Consortium met Boskalis krijgt miljoenen voor bevorderen emissievrije scheepvaart

SLIEDRECHT – Een breed maritiem consortium waar Boskalis deel van uit maakt, heeft een subsidie van € 24.000.000,–  toegekend gekregen om onderzoek te doen naar het versnellen van het gebruik van methanol als koolstofarme brandstof binnen de scheepvaartindustrie.

Methanol kan een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot opleveren in vergelijking met traditionele brandstoffen en wordt binnen de internationale maritieme sector gezien als een van de meest haalbare ‘schone’ brandstoffen voor grootschalige toepassing door de industrie. (Foto Boskalis)

Het programma is getiteld Methanol als Energiestap Naar Emissieloze Nederlandse Scheepvaart (MENENS) en wordt gesponsord door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het onderzoeksproject richt zich op de ontwikkeling van schone energietechnologie met een hoge mate van flexibiliteit en brede toepassingen binnen de scheepvaartindustrie, van jachtbouw tot offshore-werkschepen en krachtige baggerschepen. Het totale onderzoeksbudget bedraagt circa € 38.000.000,– inclusief een bijdrage van Boskalis.

Voortrekkersrol
Het consortium, dat bestaat uit scheepseigenaren, werven, leveranciers van gespecialiseerde maritieme apparatuur en kennisinstellingen, gaat op zes verschillende scheepstypen een retrofit uitrusten om de levensvatbaarheid van methanolbrandstofsystemen te testen. Peter Berdowski, CEO: “Alternatieve brandstoffen zijn essentieel voor de ontwikkeling van een duurzamere maritieme industrie. Om die reden blijven wij een voortrekkersrol spelen bij initiatieven om het emissiereductiepotentieel van methanol en andere schone technologieën te onderzoeken. Dit onderzoeksprogramma naar het gebruik van methanol als koolstofarme brandstof is een volgende belangrijke stap op weg naar de verwezenlijking van de net-zero-doelstelling.”

Verder onderzoek
Boskalis maakt al deel uit van een gezamenlijk industrieproject, bekend als het Green Maritime Methanol Consortium, dat eerder de haalbaarheid van methanol als duurzame brandstof voor de maritieme sector heeft onderzocht. Een studie uit 2020, ondersteund door TKI Maritiem en het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid, toonde aan dat het gebruik van methanol nog niet economisch haalbaar is voor retrofit in de schepen van Boskalis, maar er wordt momenteel verder onderzoek gedaan naar de geschiktheid voor nieuwbouwschepen.

Geschiedenis
Het bedrijf Boskalis is statutair gevestigd in Sliedrecht, waar het ook is gestart. Nu is het bedrijf gevestigd in Papendrecht, net over de gemeentegrens van Sliedrecht. Bij Boskalis werken verschillende inwoners van Sliedrecht.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld