‘Chemours wil € 75.000.000,– investeren in Dordtse fabriek’

DORDRECHT / SLIEDRECHT – Harmen Geers van Huijskens Communications in Amsterdam laat maandagmiddag 10 september 2018 namens chemiebedrijf Chemours aan de Baanhoekweg in Dordrecht weten dat Chemours belangrijke stappen neemt om uitstoot te minimaliseren. Chemours is van plan om circa € 75.000.000,– te investeren in de fabriek in Dordrecht, met als doel een significante verlaging van alle emissies van organische gefluoreerde stoffen. 

Chemours beoogt een reductie met 99% van de totale GenX-emissies tegen het einde van 2020, in vergelijking met de emissie niveaus van 2017. Daarnaast richt de onderneming zich op een reductie van de emissies van alle organische gefluoreerde stoffen met 80% in 2023. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Chemours wil er volgens Geers voor zorgen dat deze doelen worden opgenomen in zijn vergunning. De onderneming zal blijven samenwerken met alle belanghebbenden waaronder de bevoegde overheden en de gemeenschappen om ons heen. “Onze twee-fasen benadering combineert maatregelen die onmiddellijk ingaan met technologie voor de langere termijn, met specifieke jaarlijkse reductiedoelen”, zegt Geers en legt dat vervolgens uit.

Verminderen luchtemissie
Fase 1 is gericht op GenX en omvat de optimalisatie van de bestaande filtratie met actieve-koolstofbedden die de onderneming aan het testen is, in combinatie met technologie voor het verwijderen van vaste afvalstoffen, om zo de emissies van GenX-stoffen naar water te verminderen met 90% tegen het einde van dit jaar. “Het plan omvat ook de start van twee eerder aangekondigde proefprojecten voor het verminderen van emissies naar de lucht, die in gebruik genomen zullen worden zodra daarvoor toestemming is gegeven door de bevoegde overheden”, aldus Geers.

Verbeterde technieken
In 2019 zal Chemours permanente koolstoffiltratie-installaties en aanvullende luchtwassers installeren en testen, met als doel een reductie met 95% van alle GenX emissies naar water en lucht tegen het einde van dat jaar. In 2020 verwacht Chemours het doel van 99% reductie te bereiken door verdere optimalisatie van de installaties en het omvormen van de proefopstellingen naar robuuste permanente eenheden. Chemours zal gebruik maken van recent verworven geavanceerde infrarood-beeldapparatuur en verbeterde lekdetectie- en reparatie (LDAR) technieken, met als doel het significant terugdringen van potentiële vluchtige emissies van organische gefluoreerde stoffen. Geers namens Chemours: “Wij blijven doorgaan met de ontwikkeling van geavanceerde analyse- technieken om de sporenhoeveelheden te kunnen kwantificeren van de algehele hoeveelheid aan organische gefluoreerde stoffen die in de chemische processen ontstaan.”

Terugdringen
Als onderdeel van Fase 2 neemt Chemours een aantal maatregelen. De onderneming zal een aanvullende thermische oxidator installeren, testen en optimaliseren. Een thermische oxidator breekt de stoffen op, door de aanvoer onder hoge temperatuur te mengen met zuurstof. Chemours zal de inzet van actieve koolstoftechnologie in ons systeem voor sanering van grondwater optimaliseren om de aanwezigheid van organische gefluoreerde stoffen in direct geloosd afvalwater verder terug te dringen. Geers: “Bovendien zal Chemours technologie ontwikkelen en implementeren voor het terugdringen van emissiepunten met lage concentratie. Dit omvat een mogelijke samenwerking met derde partijen voor het ontwikkelen van nieuwe, meer effectieve reductie-technologie die nu nog niet bestaat.”

Voorloper
Paul Kirsch, President, Chemours Fluoroproducts, zegt de zorgen van de gemeenschap serieus te nemen. “Wij zijn toegewijd om verder te gaan dan de eisen die wet- en regelgeving aan ons stellen, om aan de verwachtingen te voldoen die de gemeenschap van ons heeft, nu en in de toekomst.” Hij voegt daaraan toe, “Wij hebben een toegewijd team van hooggekwalificeerde wetenschappers en ingenieurs, aangevuld met externe deskundigen, die voortdurend werken aan een scala van reductie oplossingen voor de lange termijn. Wij zijn ervan overtuigd dat als deze oplossingen worden toegevoegd aan de succesvolle maatregelen die wij recent hebben genomen, de Chemours-fabriek in Dordrecht een voorloper zal zijn in de industrie op het vlak van emissiebeheersing naar zowel water als lucht.”

Chemours
De redactie geeft hier nog een korte uitleg van het chemiebedrijf aan de overkant van Sliedrecht en het Chemoursbedrijf zoals iedereen dat wereldwijd kent. “The Chemours Company (symbool van de notering aan de New York Stock Exchange: CC) helpt bij het creëren van een kleurrijke, sterkere en schonere wereld door de kracht van chemie. Chemours is een wereldleider op het gebied van titaniumtechnologieën, fluor-producten en chemische oplossingen en biedt zijn klanten oplossingen in een breed scala van industrieën met producten die de markt bepalen, toepassingsdeskundigheid en op chemie gebaseerde innovaties. Ingrediënten van Chemours zijn te vinden in kunststoffen en coatings, koeling en airconditioning, mijnbouw en in algemene industriële productie. Onze belangrijkste producten zijn prominente merken zoals Teflon ™, Ti-Pure ™, Krytox ™, Viton ™, Opteon ™, Freon ™ en Nafion ™. Chemours heeft ongeveer 7.000 medewerkers en 26 productielocaties die ongeveer 4.000 klanten bedienen in Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Azië en Europa. Het hoofdkantoor van Chemours is gevestigd in Wilmington, Delaware, en het aandeel is genoteerd aan de NYSE onder het symbool CC.”

6 gedachten over “‘Chemours wil € 75.000.000,– investeren in Dordtse fabriek’”

 1. Als het kalf verdronken is dempt met de put. jammer, 0 op de uitstootmeter wordt het nog niet met die 75 miljoen. Het is ook nog maar een “plan”. Dat moeten ze in Amerika nog goedkeuren zeker. Die 75 miljoen in 5 jaar, hoeveel is dat in % van de omzet? en in verhouding tot de winst? En hoeveel gaan ze reserveren om de grond in de regio schoon te maken? Gaat de “toegewijde” president Paul Kiersch de omgeving compenseren? Ze snappen inmiddels wel dat ze via hun eigen PR mensen al zoveel ongeloof hebben opgebouwd dat ze maar een Amsterdams bedrijf hebben ingeschakeld. Het is een mooi verhaal om toezichthouders en vergunningverleners zand in de ogen te strooien. Blijft het bedrijf de uitstoot zelf meten of gaat de overheid dat voortaan doen?

 2. En ach.. Met een brutowinst van maar zo’n 1,75 miljard in 2017 is dit natuurlijk een mega aderlating voor dit concern… Profit gegarandeerd, wat helaas niet voor onze veiligheid opgaat want over ettelijke jaren zal het credo weer opgaan….. “Met de kennis van nu” Om dat te voorkomen beter nu definitief te stoppen met de productie en lozing van giftige stoffen!

 3. Giftige reactie van Theo. PFOA is mogelijk carcinogeen, al meer dan een halve in gebruik geweest. Tot nu toe nog geen vergiftiging of ziekte vastgesteld. Ook niet bij mensen die er dagelijks mee werkten.

 4. Het wilde tot nu toe maar niet lukken met alle peptalk, burenraad en sussende woorden gecombineerd met vage toespelingen en loze beloften. Dan maar met grof geschut en een bombardement aan de mooiste voorstellingen die men zich kan voorstellen. Een kleurrijke, sterke en schonere wereld door de chemie is een waanzinnig voorstel wat nergens op slaat! De sterkste, kleurrijkste en schoonste wereld is er een die de natuur ons biedt maar wat niet past in de gedachte van een chemicus.. Wat een krankzinnige gedachte om de massa maar proberen in toom te houden….. Mij paaien ze niet!!

 5. Berouw komt meestal na de zonde
  Eerst heel de omgeving met de betrokken inwoners vergiftigd met vooral PFOA maar ook andere giftige n kankerverwekkende stoffen
  En nu een pr bureau inhuren om naar buiten te brengen dat men gaat investeren
  Doe er dan gelijk een bedrag bij om alle schade maar vooral leed wat is aangebracht door dit soort milieu…………… te herstellen
  Bah, wat een arrogantie van deze bedrijven.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld