College blijft in gesprek met huisartsen en ziet voor gemeente faciliterende rol

SLIEDRECHT – Tijdens de beantwoording (met veel toezeggingen) tijdens de algemene beschouwingen dinsdagmiddag 8 november 2022 vertelde wethouder Cees Paas (SGP-ChristenUnie) van Financiën en Sociaal dat er problemen zijn in dorp rond het behouden van het aantal huisartsen. “Veel huisartsen staan op het punt met pensioen te gaan of gaan over enige tijd met pensioen en ook praktijklocaties zijn een probleem. Daarover zijn we met de huisartsen in gesprek. Er is overigens sprake van een landelijk huisartsentekort. De oplossing voor de gemeente is vooral een faciliterende rol en dat u als raad in een bestemmingsplan maatschappelijke vierkante meters kan aanwijzen”, aldus Paas, die niet van plan was te gaan investeren in ruimte waar de huisarts gebruik van kan maken.

In het tweede deel van de algemene beschouwingen, na een korte pauze, kwamen de collegeleden aan het woord. Wethouder Cees Paas (SGP-ChristenUnie) beet het spits af. Paas ging kort in op de standpunten van de politieke partijen en absorbeerde hetgeen is gezegd. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Voor 1 januari 2023 wordt volgens Paas gestreefd om het bestemmingsplan Burgemeester Winklerplein ter inzage te leggen. 

Bouwen en wonen
Wethouder Ton Spek (CDA) van Wonen, Duurzaamheid en Mobiliteit vertelde nogmaals dat er 400 sociale huurwoningen bij komen de komende jaren en dat deze onder woningcorporatie Tablis Wonen vallen. “Aan het eind van de rit heeft Tablis Wonen zo’n 4.000 woningen”, aldus Spek, “Laat ons alstublieft ook gedegen bouwen aan Sliedrecht.” Spek ‘hecht eraan’ te zeggen dat Sliedrecht een constante bouwstroom heeft. Spek: “We zijn kampioen bouwen. Bouwen in Sliedrecht-West 200 woningen, 100 woningen (Wilhelminakwartier) en zo zijn er nog meer woningen in de pijplijn. Als deze opdroogt, zorgen wij dat er nieuwe woningen klaar staan.” Spek wilde niet dat de raad denkt dat ‘nu besteld voor 22.00 uur en de volgende dag in huis’. Spek: “We wachten geen moment. Soms op procedures en projectontwikkelaars. We gaan echt met volle kracht door en u krijgt nog heel wat te verstouwen de komende periode.” In het bestemmingsplan Sliedrecht Buiten is plaats voor horeca. “We zien wel als horeca zich meldt”, aldus Spek, die vertelde dat er geen openbaar strand in de planning zit in Sliedrecht-Noord. Spek vertelde niet zo maar een strand te kunnen aanleggen met plas. Spek: “Denk aan blauwalg.” Ook beloofde hij de SGP-ChristenUnie om ‘geen voetgangers te hebben op de fietssnelweg’ mee te nemen. De fractie wil langs de Tiendweg een wandelpad. De voetbalkooien en skatebanen worden gekoppeld aan de buurtagenda. “Past dat nog in de buurt”, voegde Spek toe.

Idee zwembad 
In het voorjaar beloofde wethouder Roelant Bijderwieden (VVD) van Economie, maar ook van de portefeuille Chemours, met een reflectie te komen op bouwen op grond in verband met PFAS. Bijderwieden beloofde met een schriftelijke reactie te komen over het nieuwe beleid dat er voor geldt voor PFAS en ook voor stikstof. “Gezondheid van onze inwoners staat voorop”, aldus Bijderwieden. Over het zwembad vertelde de wethouders dat in het kader ruimtelijke vernieuwing het zwembad. “Het zou zo maar kunnen dat we samen met Hardinxveld-Giessendam investeren in een nieuw zwembad. Ik kom graag nog bij de raad op terugkomen met een voorstel”, stelde Bijderwieden. Over de watergebonden bedrijven en een eventueel ander alternatief is volgens Bijderwieden nu al onderdeel van gesprek. Bijderwieden: “Met een eventuele voorkeursbehandeling voor de Sliedrechtse bedrijven. Maar het is nu al onderwerp van gesprek bij ondernemers is als we daar zijn. Als er nu al ondernemers ideeën hebben. Ik hoop dat ze mijn nummer hebben, want ze zijn van harte welkom.” Bijderwieden is ook enthousiast over het Ondernemersfonds. “Ik kijk uit naar samenwerking”, aldus Bijderwieden. 

BOA beleid en klachten
Burgemeester Jan de Vries ging in op de burgerparticipatie en de communicatie. “Het participatie beleid is nu nog gericht op het omgevingsbeleid, maar we willen dat breder trekken”, aldus De Vries. Over de communicatie met de inwoners kwam de fiximelding ter sprake. De Vries: “Waar wij nu wel mee bezig zijn om klachten te stroomlijnen en te voorkomen dat deze tussen wal en schip vallen.” Plan van aanpak wat betreft communicatie in het kader van het Rekenkameronderzoek wordt volgens De Vries in het eerste kwartaal van 2023 verwacht. Er wordt ook gewerkt aan een BOA-beleid en een Integraal Veiligheidsplan (IVP). De Vries vertelde dat het BOA-beleid is vertraagd door de opvang van vluchtelingen uit o.a. Oekraïne, maar hij verwacht het in de eerste helft van 2023. In het eerste kwartaal komt er een beeldvormende vergadering over de inrichting van de ambtelijke organisatie, de krappe arbeidsmarkt en het aantrekken van personeel. Ook zegde De Vries een organigram toe van de huidige organisatie. Daar vroeg Slydregt.NU om. Mochten inwoners een evenement organiseren met meer dan 75 mensen, dan moeten buurten zich melden. Onder de 75 mensen is sprake van een meldingsplicht. De Vries dacht aan het WK voetbal dat aanstaande is. “Meld het mij en we komen er vast uit. We proberen dan te komen tot een goede oplossing”, verduidelijkte De Vries. De burgemeester hoopte op een spoedige oplossing voor de crisisnoodopvang. “Het moet wel eindigen. Daarover vindt nu overleg plaats tussen de Veiligheidsregio’s en het Kabinet”, vulde De Vries aan. Hij verwees ook naar de aankomende geplande verbouwing van het gemeentekantoor.

1 gedachte over “College blijft in gesprek met huisartsen en ziet voor gemeente faciliterende rol”

  1. Ik lees in mijn eigen woorden Men maakt zorgen dat straks te weinig huisartsen zijn oke!
    Eerst hoe los je dat op dan plek creeren waar de over gebleven huisartsen centraal hun praktijk hebben. Dus bvb gebouw met 4 a 5 huisartsen niet verspreid over dorp ?

Plaats een reactie

*=Verplicht veld