Registreren van naam nieuwe politieke partij mogelijk

SLIEDRECHT – Wie wil meedoen met een politieke partij aan de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart 2022 kan zijn of haar nieuwe partij laten registreren. Voor uiterlijk maandag 20 december 2021 moet dan een registratieverzoek zijn ingeleverd bij het centraal stembureau van de gemeente Sliedrecht.

Een politieke partij moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (geen stichting). Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid hebben hun statuten vastgelegd in een notariële akte. Hier online staat alle informatie. 

Registratieverzoek
Bij een registratieverzoek moet een partij een reeks documenten inleveren bij het centraal stembureau. Daar komen ze: 
•formulier verzoek tot registratie van een aanduiding
•de statuten (vastgelegd in een notariële akte)
•een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
•een verklaring van de partij, waarin de gemachtigde en de plaatsvervangend gemachtigde staan. Deze gemachtigden mogen de inleveraars van kandidatenlijsten machtigen om de naam van de politieke partij boven deze lijst te plaatsen
•een bewijs van betaling van de waarborgsom. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld