asielzoekers naar de regio. 

DG&J
De Dienst Gezondheid & Jeugd is in 2012 ontstaan door een samenvoeging van de GGD ZHZ, Bureau Leerplicht en Voortijdige schoolverlaten en de Regiostaf ZHZ. De toenmalige gemeenschappelijke regeling is gewijzigd in de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ. De DG&J voert twee merken, te weten: de GGD en LVS (Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten). Naast de DG&J maken ook de Serviceorganisatie Jeugdhulp ZHZ en de Regionale Ambulance-voorziening deel uit van de gemeenschappelijke regeling. De DG&J is een openbaar lichaam van de 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid, die gemeentelijke taken uitvoert op het gebied van publieke gezondheid en onderwijs.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld