Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

College Sliedrecht voelt er niets voor Castricum te volgen

SLIEDRECHT – Lokale politieke partij Slydregt.NU stelde onlangs vragen aan het college van B & W over de voorrangsregeling bij het huisvesten van vergunninghouders. In de gemeente Castricum is deze voorrangsregel afgeschaft en Slydregt.Nu voelde daar in Sliedrecht ook wel voor.

Op de vraag wanneer de gemeente Sliedrecht stopt met versnelde toewijzing van huurhuizen aan economische vluchtelingen antwoordt de gemeente: “Wij huisvesten alleen vergunninghouders welke hun status hebben verkregen van het daartoe bevoegde orgaan.

Het college schrijft woensdag 10 oktober 2018 aan Slydregt.NU op de vraag of de gemeente Sliedrecht dezelfde weg moet gaan bewandelen als de gemeente Castricum: “Nee. De wettelijke verplichting om vergunninghouders als urgentiecategorie aan te merken, is komen te vervallen. Echter de gemeente moet nog steeds voldoen aan
haar taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders. Het is niet aan het college om te oordelen over de beleidskeuze van de gemeente Castricum”, reageert het college van B & W. 

Solidariteitsbeginsel
Ook het idee van de Castricumse wethouder Paul Slettenhaar (VVD) om van de boete (1500 per maand per migrant) af te komen voor het niet huisvesten van statushouders spreekt de gemeente niet aan. “Het college hecht waarde aan het solidariteitsbeginsel. Er bestaat een wettelijke taakstelling om vergunninghouders te huisvesten. In de regel is het geven van voorrang aan vergunninghouders nodig vanwege de wettelijke taak om vergunninghouders binnen tien weken te huisvesten.” 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld