Besluit over Kerkbuurt-Oost in najaar verwacht

SLIEDRECHT – Het college van B & W komt zeer waarschijnlijk na de zomer met een visie herinrichting Kerkbuurt-Oost naar de gemeenteraad. Dat blijkt uit stukken die het college aan de raad heeft gestuurd. 

De bedoeling is dat op termijn een deel van het winkelgebied Kerkbuurt in Sliedrecht toegankelijk wordt voor autoverkeer en een ander deel expliciet wandel- fietsgebied blijft. (Foto Sliedrecht24)

“De oorspronkelijke planning was om voor de zomer van 2016 met een raadsvoorstel te komen. Om het (opnieuw) opgestarte proces met de Ondernemersvereniging Kerkbuurt (OVK) zorgvuldig invulling te kunnen geven, is nu de planning dat er in september 2016 een raadsvoorstel behandeld kan worden in de gemeenteraad”, aldus het college.

Overleg
Eind maart regelde de nieuwe projectmanager een overleg met de OVK. College: “Na kort stilgestaan te hebben bij de afgelopen periode zijn er met name procesafspraken gemaakt met betrekking tot de toekomst. Onderdeel van deze afspraken zijn o.a. de afspraken met betrekking tot de inhoudelijk reactie vanuit de OVK op de Visie Kerkbuurt Oost en de afspraken met betrekking tot de inhoudelijke reactie van de gemeente Sliedrecht op het ontvangen Meerjarenplan Revitalisatie winkelpromenade Kerkbuurt. In navolging van het gesprek is vrijdag 1 april 2016 met instemming en medewerking van het bestuur van de OVK, het overleg met de winkeliers met betrekking tot het Keurmerk Veilig Ondernemen (opnieuw) opgestart.”

Geschiedenis
Sinds het najaar van 2014 loopt het revitaliseringsproces Kerkbuurt. “Sommige resultaten zijn direct zichtbaar geworden, andere resultaten zitten besloten in het proces waar meerdere partijen meedenken over en samenwerken aan een duurzame toekomst over de Kerkbuurt”, schrijft het college. Eind september 2015 kwam de kwestie al in de raad. In navolging van het aangenomen amendement (PRO Sliedrecht) is door het college opdracht verstrekt tot het opstellen van een visie op Kerkbuurt Oost. Deze opdracht resulteerde in februari in het document ‘Kerkbuurt-Oost Sliedrecht Visie herinrichting’. Deze visie is, in opdracht van de gemeente Sliedrecht, opgesteld door RHO adviseurs voor leefruimte. De inhoud van de visie is ambtelijk op hoofdlijnen akkoord bevonden. Op basis van deze visie is een kostenraming opgesteld. Eind maart is deze visie ter hand gesteld aan het bestuur van de OVK, die daar voor eind april op moest reageren. Dan werd een inhoudelijke reactie verwacht. Niet bekend is of dit ook is gebeurd.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld