Conferentie samenwerken en versterken

SLIEDRECHT – Het Vrijwilligerspunt van Stichting Welzijnswerk Sliedrecht houdt donderdag 29 oktober 2015 vanaf 15.00 uur een bijeenkomst in gebouw De Reling, Industrieweg 13, met als thema ‘Zorg voor elkaar’. 

Binnen het thema gaan de deelnemers zich verdiepen in twee onderwerpen. (Foto Stichting Welzijnswerk Sliedrecht)

Inloop is vanaf 15.00 uur. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 20.30 uur (incl. maaltijd) en is vooral voor mensen werkzaam bij zorgorganisaties, woningcoöperaties, gemeente, diaconieën van geloofsgemeenschappen, eindverantwoordelijken van (sport)verenigingen en vrijwilligersorganisaties met initiatieven in Sliedrecht. Binnen het thema gaan de deelnemers zich verdiepen in twee onderwerpen.

Vroegsignalering en schuldpreventie
Een bijdrage van Bureau Sociaal Raadslieden: Hoe kunnen we burgers met ernstige financiële problemen eerder in beeld krijgen en welke afspraken kunnen we maken over de te volgen werkwijze?

Samen tegen eenzaamheid
In samenwerking met Coalitie Erbij en Movisie: Wat is eenzaamheid? Wat wordt er al aangeboden in Sliedrecht op dit onderwerp? Wat kunnen we doen om te voorkomen dat mensen eenzaam (dreigen te) worden?

Aanmelden
Er is gelegenheid om na afloop van de bijeenkomst onder het genot van een hapje en drankje met elkaar na te praten. Deelname is gratis. Belangstellenden (max. 2 personen per organisatie) moeten zich vooraf aanmelden per e-mail: [email protected] Drie weken voor de bijeenkomst wordt u geïnformeerd over het volledige programma.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld