CDA krijgt steun voor nog duurzamer bouwen

SLIEDRECHT – Als het aan het CDA Sliedrecht ligt, wordt bij het duurzaam bouwen nog meer gekeken welke producten worden gebruikt. De partij wil dat goed wordt gekeken of bijvoorbeeld materialen kunnen worden hergebruikt en duurzaam kan worden gesloopt. Dinsdagavond 10 november 2015 bracht het CDA de motie in en de hele raad op de VVD stemde ermee in.

CDA-raadslid Vincent Prins bracht namens zijn partij de motie dinsdagavond in de raad in stemming. (Foto CDA Sliedrecht)

Voortaan zal de gemeente Sliedrecht bij elke bouwproject de aannemer nadrukkelijk wijzen op de toepassing van het principe van ‘cradle to cradle’. In het nog te ontwikkelen informatieportal op internet zal voor een duurzame toekomst hiernaar worden verwezen.

Levensduur
Het CDA bracht de motie dinsdagavond in omdat het vindt dat Sliedrecht klimaatbestendig en energieneutraal moet zijn. Het gaat volgens de christendemocraten bij duurzaamheid niet alleen over energiezuinigheid, maar ook over duurzaam bouwen. “De Drechtsteden hebben op 29 september 2011 een convenant gesloten met woningcorporaties en projectontwikkelaars in de regio met als doel om nieuwe woningen steeds duurzamer te laten zijn. Dat ieder gebouw wordt neergezet met een verwachte levensduur. In het Milieuplan Sliedrecht 2012-2015 vragen we aandacht voor ‘cradle to cradle’ bouwen als bijzondere vorm van duurzaamheid”, schrijft het CDA in de motie. 

Materialen
Het is volgens het CDA nu niet altijd duidelijk of bij bouwprojecten in Sliedrecht wordt gekeken naar een zo duurzaam mogelijke sloop in de toekomst. CDA-raadslid Vincent Prins: “Voorafgaand aan de bouw moet worden nagedacht over hoe na het verstrijken van de levensduur op een duurzame wijze wordt omgegaan met de materialen waaruit het gebouw bestaat. In de Duurzaamheidsagenda van het college staat verder dat de communicatie met inwoners en bedrijven moet worden verbeterd over het belang van duurzaamheid.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld