Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

College ging er vanuit dat alleen kerk interesse had in gebouw Stationsweg

SLIEDRECHT – Het College van B & W zegt dat de gemeenteraad op de dag het college het besluit tot verkoop van Stationsweg 2, dinsdag 31 maart 2020, is geïnformeerd met een College Informatiebrief. Dat schrijft het college in de beantwoording van vragen van fractievoorzitter Gerrit Venis (Geduld-2.0). Het besloot die dag ook tot sloop in relatie tot de verkoop van het pand aan de Hervormde Gemeente Sliedrecht.

Het college is er ook van uit gegaan dat niemand anders dan de Hervormde Gemeente Sliedrecht in het gebouw was geïnteresseerd. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

De openbare besluitenlijst van de onderhavige collegevergadering is net als een overeenkomst met de Hervormde Gemeente Sliedrecht aan Venis toegezonden.

Uitstraling
Venis wilde ook van het college horen wie het initiatief nam om de overkomst te maken. Daar schrijft het college omheen. “De kerk zoekt al geruime tijd naar ruimte voor een stedenbouwkundig verantwoorde nieuwbouw van een kerkelijk centrum. Daarvoor zijn in 2015 tot op bestuurlijk niveau meer opties bezien, waarbij de locatie van Stationsweg 2 de meest geschikte werd gevonden. Dit college heeft aan die afspraken uitvoering gegeven, uiteraard met inbegrip van de ambitie om de uitstraling van de directe omgeving van Elektra te verbeteren in lijn met de omgeving waar de Kerkbuurt, de Grote Kerk en het Oorlogsmonument onderdeel van uitmaken, zodat een uniek stukje Sliedrecht wordt gecreëerd”, geeft het college als uitleg.

Geen aanwijzingen
Als dat zo was, is er dan vanuit die setting gekozen voor onderhandse verkoop wilde Venis weten. Ook daarin blijft het college in de beantwoording vaag. College: “De overeenkomst is het resultaat van een dialoog die in 2015 is begonnen met de kerk over een stedenbouwkundig verantwoorde nieuwbouw van een kerkelijk centrum. Bovendien zijn er geen aanwijzingen dat er meerdere geïnteresseerden zijn en gaat het in dit geval om een niet courant pand. Onderhandse verkoop is dan gebruikelijk.”

4 gedachten over “College ging er vanuit dat alleen kerk interesse had in gebouw Stationsweg”

 1. Beste Rene de Munck ,
  Ach…. na de petitie-actie, het schrijven van persberichten , het houden van interviews met de media, het maken van een spandoek, gesprekken met collegeleden en vertegenwoordigers van de kerk en het inspreken in de raad willen we ook best meewerken aan het meedenken over een motie. Wij zijn tenslotte pensionado’s.
  Maar wij willen graag politiek neutraal blijven dus dit aanbod geldt voor alle partijen.
  Rene de Munck en anderen : belt u maar.
  Als u nou in de tussentijd eens wat dieper spit in de mistige besluitvorming van de afgelopen jaren ?
  Ook daarvoor hebben wij een voorzet gegeven, maar ú kunt als raadslid allerlei stukken bij het college opvragen en wij zouden een beroep moeten doen op de Wet Openbaarheid Bestuur. Vraag gewoon het hele dossier op.
  Wij kunnen ons bijvoorbeeld voorstellen dat u benieuwd bent voor welke prijs het college bereid is dit pand van de hand te doen.
  Misschien ook wat vragen aan de kerk ?
  Tenslotte wil ik nog wel wat persoonlijks kwijt. Bij al dit formele gedoe moet niet uit het oog worden verloren wat mij en tenminste 725 nu eigenlijk drijft.
  Ik weet : er zijn oorlogen, honger, de coronacrisis : allemaal veel ernstiger problemen dan de aantasting van een dorpsgezicht en de sloop van een pand.
  Maar alleen dat voornemen al veroorzaakt bij mij als Sliedrechter een bozig / droevig gevoel dat moeilijk onder woorden te brengen is.
  Moeilijker dan een motie.

 2. Geachte heer Lavooi als oud wethouder weet u als geen ander hoe een motie moet worden geschreven die de raad dan omarmt. Ik daag u gaarne uit schrijf deze motie en D66 Sliedrecht wil deze daar graag inbrengen in de raad. Bij deze geen woorden maar daden dan komen we ergens.

 3. De besluitvorming wordt steeds mistiger .
  Het college zegt nu dat er in 2015 “tot op bestuurlijk niveau” opties zijn verkend waarbij de locatie Stationsweg de meest geschikte werd gevonden.
  Wat men met “tot op bestuurlijk niveau” bedoelt schrijft men niet.
  En ging dat over koop of over sloop ? Een wezenlijk verschil.
  Het staat in elk geval niet in het vastgoedrapport dat in september 2015 in de raad is behandeld.

  Raadslid Dunsbergen stelde dinsdagavond dat al in 2016 bekend was dat het pand gesloopt zou gaan worden.
  Bij wie ? Het staat niet in officiële stukken zoals het IAP .

  Als er dus rond die tijd al besluiten zijn genomen moet ook bekend zijn wie die besluiten namen en wanneer dat gebeurd is. Een wethouder kan in zijn eentje geen besluiten nemen . Het college wel.
  En wanneer dan ? En waarom wist een raadslid blijkbaar van genomen besluiten ?
  Er moeten veel meer besluiten genomen zijn.
  Een klein voorbeeld. Het college stelt dat op 31 maart 2020 het besluit genomen is. Maar eenvoudig speurwerk levert mij al op dat ook op 21 januari 2020 al een besluit genomen. Is. Zo moeten er de afgelopen jaren 2019, 2018, 2017 en 2016 meer besluiten zijn geweest .
  Dat wordt steeds meer de kern.
  Maar gelukkig is nog steeds de gemeenteraad aan zet !
  Wij vragen in onze petitie namens 725 mensen aan de raad al het mogelijke te doen om dit dorpsgezicht te bewaren.
  Het spreekt voor zich dat wij er alle vertrouwen in hebben dat de raad de petitie spoedig gaat behandelen.

 4. Lekker kortzichtig weer.

  Het blijft sowieso zonde om het pand te slopen.
  De kerk, het vroegere zusterverblijf en het oude mannenhuis (Elektra) horen gewoon bij elkaar!!!

  Dat heeft een historie en daar blijf je van af.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld