College vraagt voorbereidingskrediet bestuurlijke en ambtelijke huisvesting

SLIEDRECHT – Het College van B & W gaat de raad om € 136.000,– vragen als voorbereidingskrediet met betrekking tot de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting. De raad bespreekt dit woensdag 17 februari 2021 vanaf 20.00 uur in een oordeelsvormende vergadering.

Deels zicht op het raadhuis met daarachter aan de andere kant van de haven het gemeentekantoor. (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Om te komen tot realisatie van de ambities en doelen voor de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting die in de Kadernota 2021 en in het Integrale Accommodatieplan (hierna IAp) worden genoemd, heeft het college een bestuursopdracht vastgesteld. Het doel is om te komen tot een concreet uitgewerkt plan voor het raadhuis en het gemeentekantoor. In het IAP, eind augustus 2017 vastgesteld, is nader onderzoek aangekondigd naar de huisvesting van de raad en de gevolgen voor het raadhuis en het gemeentekantoor in de toekomst. Het raadhuis en het gemeentekantoor worden genoemd als twee belangrijke gemeentelijke gebouwen waarin geïnvesteerd gaat worden om dit doel uit de kadernota te bereiken.

Aanpassingen en vernieuwingen
De huisvesting van de raad in het raadhuis was krap en is nog krapper geworden door de uitbreiding van het aantal raadsleden van 19 naar 21 in 2018. Daarnaast voldoet de huisvesting niet meer aan de hedendaagse eisen met betrekking tot klimaatbeheersing en de vereiste kwaliteit voor de audiovisuele middelen. Het gemeentekantoor is en blijft het belangrijkste centrum voor de ambtelijke organisatie. In het gemeentekantoor dienen noodzakelijke brandveiligheidsmaatregelen en bouwkundige en installatietechnische maatregelen te worden getroffen, die deels ook het gevolg zijn van het COVIDvirus. Deze maatregelen zijn ingrijpend en worden getroffen in samenhang met de nieuwe invulling van het raadhuis: herverdeling van werkplekken en hernieuwde inrichting inclusief de bestaande publieksfuncties. En het dient gelijk op te lopen met aanpassingen conform de ingezette organisatieontwikkeling, om te komen tot een meer integraal werkende organisatie, met een prettige en veilige werkomgeving. Het raadhuis is een rijksmonument en het is de bedoeling dat de betekenis en de uitstraling van het pand juist wordt verbeterd. Eind 2021 moeten de werkzaamheden beginnen. Oplevering staat voor 2022 gepland.

1 gedachte over “College vraagt voorbereidingskrediet bestuurlijke en ambtelijke huisvesting”

  1. Als je kijkt wat er (nu) nog aanwezig is in het gemeentekantoor, dan kun je die paar ‘gasten’ met gemak in het raadhuis kwijt.
    Het scheelt weer een hoop geld als het gemeentekantoor kan worden afgestoten, verhuurt of verkocht aan anderen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld