Tanis: ‘Woonlasten dalen volgend jaar iets’

SLIEDRECHT – Inwoners van Sliedrecht zijn aan woonlasten in 2016 gemiddeld iets goedkoper uit. Dit komt vooral door een daling van de afvalstoffenheffing. Dat maakte financiën-wethouder Hans Tanis (SGP-ChristenUnie) donderdagmiddag 8 oktober 2015 bekend bij de presentatie van de begroting voor volgend jaar. 

De verwachting is dat de inkomsten voor de gemeente Sliedrechjt iets groter zullen zijn dan de uitgaven, waarmee onder de streep een positief saldo ontstaat.

Tanis: “De inwoners gaan zien dat we met elkaar Sliedrecht mooier maken en vooruit brengen.” 

‘Begrotingsapp’
Om Sliedrecht daadwerkelijk beter op de kaart te zetten, moet de bereikbaarheid van Sliedrecht verbeterd worden. Daarvoor wil het college een mobiliteitsvisie opstellen, waarin duidelijk wordt hoe de hoofdwegenstructuur van Sliedrecht er op lange termijn uit moet zien. Ten slotte werkt het college ook in 2016 aan het verminderen van regels voor inwoners, ondernemers en verenigingen. Binnenkort wordt de ‘begrotingsapp’ gelanceerd, waarmee de begroting voor iedereen in Sliedrecht op een laagdrempelige manier inzichtelijk wordt. Inwoners kunnen dan altijd en overal de begroting raadplegen via een (mobiele) website op smartphone, tablet of pc. Daarmee zet het college een nieuwe stap op weg naar meer digitale dienstverlening.

Positief saldo
De begroting voor 2016 laat zien dat de financiële positie van de gemeente Sliedrecht onverminderd goed blijft. Naast een positief saldo van ruim € 46.000,– in 2016 is de verwachting dat ook op langere termijn (in 2019) er onder de streep een positief saldo overblijft. Daarvoor is voor volgend jaar wel € 750.000,– aan extra opbrengsten en bezuinigingen ingeboekt. Daarover zijn voor de zomer in de Kadernota al afspraken met de gemeenteraad gemaakt. Wethouder Tanis: “Dit is nodig om onze plannen te kunnen realiseren en financieel gezond te blijven. We staan er financieel goed voor en het is mijn taak dat zo te houden. Daar blijf ik me voor inzetten.”

Afvalstoffenheffing
De goede financiële positie zorgt er ook voor dat de woonlasten voor inwoners in 2016 iets kunnen dalen. De laatste jaren waren de inkomsten op gebied van afvalinzameling en -verwerking hoger dan de uitgaven. Daarom stelt het college nu voor om de afvalstoffenheffing voor inwoners te verlagen. Wethouder Hans Tanis: “2016 wordt het jaar van uitvoering van opgestelde plannen. Wat het college betreft gaan bij grote projecten zoals het Burgemeester Winklerplein, sportaccommodatie Benedenveer en de locatie Lanser de eerste palen de grond in. Daarmee wordt een belangrijke ambitie van het college in de praktijk zichtbaar. Na jaren van praten en denken worden de grote projecten nu eindelijk vlot getrokken.”

Betrokkenheid vergroten
In 2016 wordt ook begonnen met de uitvoering van de strategische agenda, die eind 2015 samen met ondernemers en het onderwijs is opgesteld. Het doel daarvan is om Sliedrecht aantrekkelijker te maken als vestigingsgemeente voor bedrijven, maar ook als plaats om te wonen en te recreëren. Het college ziet deze aanpak als een mooi voorbeeld van hoe de gemeente samen met partijen in het dorp optrekt. Volgend jaar wil het college nog meer inwoners, ondernemers en verenigingen betrekken bij haar plannen. De inzet van Twitter, de lancering van de gemeentelijke Facebook-pagina en de introductie van de nieuwe website zijn daarin goede stappen, maar het vraagt meer van college, ambtelijke organisatie en de raad om die omslag echt te maken. Dinsdag 10 november 2015 spreekt de gemeenteraad over de begroting 2016.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld