Beroerde jaren voor bedrijfsruimtemarkt Drechtsteden

DORDRECHT / REGIO – Als gevolg van de economische crisis heeft de bedrijfsruimtemarkt in de Drechtsteden zich over de hele periode tussen 2012 en 2015 ongunstig ontwikkeld. Er is toename van aanbod en leegstand. Dat blijkt uit de ‘Monitor Bedrijfsruimtemarkt Drechtsteden’. 

De leegstand van bedrijfsruimte in de Drechtsteden is verspreid over alle bedrijventerreinen in de regio, dus ook Sliedrecht (Foto Sliedrecht24)

Voor de actualisering van de regionale bedrijventerreinenstrategie heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) de bedrijfsruimtemarkt in de Drechtsteden uitvoerig in kaart gebracht. 

Herstel
Volgens Drechtsteden-bestuurder Richard Korteland (Economie) zijn er duidelijk tekenen van herstel te zien. “De huur en koop van bedrijfsruimte neemt weer toe en de groei van de leegstand neemt af. De verwachting is dat deze positieve ontwikkelingen zich verder zullen doorzetten”, aldus Korteland. Nu de economie weer aantrekt, is de verwachting dat veel langdurig leegstaande bedrijfsruimte weer in gebruik zal worden genomen. Dit vanwege een gunstigere prijsontwikkeling ten opzichte van nieuwbouw. 

Monitor
De monitor is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden, Ooms Makelaars en Waltmann & Co Bedrijfshuisvesting. Samen met deze partners heeft het OCD eerder de regionale kantorenmarkt op eenzelfde wijze in beeld gebracht.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld