Boskalis: ‘Eerste kwartaal in lijn met verwachtingen’

PAPENDRECHT / SLIEDRECHT – Boskalis staat er financieel goed voor. Het marktbeeld en de ontwikkelingen in het eerste kwartaal bij Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) net over de gemeentegrens van Sliedrecht, gevestigd in Papendrecht, liggen in lijn met de verwachtingen zoals geschetst bij de bekendmaking van de jaarcijfers 2020.

De gevolgen van de COVID-19 pandemie laten zich in de operatie onverminderd voelen. Er is een redelijke bezetting van de vloot bij zowel Dredging als Offshore Energy, Een verdere toename van de orderportefeuille tot recordhoogte van 5,6 miljard euro. (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Boskalis spreekt van een onverminderd sterke financiële positie: netto kaspositie van 275 miljoen euro en direct beschikbare financieringsruimte van ruim 1 miljard euro. Bij de bekendmaking van de jaarcijfers 2020 is de verwachting uitgesproken dat het eerste halfjaar van 2021 als gevolg van de COVID-19 gerelateerde beperkingen redelijk stabiel zou zijn met een geleidelijke verbetering in het tweede halfjaar. Het eerste kwartaal heeft zich conform deze verwachting ontwikkeld. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar was de omzet vrijwel stabiel met een hoger resultaat. De bezetting van de grote schepen (hoppervloot bij Dredging en zware ladingschepen bij Offshore Energy) was ten opzichte van geheel 2020 vrijwel stabiel. De stand van de orderportefeuille is per einde kwartaal met circa 270 miljoen euro toegenomen ten opzichte van het recordniveau van eind 2020 tot 5,6 miljard euro. De netto kaspositie is conform verwachting afgenomen maar de financiële positie is nog altijd onverminderd sterk.

Vooruitzichten
Boskalis staat er goed voor met een historisch hoge orderportefeuille en een sterke financiële positie. Zoals begin maart bij de publicatie van de jaarcijfers 2020 is aangegeven, zal 2021 in belangrijke mate worden bepaald door het verdere verloop van de COVID-19 pandemie vanwege het opstarten van enkele grote internationale projecten in de tweede helft van dit jaar. Gegeven deze onzekerheden en het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten is het moeilijk om een kwantitatieve uitspraak te doen over het jaarresultaat 2021. Echter, met de ontwikkelingen in het eerste kwartaal en de goedgevulde orderportefeuille ligt er een solide basis om dit jaar de EBITDA van 2020 te evenaren. Voor 2021 wordt een investeringsbedrag van circa 350 miljoen euro verwacht met inbegrip van dry dockings. Eventuele acquisities zijn hierbij niet inbegrepen. Dinsdag 24 augustus 2021 worden de half jaar cijfers verwacht. 

Aandeelhoudersvergadering
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) bericht woensdag verder dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de Vergadering) de jaarrekening over 2020 woensdag 12 mei 2021 heeft vastgesteld en decharge heeft verleend voor het gevoerde bestuur en het toezicht daarop. De Vergadering heeft ingestemd met het voorgestelde dividend van EUR 0,50 per aandeel in contanten. Vrijdag 14 mei 2021 zal het aandeel ex-dividend noteren met een betaalbaarheidsstelling van het dividend maandag 24 mei 2021. De Vergadering heeft ingestemd met de benoeming van KPMG als accountant van de Vennootschap met ingang van het verslagjaar 2022. Alle overige stempunten zijn eveneens aangenomen.

Het bedrijf Boskalis is statutair gevestigd in Sliedrecht, waar het ook is gestart. Nu is het bedrijf gevestigd in Papendrecht, net over de gemeentegrens van Sliedrecht. Bij Boskalis werken verschillende inwoners van Sliedrecht.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld