Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

Benedenveer-Noord ligt ter inzage

SLIEDRECHT – Het ontwerpbestemmingsplan Benedenveer-Noord ligt vanaf donderdag 23 juli 2015 voor 6 weken ter inzage in het gemeentekantoor aan de Industrieweg.

U kunt het ontwerp bestemmingsplan ook hier inzien en op www.ruimtelijkeplannen.nl via het tabblad: ‘Een plan bekijken’ –>Bestemmingsplannen–> identicatienummer–> NL. IMRO.0610.bp17BenedenveerNrd-2001. 

Het bestemmingsplan is opgesteld om de realisatie van de sporthal Benedenveer mogelijk te maken en om aan het resterende gebied een invulling te kunnen geven. 

Plangebied
De ontwikkellocatie Benedenveer-Noord ligt aan de westzijde van de kern Sliedrecht. Aan de rand van het dorp, grenzend aan de spoorlijn Dordrecht-Geldermalsen. De nieuwe uitbreiding Baanhoek, aan de andere zijde van het spoor, maakt dat de locatie aan alle zijden wordt omringd door (woon)bebouwing.

Uw zienswijze kunt schriftelijk zenden aan Burgemeester en Wethouders, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Wilt u een mondelinge zienswijze geven, dan dient u dit uitdrukkelijk te verzoeken bij team VROM van de gemeente Sliedrecht.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld