CDA is bang dat uitbreiding rioolzuivering crasht met plannen Koers 2030

SLIEDRECHT – “Als het waterschap een ontwikkeling aankondigt, die mogelijk botst met de Koers 2030, dan moet het college toch meteen reageren?”, zegt raadslid Vincent Prins (CDA) dinsdag 8 juni 2021, “Juist bij plannen die nog prematuur zijn, kun je bijsturen. Met een zienswijze leg je vast wat je echt wilt. Dat is verstandig voor nu, maar ook handig voor later om nog naar terug te verwijzen.” Prins is bang dat uitbreiding rioolzuivering crasht met plannen Koers 2030

Raadslid Vincent Prins stelde het College van B & W, waarin ook het CDA deelneemt, vragen. “Waarom stuurde u geen inhoudelijke reactie naar het Waterschap Rivierenland over de ontwerpversie van het Waterbeheerprogramma 2022-2027? Hoe gaat u alsnog proberen te bereiken dat de noodzakelijke uitbreiding van de rioolwaterzuivering niet plaatsvindt in westelijke richting, maar bijvoorbeeld in oostelijke richting?” (Foto gemeente Sliedrecht)

Alles draait om het plan van het Waterschap Rivierenland om de rioolwaterzuivering in Sliedrecht-Noord uit te breiden in westelijke en niet in oostelijke richting. Prins is bang dat het tot problemen kan leiden bij de uitvoering van andere ruimtelijke ordeningsplannen vastgelegd in Koers 2030. Het college lijkt zich minder zorgen te maken. “Bij het proces van ruimtelijke ontwikkelingen worden in principe de relevante belanghebbenden betrokken. We zijn en blijven in nauw overleg met onze partners over een integrale invulling ten noorden van de spoorlijn. Wij vertrouwen erop hiermee voldoende geïnformeerd te hebben”, reageerde het college.

Verkenningsfase
Er was volgens het college geen aanleiding om een inhoudelijke reactie te sturen naar het waterschap. Prins vroeg of het college van plan was om bouwwerken toe te staan die leiden tot onnodige beperkingen voor ruimtelijke ontwikkelingen ten noorden van de spoorlijn? College: “Het programma voor de ruimtelijke ontwikkelingen ten noorden van de spoorlijn én die van de uitbreiding van de RWZI zijn nog in verkenningsfase en daarmee is het te vroeg om deze vraag nu te beantwoorden. De plannen van het Waterschap zijn nog prematuur. Bij nadere uitwerking van de diverse ruimtelijke ontwikkelingen zullen we integraal en met onze partners een afweging moeten maken. Een uitbreiding (in welke vorm dan ook) van de rioolzuivering dient ook een belang voor Sliedrecht, in verband met de uitbreiding aansluitingen en aanbod afvalwater door woningbouw.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld