Actiegroep Gezondheid Vóór Alles laat zich ook op Oudejaarsdag zien bij Chemours

door Peter Donk
DORDRECHT / SLIEDRECHT – Geen zaterdag werd bijna overgeslagen in 2022 of de Sliedrechtse actiegroep Gezondheid Vóór Alles liet zich zien bij de poort van het chemiebedrijf Chemours aan de Baanhoekweg in Dordrecht, pal aan de overkant van de Merwede (tegenover Sliedrecht). Weer of geen weer! Ook op zaterdagmorgen 31 december 2022, Oudejaarsdag. Voor de 144e keer!

Het symbolisch protest voor de toegangspoort tegen de voortdurende uitstoot van kankerverwekkende PFOA/PFAS/GenX stoffen. Een aantal emmers met door dat bedrijf vervuilde Sliedrechtse grond wordt voor de poort uitgestort. (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Steeds een initiatief van de leden van de actiegroep Joop Keesmaat, Kees van der Hel, Ton Schippers en Karel Thieme. Inmiddels is er op die ludieke en symbolische manier bijna tien ton vervuilde grond teruggestort. “Dat lijkt een druppel op een gloeiende plaat. Echter, het jarenlange, wekelijkse, onverzettelijke protest van de Sliedrechtse actiegroep ‘Gezondheid vóór alles’ legt qua bewustwording letterlijk en figuurlijk steeds meer gewicht in de schaal”, is woordvoerder Joop Keesmaat van de actiegroep van mening.

Tekst gaat verder onder foto

Bezwaar aangetekend
In 2022 is de PFAS-problematiek bij de lokale, provinciale en landelijke politiek steeds vaker onderwerp van gesprek. Keesmaat: Mede daardoor zijn de grenzen van de maximaal toegestane hoeveelheden PFAS door het provinciebestuur van Zuid Holland fors verlaagd, zodanig zelfs, dat Chemours daar bij de rechter beroep tegen heeft aangetekend. Overigens heeft de actiegroep Gezondheid Vóór Alles eerder dit jaar ook formeel bezwaar aangetekend bij het provinciebestuur tegen het verlenen van de nieuwe zgn. revisievergunning aan Chemours.”

Aandacht voor situatie
Daarnaast waren deelnemers van de actiegroep het afgelopen jaar regelmatig betrokken bij allerlei andere activiteiten om het PFAS-probleem in het nieuws te houden. Een aantal voorbeelden. Een bezoek aan de Europese commissie in Straatsburg, alwaar de PFAS vervuiling in onze regio gedocumenteerd werd besproken met twee vicevoorzitters van de Europese Raad. Deelname van Prof. Jacob de Boer aan PFAS raadsvergaderingen in Sliedrecht en Dordrecht, alwaar hij – ongezouten – de gezondheids- en milieu- risico’s voor de bevolking uitlegde en onderstreepte. In een aantal raadsvergaderingen in Dordrecht en bij Provinciale Staten werd door één of meerdere actievoerders “ingesproken” om ook daar de risico’s van PFAS wederom te benadrukken. Een speciale “verkiezings-editie” van het wekelijkse emmertjes-protest op zaterdag 5 maart 2022 – voor de 100ste keer en met 100 emmertjes vervuilde grond – waaraan door vele politieke partijen uit Sliedrecht, Papendrecht en Dordrecht werd deelgenomen door meer dan honderd aanwezigen. Keesmaat: “Met de Onderzoeksraad voor Veiligheid is er diverse keren nauw overleg geweest over de oorzaken en omstandigheden van PFAS vervuiling in onze regio, waarover begin 2023 hun eindrapport verschijnt inzake industriële vervuiling door o.a. Tata Steel, Chemours en Asfalt Productie Nijmegen. Ook kwamen – in september 2022 – een aantal statenleden van de provincie Zuid-Holland en gedeputeerde Anne Koning (PvdA) persoonlijk poolshoogte nemen van de PFAS situatie in Sliedrecht en nadelige gevolgen voor de bewoners, hun gezondheid, het milieu en woningbouw.” Verder werd door diverse binnen- en buitenlandse nieuwsmedia verslag gedaan van de wekelijkse protest-acties, waaronder de Franse televisiezender TF1, NPO, alsmede door diverse journalisten van Nederlandse, Franse en Canadese dag- en weekbladen.

2023
Inmiddels heeft chemiereus 3M blijkbaar besloten om in de zeer nabije toekomst met het gebruik en uitstoot van PFAS te stoppen. Chemours is helaas nog niet zo ver en daarom gaat de actiegroep Gezondheid Vóór Alles ook in 2023 door met hun wekelijkse emmertjesprotest. “Want het afgelopen jaar is gebleken, dat al onze kleine beetjes wel degelijk helpen om ons leefmilieu – zeker hier – uiteindelijk te verbeteren”, stelt Keesmaat.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld