Oishi Fusion
VeiligGoed

SGP-ChristenUnie spreekt over geloof, hoop en liefde en komt met amendementen

door Peter Donk
SLIEDRECHT – De Kadernota 2021 met de algemene beschouwingen stonden dinsdag 29 september 2020 op het programma van de gemeenteraad Sliedrecht. Niet alle politieke partijen staan achter alle punten van de kadernota en dus kwamen er moties. Lokale partij PRO Sliedrecht wilde uitstel van de kadernota, omdat er punten in staan waar zij het niet mee eens zijn. Geen enkele andere politieke partij stond achter dit besluit. 

Fractievoorzitter Cees Paas (SGP-ChristenUnie) dinsdagmiddag aan het woord tijdens de vergadering. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

De fractie van SGP-ChristenUnie mocht het spits afbijten. Het thema was voor fractievoorzitter Cees Paas geloof, hoop en (een flinke portie) liefde. “Niet alleen de toon van het debat, niet alleen de toon van de jaren tot 2030, maar vooral de diepste grond van waaruit wij als raadsleden van de SGP-ChristenUnie, overigens niet exclusief, ons actief willen inzetten in de politiek”, sprak Paas, “We geloven in de geschetste toekomst voor Sliedrecht, maar hebben  uiteraard onze eigen exegese bij de teksten. Eerder heb ik al gezegd dat groei niet voor op staat bij de SGP ChristenUnie. Tenzij het gaat om groei van het groen en groei van geloof, hoop en liefde.”

Wonen
Toch wil de SGP-ChristenUnie graag verder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om te voldoen aan de vraag naar woningen. Paas: “Meer groen en meer woningen in Sliedrecht gaat nu eenmaal niet samen, dus kijken we graag naar de mogelijkheden buiten het bebouwde gebied. Die mogelijkheden moeten niet ten koste gaan van de aanwezige natuur, maar zou de aanwezige natuur moeten versterken. Daarnaast geloven  we dat de ontwikkeling van de bebouwde kom van Sliedrecht prioriteit moet blijven hebben. We gaan niet bouwen in het Groene Hart als we niet eerst en tegelijkertijd de bestaande ontwikkelopgaven in ons dorp aanpakken. De ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit in ons dorp moet om hoog. We geloven dat herstructurering van wijken bepaalde vormen van overlast, criminaliteit en verpaupering kan voorkomen. Kijk naar het Havenkwartier en de Staatsliedenbuurt. Aan de andere
kant geloven we niet dat dat de sleutel is tot een prachtige toekomst.”

Bestuurlijke slagkracht
De fractie SGP-Christen hoopt op een grote kwaliteitsverbetering bij college wat noodzakelijk is om bestuurlijke slagkracht te krijgen. We hopen op een kwaliteitsverbetering bij de raad, waardoor we kunnen gaan sturen op hoofdlijnen. We hopen op een goede aanvulling in de bestaande organisatie waardoor hoofdlijnen gecombineerd met bestuurlijke slagkracht omgezet worden in concrete uitvoering. We zijn hoopvol dat deze verandering positief zal uitstralen naar ons dorp. Dat we gaan communiceren vanuit de bedoeling. Ook andere organisaties hopen op  verbetering. Neem buurttoezicht die zich al jaren belangeloos inzet voor het kernpunt uit de kadernota: veilig en inclusieve samenleving”, aldus Paas.

Volmaakte Liefde
“Hoe geweldig zou Sliedrecht niet zijn als iedereen vanuit die volmaakte liefde opereerde, in plaats vanuit individualisme en eigenliefde. Dan zou er geen eenzaamheid meer zijn, geen armoede, geen overbelaste mantelzorgers die er alleen voor opdraaien, geen inwoners die het gevoel hebben er niet meer bij te horen. Dat is een andere richting dan de steeds verder doordraaiende individualisering en liberalisering, waarin het alleen maar gaat om ik en mijn achtertuin, ik en mijn vrijheid. Een utopie?”, verwoordde Paas.

Amendementen en moties
Hij kwam namens zijn fractie met een amendement ter ondersteuning van buurttoezicht, een amendement over financiële ratio’s. “Het weerstandsratio is in de afgelopen jaren hard gedaald, te hard. De SGP-ChristenUnie wil graag ook in de toekomst een financieel solide gemeente  blijven. We stellen hiermee een kader dat de financiële ratio’s altijd de classificatie voldoende moeten hebben. Mocht het een keer lager scoren dan zijn wij van mening dat dit binnen een jaar hersteld moet worden om te voorkomen dat we langzamerhand een armlastige gemeente worden”, aldus Paas. Amendement drie had te maken met een motie. Paas: “Mensen in een verpauperde, versteende wijk wonen daar niet voor hun plezier. Terecht dat de visie is om wijken leefbaarder en groener te maken. Maar meneer de voorzitter daar stopt het niet bij. Het gaat ook om de mensen die er wonen en de situatie waarin zij zich bevinden. Armoede, eenzaamheid, stress, spanningen los je niet op door het straatje schoon te vegen en wat groen aan te leggen. Deze zaken vragen om een persoonlijke aanpak. Mensen juist in financieel kwetsbare situaties moeten geholpen worden om ook op dat vlak een nieuwe start te kunnen maken, zodat ze  weer echt mee kunnen doen. Zich niet zorgen hoeven te maken of ze wel of geen kinderfeestje kunnen organiseren, of ze genoeg eten hebben, of ze de noodzakelijke kleding kunnen kopen voor  hun kinderen. Om deze reden dienen we een motie in om te schuiven in de bestedingen van de Enecogelden. Meer geld naar aanpak van sociale problemen. Zelf denken we aan een verschuiving  van ongeveer 1 miljoen, maar de exacte hoogte laten we graag over aan de professionals die beter kunnen inschatten wat er nodig is.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld