Baanhoek en Rivierdijk voldoen niet aan NGA-norm

SLIEDRECHT – De eerste onderzoeksresultaten naar glasvezel in Sliedrecht zijn bekend. Glasvezel Gemeente stelde het rapport ‘Digitale bereikbaarheid Sliedrecht’ op. Voor zakelijke gebruikers is er voldoende aanbod. “Alleen Baanhoek en Rivierdijk vragen extra aandacht, omdat er over koper weinig capaciteit is en geen van de bedrijven heeft geïnvesteerd in coax of glasvezel.”

Het verdient volgens de onderzoekers aanbeveling om een behoeftepeiling uit te laten voeren onder de bedrijven op Rivierdijk en Baanhoek om te achterhalen of daar aanvullende maatregelen nodig zijn.

Verder heeft KPN volgens de onderzoekers nog iets uit te leggen over hoe en wanneer het kopernetwerk wordt geüpgraded. Consumenten hebben nog te weinig keus omdat KPN op veel plaatsen in de gemeente onvoldoende capaciteit kan bieden en er geen alternatief is voor de coaxdiensten van Ziggo. “We hebben ze niet aangetroffen, maar er is wel behoefte aan initiatieven die de digitale bereikbaarheid voor consumenten kunnen verbeteren”, aldus de opstellers Eric Dingemanse en Rick Haverkort van het rapport. 

Niet goed
Alle woonwijken inclusief de winkelcentra voldoen aan de NGA-norm van 100 Mb/s download. Uit een steekproef onder 1.128 adressen bleek dat meer dan 90% van de huishoudens is aangesloten op zowel het coax- als op het kopernetwerk.In het rapport valt onder andere op dat er geen NGA is op Baanhoek. Slechts enkele adressen beschikken daar over een coaxaansluiting en voldoen zo aan de norm van 100 Mb/s. Lage bandbreedtes over koper, met uitzondering van de huisnummerreeks 94 tot en met 148, waar maximaal 90 Mb/s (VDSL2) leverbaar is. Glasvezel is niet aangelegd. Aan de Rivierdijk ligt geen coax of glasvezel. “Over koper is maximaal 26 Mb/s (VDSL2) beschikbaar. Geen NGA-locatie.”

Tien straten
In Sliedrecht zijn drie verschillende netwerksystemen geschikt gemaakt voor breedbanddiensten. Het kopernetwerk van KPN heeft de hoogste penetratiegraad en het breedste aanbod: meer dan 150 verschillende providers kunnen er diensten over aanbieden. “De maximale capaciteit van 200 Mb/s is nu nog slechts in tien straten beschikbaar, maar in de eerste helft van 2016 wordt een kwart van alle aansluitingen geschikt gemaakt voor snelheden tot 100 Mb/s. Alleen in de nieuwe componistenwijk is geen kopernetwerk aangelegd; KPN heeft deze wijk voorzien van glasvezel”, staat in het rapport. 

Coaxnetwerk
Ziggo exploiteert in Sliedrecht een coaxnetwerk. Voor particulieren zijn snelheden tot 200 Mb/s mogelijk, zakelijke gebruikers kunnen over 500 Mb/s beschikken. In het rapport staat: “Belangrijke voorwaarde is dat de gebruiker over een coaxaansluiting beschikt; de kosten voor een nieuwe aansluiting kunnen oplopen tot € 2.000. Voor ondernemers en in het bijzonder die op bedrijventerreinen, is glasvezel dan een beter alternatief vanwege de grotere capaciteit. Het coaxnetwerk is een gesloten netwerk, er kunnen op dit moment uitsluitend diensten van Ziggo worden afgenomen.”

Enige plaats
De componistenwijk is de enige plek waar consumenten glasvezeldiensten kunnen afnemen. Er kan worden gekozen uit het aanbod van twaalf verschillende leveranciers. “Er zijn geen commerciële plannen om glasvezel aan te leggen in oudere wijken; het burgerinitiatief Glasvezel Sliedrecht lijkt te zijn opgeheven. Voor zakelijke glasvezelaansluitingen kunnen bedrijven en instellingen terecht bij KPN, RegioGlasvezel, VitrumNet en Ziggo. Over deze netwerken kunnen meerdere providers diensten aanbieden. Het aansluittarief is afhankelijk van de afstand naar het betreffende kavel”, aldus de opstellers van het rapport.

Initiatieven
Zakelijk is er geen reden om initiatieven te ontplooien: bedrijven en instellingen hebben de keuze uit verschillende netwerken en een keur van leveranciers van breedbanddiensten. Alleen de situatie op Baanhoek en Rivierdijk vraagt om nader onderzoek. Van het burgerinitiatief Glasvezel Sliedrecht is sinds maart 2012 niets meer vernomen, toch zou extra concurrentie geen slechte zaak zijn. Particulieren met een Ziggo-aansluiting kunnen in het hele dorp over 200 Mb/s beschikken. KPN heeft nog veel tijd nodig om de aansluitingen van alle huishoudens in de gemeente te upgraden naar 100 Mb/s of meer. Pas dan is er sprake van concurrentie conform de NGA-norm.

Keuzemogelijkheden
Sliedrecht is als een van de Drechtsteden mede-eigenaar van de Breedband Drechtsteden Groep, die onder de naam VitrumNet een zakelijk glasvezelnetwerk exploiteert. Alle scholen in Sliedrecht kunnen beschikken over breedbanddiensten over coax en in bijna alle gevallen ook over koper. Basisschool De Akker (FttH) en het Griendencollege (Zakelijk Glas) hebben een glasvezelaansluiting. De positie bij de hulpverleningsinstanties (politie, brandweer, arts, apotheek) is over het algemeen ook goed. Vaak ligt er glasvezel. Baanhoek en Rivierdijk voldoen op dit moment dus niet aan de NGA-norm. “Het is wenselijk dat daar nader onderzoek naar wordt verricht. Op de overige bedrijventerreinen en op andere locaties in de bebouwde kom kunnen bedrijven en instellingen over minimaal drie verschillende glasvezelnetwerken kiezen uit een ruim aanbod van verschillende met elkaar concurrerende dienstaanbieders.”

KPN
Om aan de NGA-standaard te voldoen is volgens de opstellers van het rapport naast Ziggo een alternatieve provider nodig en de meest voor de hand liggende optie is dan opwaardering van het KPN-netwerk. “We hebben geconstateerd dat de planning voor de upgrade van het kopernetwerk in Sliedrecht in tegenspraak lijkt te zijn met de belofte van KPN om eind 2016 in 85% van alle huishoudens een verbinding beschikbaar te hebben van 100 Mb/s of meer.” In oktober 2015 is hierover ook al met KPN gepraat.

Wifi
Het gemeentebestuur zal zich moeten beraden over de toegevoegde waarde van door de gemeente gefinancierde wifi-voorzieningen. Over Wifi zegt het rapport verder: “De grote vier basisnetwerken voor mobiele telefonie van KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone bieden volledige 4G-dekking in heel Sliedrecht, maar aangezien er overal in de gemeente voldoende breedbandcapaciteit over vaste lijnen kan worden aangeboden, is mobiel dataverkeer in Sliedrecht geen noodzaak, maar een aangename toevoeging op de reeds aanwezige breedbandinfrastructuur.”

Invulling
In de oordeelsvormende raadsvergadering van dinsdag 17 november 2015 sprak de raad over glasvezel. In die vergadering vertelde wethouder Hans Tanis (SGP-Christenunie) dat er een onderzoek was gestart naar de digitale bereikbaarheid van Sliedrecht en de eventuele meerwaarde van een dorps brede wifi dekking. Afgesproken werd eerst te kijken naar de digitale bereikbaarheid van Sliedrecht en vervolgens – zeg maar fase 2 – de mogelijkheden om de digitale bereikbaarheid waar nodig te verbeteren, inclusief de investeringen die daarmee gemoeid zijn. Het college van B & W zal volgens Tanis op korte teremijn aangeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen en wat dat betekent voor fase 2 van het onderzoek. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld