College wenst op termijn nieuwe fietsverbinding van Tolsteeg naar Nijverwaard

door Peter Donk
SLIEDRECHT – De gemeente Sliedrecht doet verder onderzoek naar de effecten van één of meerdere doorgangen onder of over de snelweg A15. Als de haalbaarheid daarvan is onderbouwd en besluiten zijn genomen, wordt afgestemd met andere overheden voor financiering en realisatie van deze verbindingen. Eén wens is een verbinding vanaf de Tolsteeg.

Ambitie is ook een fietsverbinding (tunnel of brug) tussen Sliedrecht onder en boven de A15 ter hoogte van de Tolsteeg. Deze fietsverbinding moet dan aansluiten op het nieuwe fietspad Beijerinckstraat en Leeghwaterstraat. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

“Ook betrekken we deze in de financiering van gebiedsontwikkeling op het gehele grondgebied van de gemeente Sliedrecht. Dit haalbaarheidsonderzoek vormt tevens de basis voor een herstructurering van de verkeersstructuur van Sliedrecht-beneden-de-A15”, schrijft wethouder Ton Spek (CDA) van Verkeer en Vervoer in een College Informatiebrief. 

Eén Sliedrecht
Dit alles past in de ambitie van het college en de gemeenteraad 2030, namelijk het ‘Doorbreken barrière A15 en het spoor’ in relatie tot visievorming Sliedrecht-Buiten. Spek: “Doel is het beter ontsluiten van Sliedrecht en het ontlasten van de Stationsweg in het bijzonder. De A15 en het spoor zijn een barrière voor de verdere ontwikkeling van Sliedrecht. Het opheffen van deze barrière leidt tot een ontlasting van de bestaande wegenstructuur, waaronder de Stationsweg en versterkt de verkeersverbindingen voor langzaam verkeer. Door het doorbreken van de barrière van A15 en spoor maken we het dorp, de bedrijventerreinen en Sliedrecht-Noord één Sliedrecht.”

Nieuwe aansluiting
De Parallelweg is volgens de gemeente een belangrijke uitvalsweg in Sliedrecht en in de spits (extreem) druk. Als gevolg waarvan het verkeer vanaf bedrijventerrein Nijverwaard moeilijk op de Parallelweg kan komen. Doel is volgens Spek daarom een betere doorstroming van de Parallelweg en aansluitingen op Nijverwaard. “Daarvoor is ruimte nodig, waardoor het vrijliggend fietspad wordt opgeofferd. Deze wordt teruggebracht evenwijdig aan de Leeghwaterstraat. Daardoor ontstaat er ook een directere fietsverbinding naar en met de Nijverwaard. Werknemers kunnen bijvoorbeeld directer en sneller naar hun werk fietsen”, schrijft Spek. Ook wordt er een vrijliggend fietspad langs de Beijerinckstraat (Nijverwaard) aangelegd. Deze sluit aan op de fietstunnel onder het spoor door naar de polder. Niet bekend is wanneer dit plan wordt gerealiseerd.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld