Raad komt voor oordeelsvormende vergadering bij elkaar

SLIEDRECHT – De gemeenteraad van Sliedrecht vergadert dinsdag 21 maart 2023 in de tijdelijke raadzaak in partycentrum De Lockhorst aan Sportlaan 1. Vanaf 20.00 uur staat een oordeelsvormende agenda op de rol. De bijeenkomst is openbaar. 

De Driehoek. Niet iedereen weet waar deze ligt, blijkt voor de gemeente Sliedrecht geen nutteloos stuk grond tussen de spoorlijnen en de snelweg A15. Er zijn veel plannen mee. (Kaart gemeente Sliedrecht)

De agenda vermeldt onder meer de gebiedsvisie De Driehoek. Verder de integrale laadvisie, de wensen en bedenkingen ten behoeve van het oprichten van en deelname aan de stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s en het rapport ‘Armoede en Schuldhulpverlening’ van Rekenkamer Sliedrecht. Dinsdag 28 maart 2023 om 20.00 uur is de besluitvormende vergadering.

Inspreken
Wie kort na aanvang van de vergadering wil inspreken, moet zich uiterlijk dinsdag 21 maart 2023 vóór 12.00 uur melden bij griffier Rumo van Aalst. De spreektijd is maximaal vijf minuten per persoon. Aanmelden kan per e-mail: rpa.van.aalst@sliedrecht.nl of door te bellen met tel. 0184-495986.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld