Oishi Fusion
VeiligGoed

College stuurt begroting 2021 naar gemeenteraad

SLIEDRECHT – Het College van B & W heeft vrijdag de begroting 2021 aangeboden aan de raad. De volgende stap na de Kadernota 2021.  De begroting komt aan de orde tijdens een oordeelsvormende vergadering, die dinsdagavond 3 november 2020 plaatsvindt. 

De begroting maakt concreet wat de gemeente in 2021 gaat doen. Het College van B & W is blij dat er voor 2021 geen ingrijpende bezuinigingen nodig zijn. Zo gaat de OZB in Sliedrecht niet extra omhoog. (Foto gemeente Sliedrecht)

Investeringen in de wijken, in veiligheid en in de inclusieve samenleving gaan door en er worden voorbereidende stappen gezet in de verdere groei en ontwikkeling van de gemeente. “Voor 2021 kunnen we een solide begroting presenteren, die weliswaar voor dit jaar niet sluitend is maar dat uiteindelijk in 2024 wel zal zijn. Tegelijk veroorzaakt COVID19 ook onzekerheden die mogelijk van invloed zijn op de gemeentelijke financiën”, schrijft de gemeente Sliedrecht.

Fundamentele veranderingen
Wat de gemeente in 2021 gaat doen om de doelen in kadernota te realiseren, is verder uitgewerkt in deze begroting. Tijdens de begrotingsbehandeling voeren het college en de raad daarover het gesprek met elkaar. Wnd. burgemeester Dirk van der Borg (CDA): “Het mooie aan dit gesprek is dat het college en de gemeenteraad hetzelfde vertrekpunt hebben gekozen door de Kadernota 2021 goed te keuren en daarnaar te gaan handelen. Deze begroting is een concrete stap naar een mooie toekomst voor ons dorp. Het goede vasthouden en bestendigen, maar ook fundamentele veranderingen doorvoeren om patronen te doorbreken. Alleen zo bereiken we mooie resultaten!”

Veilige buurten
De investeringen voor komende jaren sluiten volgens het college naadloos aan bij de drie kernopgaves, die in de Kadernota 2021 zijn gepresenteerd. Financiële stabiliteit is daarbij het uitgangspunt. “Op het gebied van ruimtelijke vernieuwing willen we tempo, van plan en tekentafel richting uitvoering. Denk dan aan woningbouw op verschillende plaatsen in en buiten het dorp én aan investeringen in duurzaamheid. Daarnaast zetten we in op een veilige en inclusieve samenleving, door te investeren in veilige buurten. Ook de economie krijgt in onze begroting een stevige financiële impuls. Enten slotte is er geld begroot om de slagvaardigheid van onze organisatie noodzakelijk te verstevigen”, zegt wethouder Piet Vat (SGP-ChristenUnie) van o.a. Financiën.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld