Japans restaurant Oishi Fusion

Chemours naar rechter na beslissing provincie over tijdpad emissiereductie

DORDRECHT / SLIEDRECHT – Chemours stapt naar de rechter om bezwaar te maken tegen een beslissing van de Provincie Zuid-Holland over het tijdpad van de emissiereductie. Het chemiebedrijf aan de Baanhoekweg in Dordrecht, pal aan de overkant van de rivier bij Sliedrecht, is het niet eens met de strengere milieuvergunning. 

Donderdag 30 januari 2020 was de uiterste datum waarop beroep kon worden ingesteld tegen het besluit van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland met betrekking tot emissies naar de lucht (d.d. 16 december 2019). Om te voorkomen dat het besluit zou worden bekrachtigd, zag Chemours zich genoodzaakt in beroep te gaan. (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

De afgelopen jaren zegt Chemours belangrijke stappen te hebben gezet op het gebied van emissiereductie en daarbij goede resultaten behaald in het streven deze emissie zo dicht mogelijk naar nul te brengen. “Maar we zijn er nog niet. Chemours moet daarbij wel de tijd en kans krijgen om investeringen in de praktijk te brengen. Dit moet, net als bij andere bedrijven, gebeuren binnen de bestaande wettelijke kaders en met technologieën die hebben bewezen te werken. Dat is helaas niet het geval bij het besluit van de Provincie Zuid-Holland, waardoor wij ons genoodzaakt hebben gezien hiertegen bezwaar aan te tekenen”, zegt dinsdag 18 februari 2020 woordvoerder Harmen Geers van Chemours.

Redenen beroep
Chemours is het niet eens met de classificatie en definitie van (groepen van) stoffen door de Provincie Zuid-Holland. Een voorbeeld daarvan is dat de Provincie ZZS en pZZS hetzelfde behandelt. Chemours en de Provincie Zuid-Holland hebben beide als doel om de emissie naar de lucht van gefluorideerde stoffen met minimaal 99% te verminderen. Geers: “Echter, op basis van een experimentele technologie, waarvan de werking niet op industriële schaal is bewezen, legt de Provincie Zuid-Holland aan Chemours op om dit doel vijf jaar eerder te bereiken dan gepland. Chemours heeft geen bewijs dat de experimentele technologie, die de Provincie Zuid-Holland aan Chemours wil opleggen, effectief is op industriële schaal. De experimentele technologie is tot op heden alleen toegepast tijdens laboratoriumonderzoek met lage emissiewaarden en is niet getest in een daadwerkelijk industriële omgeving. Chemours maakt daarom bezwaar tegen de verplichting van de Provincie Zuid-Holland om de periode waarin dit doel behaald moet worden met vijf jaar te vervroegen.” Om voor 1 januari 2021 te kunnen voldoen aan de eisen die zijn gesteld aan emissies van FRD naar de lucht, is het volgens Geers noodzaak dat de emissiereductiesystemen, die Chemours gepland heeft, op dat moment operationeel zijn. “Echter, de vergunningen die daarvoor nodig zijn , zijn nog niet (allemaal) toegekend door de Provincie Zuid-Holland”, aldus Geers. 

2 gedachten over “Chemours naar rechter na beslissing provincie over tijdpad emissiereductie”

  1. Ik moet er niet aan denken dat het CETA-verdrag door de Eerste Kamer komt, want dan krijgen we wat te stellen met dit soort bedrijven!

  2. Zijn de vergunningen voor de “emissiereductiesystemen” wel op tijd aangevraagd? Of zitten ze in Dordt nog te wachten op die 75 miljoen die er voor uitgetrokken is? BBT is altijd al een lastig dingetje geweest voor DuPont en Chemours. Nu het beste jongetje van de klas achter zijn broek gezeten wordt tekent het bezwaar aan.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld