Column: Hamerslagen die mogelijk gaan nadreunen

Het College van B & W en de leden van de gemeenteraad staan aan de vooravond van belangrijke besluitvorming.

Besloten wordt over de start van miljoenenprojecten tijdens de raadsvergadering van dinsdag 23 april 2024. Cruciaal voor grote veranderingen in Sliedrecht, te weten de aanleg van een noord-zuidverbinding vanaf de Thorbeckelaan naar Sliedrecht-Noord en daarmee samenhangend de afbraak van het complex De Lockhorst (sporthal, bronbad en zalencentrum). Samengevat een investering op termijn van vele tientallen miljoen en tegelijk ook kapitaalvernietiging.

Daar is niet iedereen het in Sliedrecht mee eens. Al een groot aantal maanden niet. Deze grote ingrepen zijn ’talk of the town’, zoals dat in de journalistiek heet. Daar wordt over gepraat en even wat minder over plannen voor bouw in een deel van het Dr. Willem Dreespark of herinrichting van het Burgemeester Winklerplein. Om nog maar twee extra grote issues te noemen. 

De vraag is of Sliedrecht er klaar voor is? Is er voldoende over uitgelegd, gecommuniceerd en waarom-vragen helder en klaar beantwoord? Gaat allemaal niet te snel? Of gaat het nu op deze manier goed? Of gaan de hamerslagen, de besluiten die komende maand in de gemeenteraad vallen, geen flinke nadreunen? In tijd? In geld? In voortgang. Want er ligt voor Sliedrecht-Noord nog geen ‘ja’ van de provincie!

Zijn er nog alternatieven om het toch totaal anders te doen. En moet je een besluit misschien uitstellen tot na juni als ook projectontwikkelaars (die zouden moeten mee investeren) hun fiat hebben gegeven? Mijn gevoel zegt dat het besluit er te snel komt. Wie voert die druk op? Wie vraagt hierom? Wat zit er achter?

Een weg anders naar noord aanleggen, als je dat wilt, is misschien ook nog een idee. Om het complex De Lockhorst heen en vanuit de polder een andere aansluiting te maken, als je dat al wilt. Want vanuit de Noord-kant is deze suggestie nooit op tafel gelegd. En kun je ook in Sliedrecht-Noord beginnen met bouwen zonder de dure noord-zuidverbinding? Wat betekent dat voor de werking van de grond in Sliedrecht-Zuid, omgeving Februariplantsoen / Staatsliedenbuurt? Straks komt er nog een bodemprocedure van bewoners en ben je jaren verder.

De raad staat voor een opgave van hier tot Tokio. Ik zou even niet graag in hun schoenen staan. Het hoogste orgaan binnen de gemeente Sliedrecht wordt tijdens de vergadering gevraagd om in te gaan stemmen met de voorgelegde voorkeursvariant en bijbehorende oplossingen voor de voorzieningen. “Onder voorwaarden in te stemmen met een voorbereidingskrediet van € 3,8 miljoen, waarvan € 1,9 miljoen wordt afgedekt door en bijdrage van derden. In de reserve Koers 2030 een bedrag van € 1,9 miljoen te reserveren als risicodekking voor het voorbereidingskrediet. In de reserve Koers 2030 een bedrag van € 4,5 miljoen te reserveren voor het afboeken van de boekwaarde van de Lockhorst (en de korfbalvelden) en i te stemmen met de begrotingswijziging. De kosten voor de noord-zuidverbinding worden in totaal geschat op tussen de 44 en 48 miljoen euro.

En dan het plan om een veel kleiner zwembad neer te gaan zetten, dan er nu is. Zonder ligweide en buitenbad. Terwijl zomers warmer worden en Sliedrecht wilt groeien. De tegenstrijdigheden volgen elkaar in rap tempo op. De gemeenteraad wordt gevraagd te besluiten een nieuw zwembad te realiseren. Voorgesteld wordt een dorpsbad met
beperkte faciliteiten. Wat betekent dit voor wedstrijden en voor een groeiende vereniging als Door Water Fit. Zij willen voor wedstrijden meer banen, liefst acht. Wat betekent de druk van oefeningen door Door Water Fit en onderwatersportclub Moby Dick voor de toegang voor derden om gebruik te maken van ‘het dorpsbad’? De raad wordt verder gevraagd om te kiezen voor de locatie Lockhorst-Oost ‘als een richtinggevende uitspraak ten behoeve van de uitwerking’. Over een nieuwe sporthal of zalencentrum wordt niet gesproken. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 0,45 miljoen. Dat in gewone mensen taal € 450.000,–.  En te stemmen met een reservering van € 0,45 miljoen uit de reserve Koers 2030 ter dekking van
het voorbereidingskrediet. Een nieuw te bouwen bad wordt nu geschat op zo’n tien miljoen euro.

Met alle nu lopende projecten en plannen zou je denken dat de gemeente ergens geldbomen heeft staan, dat er toch ergens bij iemand geld op zijn rug groeit of dat de bankbiljettendrukpers onder in het gemeentekantoor dag en nacht aanstaat. Inwoners begrijpen het niet. Moeten zij straks torenhoge gemeentelijke belastingen betalen? Zijn we straks een art. 12 gemeente (0nder toezicht)? Als je de financiering nooit goed uitlegt hoe je wil je dan vertrouwen en steun krijgen? Wees transparant…. afijn, u heeft goed communicadoos a.i. Waarom wijzen die hier niet op? Geen oog, geen oor? Geld verdienen en naar huis buiten Sliedrecht? Leg het uit! Leg het uit en wees er open over. De gemeente dat bent niet u de gemeente Sliedrecht, maar zijn wij.

Al sinds 10 januari 2024 ligt er bij de gemeente Sliedrecht een uitnodiging voor een college informatiepodcast Het Raadhuis, een initiatief van online krant Sliedrecht24. Daar is vorige week een eerste reactie op gekomen. Het college kan niet eerder dan woensdag 29 mei 2024 een podcast doen. Wat hindert u eerder te komen? Geen zin in poes pas? Het was een mogelijkheid om op veel vragen die hierboven staan klip en klaar te antwoorden. Maar het komt vast niet uit. Ik zou geen andere reden weten, want anders doe je niet zo’n datumvoorstel.

Peter Donk

Let op! Een column bevat altijd een mening en mag prikkelen. Dit artikel staat dan ook op de pagina Opinie. Elke lezer mag een column aandragen (let op: de column is echt een column en geen ingezonden brief).

6 gedachten over “Column: Hamerslagen die mogelijk gaan nadreunen”

 1. De hedendaagse politiek is niets anders,dan hoog inzetten en uiteindelijk je (foute) doel halen!

 2. Het zal wel weer zo gaan als het meestal gaat in de politiek.
  Oppositiepartijen stemmen tegen, om zieltjes te winnen bij de volgende verkiezingen.
  Coalitiepartijen gaan voor stemmen, zij leveren immers de wethouders.
  Dit is helaas hoe de politiek werkt in ons land.
  En stem je als raadslid niet met je eigen partij mee maar laat je je hart spreken dan word je een dissident en loop je het risico geroyeerd te worden.
  En wij als burgers maar klagen en bij de volgende gemeenteraad verkiezingen gaan we massaal weer op dezelfde personen stemmen.

 3. Tsja Peter, je schrijft: ‘Wie voert die druk op? Wie vraagt hierom? Wat zit er achter?’
  Ik begin me dat steeds meer af te vragen. Wat speelt er mee, wat mogen de sliedechtse inwoners niet weten…..
  Zal dat ooit duidelijk worden ?
  We mogen het hopen !

 4. Wees wijs en voorzichtig met ons dorp en met het geld wat wij mogen gaan betalen, of betaald het college en de raad dit als het misgaat??? Wees open over wat de plannen zijn en ook hoe dat betaald gaat worden. Het dorp moet gezellig en leefbaar blijven met veel groen dus laat het groene hart maar met rust. Is beter voor bijen vlinders , en de mensen die hier wonen. Chemours is al genoeg vervuiling!

 5. Al eens een gemeenteraadsvergadering bijgewoond? Er zitten ook verschillende vrouwen in de raad.
  Weleens prijsaanvraag gedaan voor een parkeergarage? Wij denken dat de uitkomst afschrikt en dat daarom het woord niet valt.

 6. Ik begrijp nog steeds niet dat de heren van de gemeenteraad niet op het heldere idee komen om i.p.v. over het zwembad heen te gaan, de ruimte van de parkeerplaats te gebruiken en om daar dan gelijk een parkeergarage van te maken kunnen ze betaald parkeren invoeren. Zooo…, dat levert een hoop geld op. Met ook het geld van een nieuw zwembad dat is een besparing van vele miljoenen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld