Column: ENECO-aandelen

Weet je het nog, de gemeentelijke aandelen Eneco. Verkopen of niet verkopen? Het heeft alles te maken met de voorgenomen privatisering. De gemeente Sliedrecht nam dinsdagavond 24 oktober 2017 een principebesluit om haar aandelen te behouden. Verkoop zou de gemeente overigens veel geld hebben opgeleverd, 15 miljoen euro werd toen gezegd. Wethouder Ben van der Plas (PvdA) houdt de raad namens het college op de hoogte van het verkoopproces, want duidelijk is dat daarover het laatste woord nog niet gezegd.

Van der Plas schrijft in een College Informatiebrief (CIb): “Het college stelt de geheime brief over het verkoopproces onder geheimhouding beschikbaar aan uw raad. Het college heeft besloten om ten aanzien hiervan geheimhouding
op te leggen ex artikel 25 lid 2 Gemeentewet, met inachtneming van artikel 10 lid 1 sub c van de Wet Openbaarheid
Bestuur. De informatie ligt ter inzage bij de griffie en uw raad wordt verzocht deze geheimhouding te bekrachtigen.”
En geheim is anders dan vertrouwelijk. Vertrouwelijk kan gewoon openbaar worden, is mijn ervaring.

Het bovenstaande citaat is voor iedereen te lezen in het ‘burger’ (met minder toegangsrechten dan een raadslid) raadsinformatiesysteem IBABS. Maar eigenlijk mogen wij inwoners niets weten en is het aan de raad voorbehouden. Waarom daarover dan toch in het ‘burger’ IBABS over wordt gecommuniceerd, is een beetje vreemd. Als je dan wilt dat alleen de raad hiervan kennisneemt, schrijf het dan expliciet in de voor ons inwoners ‘raad’ (meer rechten toegekend) IBABS. We zien niet alles. Ik roep altijd ‘de gemeente dat zijn wij’, maar dat is in de praktijk niet zo. Ook al wil de gemeente Sliedrecht dat wel soms doen voorkomen. 

De laatste keer dat de raad werd geïnformeerd over de stand van zaken was in oktober 2018. Daarin is onder meer aangegeven dat onderzocht werd welke transactievorm het meest geschikt is voor de verkoop. “De afgelopen periode is door de Aandeelhouderscommissie (AHC) en Eneco hier nader onderzoek naar gedaan. Op 14 december 2018 heeft de Stuurgroep, met daarin een vertegenwoordiging van Eneco en de aandeelhouders, de meest geschikte verkoopmethode en het transactieprotocol (spelregels voor de verkoop) vastgesteld.”

Ik zal u niet vermoeien met veel droge kost. Komende maanden wordt volgens Van der Plas het afronden van het transactieprotocol en andere bijhorende documentatie ten behoeve van de verkoop. “Daarna start het selectie- en biedingsproces dat in de tweede helft van 2019 doorlopen wordt. Begin 2020 is het dan aan de aandeelhouders om een definitief besluit te nemen over de verkoop. Het aandeel van de ‘blijvende’ gemeenten is gedaald tot minder dan 10% (in oktober 2017 was dat nog 25%). Daarnaast loopt momenteel een onderzoek van de Ondernemingskamer naar de gang van zaken binnen Eneco. De gezamenlijke lijn van de ‘blijvende’ gemeenten is in de loop van 2019 te bepalen of een heroverweging van het standpunt om de aandelen te houden wenselijk is”, schrijft Van der Plas.

De raad wordt dus op de hoogte gehouden en krijgt als het aan Van der Plas ligt later nog een tweede kans om eventueel anders te beslissen over de aandelenportefeuille Eneco. 

Spookt nog altijd door mijn hoofd dat zinnetje: ‘Het college stelt de geheime brief over het verkoopproces onder geheimhouding beschikbaar aan uw raad.’ De geheime brief. Vraag ik me toch af dat erin staat, dat we dus echt, echt niet mogen weten, behoudens door ons gekozen leden van de gemeenteraad. 

Door jou, inwoner van Sliedrecht, kon zo flink destijds in de aandelen Eneco worden belegd. Maar de gemeente, dat zijn naar mijn mening niet wij, de inwoners. Op de achtergrond hoor ik hier inmiddels een ellange reclame van ‘Eneco’ op tv door het huis galmen, die van Wim Sonneveld ‘Het dorp’… “Een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomp ervoor…” Ja, doei! 

Daar zitten de aandelen van de gemeente Sliedrecht in… Het is wachten op de tweede kans! 

Peter Donk
redactie Sliedrecht24

Let op! Een column bevat altijd een mening. Dit artikel staat dan ook op de pagina Opinie. Elke lezer mag een column aandragen (let op de column is echt een column en geen ingezonden brief)

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld